N 21/0/191-19 від 07.02.2019 р. “Про визначення назви посади”

13.03.2019

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 07.02.2019 р. N 21/0/191-19

Про визначення назви посади

Назви посад (професій), які передбачається використовувати у штатному розписі підприємств, установ та організацій, визначаються згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”, затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 N 327 (зі змінами) (далі – Класифікатор професій).

У разі відсутності у Класифікаторі професій назви посади, яка повністю відповідає покладеним на працівника обов’язкам, вибирається найближча за змістом назва, а в посадовій інструкції працівника зазначаються всі особливості роботи за цією посадою.

Так, у Класифікаторі професій передбачено назви посад “Консультант” з кодом 2419.2 (професійне угрупування “Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності”), “Аудитор” та “Консультант з податків і зборів” з кодом 2411.2 (професійне угрупування “Аудитори та кваліфіковані бухгалтери”).

Класифікатором професій також передбачено правила розширення (уточнення) назв посад (професій) (Додаток В Класифікатора).

Згідно з приміткою 2 Додатка В до Класифікатора професій за наявності в користувача потреби в розширенні назв посад (професій) можуть використовуватись терміни і слова, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладу.

Під час утворення розширених назв посад (професій) зберігається код базової посади (професії).

Таким чином, від зазначених назв посад можуть утворюватися назви “Консультант у сфері оподаткування та бухгалтерського обліку” (код 2419.2), “Аудитор у сфері оподаткування та бухгалтерського обліку” (код 2411.2) та “Консультант з податків і зборів та бухгалтерського обліку” (код 2411.2).

Читати також: Щодо застосування Класифікатора професій при визначенні назв посад (професій) органів місцевого самоврядування.

Слід зазначити, що відповідно до норм статті 64 Господарського кодексу України стосовно самостійності підприємства щодо визначення своєї організаційної структури, чисельності працівників і штатного розпису роботодавцю надається право самостійно визначати назви посад (професій), що застосовуються у штатному розписі, але ці назви мають відповідати Класифікатору професій.

Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовими інструкціями працівників на основі кваліфікаційної характеристики найближчої за своїми обов’язками професійної назви роботи або з урахуванням розподілу праці, завдань та обов’язків, які плануються або фактично склалися між працівниками у робочому процесі.

Одночасно зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, роз’яснювальний та рекомендаційний характер і не встановлюють нових правових норм.

Генеральний директор Директорату розвитку ринку праці та зайнятості                        О. Савенко

Інші статті:

Написати коментар