N 313/0/206-18 від 20.12.2018 р. “Щодо застосування для працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, підсумованого обліку робочого часу”

19.05.2019

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 20.12.2018 р. N 313/0/206-18

Щодо застосування для працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу,
підсумованого обліку робочого часу

Директорат норм та стандартів гідної праці розглянув ваше звернення і в межах компетенції повідомляє.

Згідно зі статтею 50 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

При цьому за погодженням між працівником і роботодавцем може бути запроваджено, як при прийнятті на роботу, так і згодом, неповний робочий час, шляхом зменшення тривалості щоденної роботи, кількості днів роботи протягом тижня або одночасного зменшення кількості годин роботи протягом дня і кількості робочих днів впродовж тижня. Оплата праці при цьому здійснюється пропорційно до відпрацьованого працівником часу.

Відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами законодавства про оплату праці” від 24.12.99 р. N 13 не вважається надурочною і оплачується в одинарному розмірі робота працівника з неповним робочим днем понад передбачений трудовим договором час, але в межах установленої законодавством тривалості повного робочого дня.

У той же час робота з підсумованим обліком робочого часу, як правило, передбачає надурочні години і запроваджується згідно зі статтею 61 КЗпП на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для цієї категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин.

При підсумованому обліку робочого часу робота працівників регулюється графіками роботи (змінності), які розробляються таким чином, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин.

Час, відпрацьований понад норму тривалості робочого часу за обліковий період, вважається надурочним і оплачується у підвищеному розмірі згідно зі статтею 106 КЗпП.

Враховуючи зазначене, на нашу думку, застосування для працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, режиму роботи з підсумованим обліком, є недоцільним.

Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційно-рекомендаційний характер.

Генеральний директор Директорату норм та стандартів гідної праці             Ю. Кузовой

Написати коментар