N 1290 від 17 листопада 1997 р. “Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці”.

08.02.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 листопада 1997 р. N 1290

Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів,
професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право
на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими
і важкими умовами праці та за особливий характер праці

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 679 від 13.05.2003 N 261 від 04.03.2004 N 1674 від 16.12.2004 N 1290 від 02.12.2009 N 1181 від 17.12.2012 N 192 від 02.03.2016 N 741 від 05.10.2016}

(Витяг)

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити:

відповідно до частини першої статті 7 Закону України “Про відпустки” Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, згідно з додатком N 1;

відповідно до пункту 1 частини першої статті 8 Закону України “Про відпустки” Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, згідно з додатком N 2.

Установити, що щорічні додаткові відпустки з кількох підстав (частина перша статті 10 Закону України “Про відпустки“) надаються працівникам, професії та посади яких позначені у цих Списках значком (*).

2. Установити, що пропозиції щодо внесення змін до Списків, затверджених пунктом 1 цієї постанови, готуються Державною службою з питань праці на підставі обґрунтованих і погоджених із Міністерством охорони здоров’я клопотань заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, узгоджених із всеукраїнськими галузевими профспілками та об’єднаннями роботодавців, і подаються Міністерством соціальної політики до Кабінету Міністрів України.
{Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 741 від 05.10.2016 р.}

3. Міністерству соціальної політики надавати роз’яснення щодо порядку застосування Списків, затверджених пунктом 1 цієї постанови.
{ Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 741 від 05.10.2016 р. }

Прем’єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 1997 р. N 1290
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2003 р. N 679)

СПИСОК
виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і
важкими умовами праці, зайнятість працівників на
роботах в яких дає право на щорічну додаткову
відпустку

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 1997 р. N 1290
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2003 р. N 679)

СПИСОК
виробництв, робіт, професій і посад працівників,
робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним
та інтелектуальним навантаженням або виконується
в особливих природних географічних і геологічних
умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я,
що дає право на щорічну додаткову відпустку
за особливий характер праці

——————–

Інші статті:

Написати коментар