N 152/13/82-13 від 24.12.2013 р. “Щодо встановлення щорічної додаткової відпустки працівникам, які працюють на електронно – обчислювальних машинах (у тому числі на персональних комп’ютерах)”

08.02.2019

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 24.12.2013 р. N 152/13/82-13

Щодо встановлення щорічної додаткової відпустки працівникам, які працюють на 
електронно – обчислювальних машинах (у тому числі на персональних комп’ютерах)

Працівникам, які працюють на електронно – обчислювальних та обчислювальних машинах (у тому числі на персональних комп’ютерах) і яким тривалість щорічної відпустки не визначена іншими нормативно-правовими актами, надаються щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці тривалістю до 4 календарних днів згідно з позицією 58 розділу XXII “Загальні професії за всіма галузями господарства”  Додатку 2  “Список  виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. N 1290 (із змінами).

Статтею 8 Закону України “Про відпустки” передбачено, що конкретна тривалість таких відпусток встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці передбачена законодавством і має надаватися відповідним працівникам в обов’язковому порядку з урахуванням частини першої статті 10 Закону України “Про відпустки“ .

Згідно з Порядком застосування зазначеного вище Списку, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.98 р. N 16 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.01.98 р. за N 58/2498 (із змінами), додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу.

У розрахунок часу, що дає право працівнику на таку відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.

Облік часу, відпрацьованого в зазначених умовах, здійснюється власником або уповноваженим ним органом.

Директор Департаменту         О. Товстенко

——————-

Інші статті:

Написати коментар