Про стан справ з підвищенням посадових окладів працівників державних органів у 2019 році.

13.02.2019

Про стан справ з підвищенням посадових окладів
працівників державних органів у 2019 році

Відповідно до вимог частини третьої статті 51 Закону України № 889 “Про держану службу” Схема посадових окладів державних службовців повинна визначатись Кабінетом Міністрів України щороку під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік. При цьому мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, не може бути менше двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.

Уряд, як зазвичай, і в цей раз при підготовці проекту закону “Про Державний бюджет України на 2019 рік” проігнорував виконання вимог закону № 889. І що багатьох обурює – це те, що до цих пір (а сьогодні вже 13 лютого) нові посадові оклади працівників державних органів на 2019 рік Кабінетом Міністрів не затверджені.

В мережі Інтернету наразі лише розповсюджено проект постанови Кабміну щодо впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів у 2019 році. Проектом постанови запропоновано внести зміни до деяких постанов Кабміну, зокрема, до постанови від 18 січня 2017 року № 15.

В проекті передбачено, що в Схемах посадових окладів з урахуванням юрисдикції державних органів посадові оклади працівників в 2019 році будуть виражені не в гривнях, а в установлених Урядом коефіцієнтах співвідношень до мінімального посадового окладу.

При цьому посадові оклади визначатимуться шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 2018 року, на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначений у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище – заокруглюються до десяти гривень.

До вашої уваги надаємо витяг з проекту постанови Кабінету Міністрів. Схеми тарифних розрядів доопрацьовані нами з урахуванням відображення в них посадових окладів у гривнях.

Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВА
від ________ 2019 р. № __

Витяг

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
щодо впорядкування структури заробітної плати працівників
державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя
у 2019 році

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Рекомендувати керівникам державної служби в державних органах під час формування штатних розписів забезпечити введення посад державної служби, прирівняних до 8 та 9 груп оплати праці, з урахуванням складності виконуваних робіт, рівня відповідальності та кваліфікації працівників.

3. Міністрам, керівникам центральних і місцевих органів виконавчої влади та інших державних органів забезпечити виконання цієї постанови виключно в межах фондів заробітної плати, затверджених у кошторисах.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2019 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
від ________ 2019 р. № __)

СХЕМА
посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати
праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2019 році

Найменування посади державної служби Група оплати праці Розмір посадового окладу
вся територія України територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя територія одного або кількох районів, міст обласного значення
коефіц. грн. коефіц. грн. коефіц. грн.
Керівник державного органу 1 6,81 24000
Перший заступник керівника державного органу 2 6,24 21990
Заступник керівника державного органу 3 5,68 20020
Генеральний директор директорату, директор генерального департаменту, Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції 4 4,12 14520
Керівник департаменту, головного управління, служби 5 4,12 14520 3,12 10990
Керівник апарату місцевої держадміністрації 3,15 11100 2,53 8920
Керівник самостійного управління, служби 3,46 12190 2,75 9690 2,13 7510
Керівник самостійного відділу, служби 3,26 11490 2,3 8110 1,93 6800
Завідувач самостійного сектору 2,84 10010 1,99 7010 1,59 5600
Заступник керівника директорату, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції 5 3,32 11700
Заступник керівника департаменту, головного управління, служби, заступник керівника апарату місцевої держадміністрації 3,32 11700 2,75 9690 1,96 6910
Заступник керівника самостійного управління, служби 3,15 11100 2,41 8490 1,73 6100
Заступник керівника самостійного відділу, служби 3,04 10710 1,99 7010 1,59 5600
Керівник головного управління у складі директорату 6 3,26 11490
Керівник управління у складі департаменту, головного управління, служби 3,15 11100 2,21 7790 1,65 5810
Заступник керівника управління у складі департаменту, головного управління, служби 3,01 10610 2,04 7190 1,62 5710
Керівник експертної групи у складі директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції 2,84 10010
Керівник відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління 2,84 10010 1,84 6480 1,59 5600
Заступник керівника відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління 2,55 8990 1,76 6200 1,56 5500
Керівник експертної підгрупи у складі експертної групи директорату, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції 2,5 8810
Завідувач сектору у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу 2,5 8810 1,65 5810 1,56 5500
Державний експерт, державний експерт директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції 7 2,3 8110
Головний спеціаліст державного органу 2,27 8000 1,45 5110 1,39 4900
Адміністратор 1,45 5110 1,45 5110
Провідний спеціаліст державного органу 8 1,79 6310 1,33 4690 1,08 3810
Спеціаліст державного органу 9 1,65 5810 1,08 3810 1 3524

Примітки:

1. Посадові оклади на посадах державної служби за групами оплати праці , з урахуванням юрисдикції державних органів визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище – заокруглюються до 10 гривень ( крім мінімального розміру посадового окладу групи 9).

2. Посадові оклади працівників структурних підрозділів, які є юридичними особами, територіальних (регіональних) органів центральних органів виконавчої влади, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, визначаються за 4—9 групами оплати праці, а посадові оклади працівників структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади в області, м. Києві або м. Севастополі, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, — відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, крім органів доходів і зборів.

3. Посадові оклади державних службовців Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, допоміжних органів, утворених Президентом України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців, апарату Рахункової палати, апарату Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Генеральної прокуратури України визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,25, а посадові оклади керівних працівників, державних експертів, головних спеціалістів, які здійснюють підготовку висновків щодо проектів нормативно-правових актів та/або проводять фахову, наукову, юридичну експертизу проектів таких актів, та державних службовців, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи щодо розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в Апараті Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секретаріату Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,45. Передбачене цим абзацом підвищення посадових окладів не застосовується до фахівців з питань реформ Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Посадові оклади державних службовців 4 – 9 груп оплати праці, в тому числі фахівців з питань реформ, міністерств, НАДС, Державного агентства з питань електронного урядування, фахівців з питань реформ Секретаріату Кабінету Міністрів України визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,2.

4. Посадові оклади перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів (група 4) установлюються на 3 відсотки нижче від посадового окладу керівника відповідного самостійного структурного підрозділу, передбаченого цією схемою.

5. Установлення посадових окладів державним службовцям за прирівняними посадами в межах 4—6 груп оплати праці здійснюється керівником державної служби у відповідному державному органі.

Посадові оклади державних службовців Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, що належать до 4 – 7 груп оплати праці, установлюються керівником державної служби Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України в межах граничних розмірів посадових окладів, визначених цією схемою для посад відповідної групи оплати праці.

6. Посадові оклади державних службовців, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту, безпеки інформаційних технологій, визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,2. Передбачене цим пунктом підвищення посадових окладів не застосовується до державних службовців державних органів, зазначених у пункті 3 приміток до цієї схеми.

7. Посадові оклади державних службовців Секретаріату Конституційного Суду України встановлюються у розмірах, визначених для відповідних посад державних службовців апарату Верховного Суду відповідно до схеми посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 358 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1399; 2018 р., № 12, ст. 417), з урахуванням примітки до зазначеної схеми та з коефіцієнтом 1,25.

8. Посадові оклади працівників міжрегіональних територіальних органів Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, визначаються відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або Севастополя, з коефіцієнтом 1,5.

9. Посадові оклади працівників територіальних органів Держенегонагляду визначаються відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або Севастополя, з коефіцієнтом 1,5.

Додаток
до Умов оплати праці працівників державних органів,
які виконують функції з обслуговування (в редакції
постанови Кабінету Міністрів від _____ 2019 р. № __)

СХЕМА
посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції
з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів і працівників
Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту
Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними
будинками Державного управління справами, Управління адміністративними
будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

Найменування посади Розмір посадового окладу
вся територія України територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя територія одного або кількох районів, міст обласного значення
Коефіцієнт Грн. Коефіцієнт Грн. Коефіцієнт Грн.
Начальник Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України 3,26 11490
Перший заступник начальника Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України 3,04 10710
Заступник начальника Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України; головний бухгалтер Управління адміністративними будинками Державного управління справами 2,84 10010
Начальник самостійного відділу Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України 2,5 8810
Заступник начальника самостійного відділу Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України; заступник головного бухгалтера Управління адміністративними будинками Державного управління справами 2,27 8000
Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління 1,99 7010 1,45 5110 1,33 4690
Заступник начальника відділу у складі департаменту, самостійного управління,  завідувач самостійного сектору 1,79 6310 1,36 4790 1,28 4510
Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу 1,65 5810 1,28 4510 1,22 4300
Інженер, інженер-програміст, інженер-електронік, інженери інших спеціальностей, консультант, документознавець, інспектор та інші:
провідний 1,36 4790 1,19 4190 1,16 4090
I категорії 1,22 4300 1,16 4090 1,14 4020
II категорії 1,19 4190 1,14 4020 1,11 3910
без категорії 1,16 4090 1,11 З910 1,08 3810
Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки, експедиції, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, орденської комори, військово-облікового бюро 1,16 4090 1,11 3910 1,08 3810
Старший: інспектор, статистик; секретар приймальні судів, секретар керівника, фахівець з інтерв’ювання, бібліотекар, відповідальний черговий, черговий оперативний 1,14 4020 1,08 3810 1,05 3700
Касир, інспектор, статистик, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу, діловод, стенографіст I категорії, оператор комп’ютерного набору I категорії, комендант, диспетчер, адміністратор 1,11 3910 1,05 3700 1,02 3590
Стенографіст II категорії, оператор комп’ютерного набору II категорії, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор, оператор копіювальних та розмножувальних машин 1,08 3810 1,02 3590 0,99 3490

Примітки: Посадові оклади працівників державних органів, які виконують функції з обслуговуванням, з урахуванням юрисдикції державних органів і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище – заокруглюються до 10 гривень.

———————

Інші статті:

1 коментар

  1. Тетяна :

    А навіщо поспішати із цією постановою? Державні службовці все одно не мають права страйкувати і критикувати уряд…

Написати коментар