N 228/0/206-19 від 28.02.2019 р. “Щодо оформлення відпустки по вагітності та пологах”

19.05.2019

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 28.02.2019 р. N 228/0/206-19

Щодо оформлення відпустки по вагітності та пологах

Директоратом норм та стандартів гідної праці Міністерства розглянуто лист щодо оформлення відпустки по вагітності і пологах та в межах компетенції повідомляється.

Відповідно до статті 17 Закону України “Про відпустки” (далі – Закон) на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю: до пологів – 70 календарних днів; після пологів – 56 календарних днів (70 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів.

Законом не зазначено, що одночасно з листком непрацездатності жінка має подати заяву про надання відпустки, а роботодавець – видати наказ. Разом з тим, на нашу думку, доцільно дотримуватися саме такої процедури, оскільки жінка може скористатися таким правом не з дати, яка зазначена в листку непрацездатності, а пізніше. У такому випадку дата початку відпустки не збігатиметься з датою, визначеною у листку непрацездатності.

На підставі наказу про надання відпустки кадрова служба робить відмітки в особовій картці працівника, а бухгалтерія розраховує йому допомогу по вагітності та пологах, що компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Враховуючи вищезазначене, видання наказу про надання відпустки по вагітності і пологах є обов’язковим і його наявність дасть змогу правильно вести облік робочого часу та уникнути помилок в нарахуванні заробітної плати та допомоги по вагітності і пологах.

При оформленні зазначеної відпустки роботодавцем може бути використана типова форма N П-3 “Наказ (розпорядження) про надання відпустки”, яка затверджена наказом Держкомстату України від 05.12.2008 р. N 489 “Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці”, і має рекомендаційний характер.

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційно-рекомендаційний характер.

Генеральний директор Директорату норм та стандартів гідної праці              Ю. Кузовой

Інші статті:

Написати коментар