Індексація заробітної плати працівників у лютому 2019 року.

22.01.2019

Індексація заробітної плати працівників за лютий 2019 року

Дякуємо за перегляд реклами

Порядок індексації заробітної плати працівників прописаний в Законі України від 03.07.1991 р. № 1282-XII «Про індексацію грошових доходів населення», а деталізація порядку нарахування індексації визначена постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» (далі – Порядок).

Індексація заробітної плати проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищує поріг індексації, який встановлено в розмірі 103 відсотка.

Індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розміри якого щороку затверджуються Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України.

Частина заробітної плати, яка перевищує розмір прожиткового мінімуму, індексації не підлягає.

Читати також: Порядок та правила індексації заробітної плати (оплати праці) працівників.

В таблиці, яка наведена нижче, показники сум індексації заробітної плати надані з урахуванням величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яку у лютому 2019 року затверджено у розмірі 1921 грн., і з врахуванням повної норми відпрацьованого робочого часу в місяці.

При цьому слід пам’ятати, що:

• у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації її заробітної плати визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу;
• якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, наприклад, перебував у відпустці або на лікарняному, то сума індексації у такому випадку виплачується пропорційно відпрацьованим дням або часам;
• у разі якщо працівник не відпрацював жодного дня у місяці, то індексація заробітної плати за цей місяць не провадиться.

Сума індексації заробітної плати працівника визначається як результат множення суми оплати праці, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100 відсотків.

Кому в лютому 2019 року необхідно індексувати заробітну плату?

В системі державного управління, а також місцевого самоврядування з 1 січня 2019 року відповідно до актів законодавства України були підвищені посадові оклади:

• державних службовців, а також працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування;
• працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (працівники освіти, медичні працівники, працівники закладів культури тощо), розміри посадових окладів яких передбачені Єдиною тарифною сіткою (додаток 1 до постанови Кабміну від 30.08.2002 р. № 1298);
• робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших органів, умови оплати праці яких передбачені наказом Міністерства праці України від 02.10.1996 року N 77.

Для вищезазначених працівників січень 2019 року є базовим місяцем*, тому, відповідно до п. 5 Порядку їхня заробітна плата в лютому індексації не підлягає.

Що стосується посадових осіб і службовців органів місцевого самоврядування, посадові оклади яких востаннє були підвищені у травні 2018 року відповідно до постанови КМУ від 10.05.2018 р. № 363, то базовим місяцем для них буде травень 2018 року. У лютому місяці їх заробітну плату потрібно індексувати на коефіцієнт – 4,3%.

Таблиця величини приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації заробітної плати

Базові місяці* Величина приросту індексу споживчих цін (у відсотках) Сума індексації ЗП (грн.)
В 2018 році: х х
січень 7,2 138,31
лютий 6,3 121,02
березень 3,7 71,08
квітень 4,3 82,60
травень 4,3 82,60
червень 4,3 82,60
липень 3,6 69,16
серпень 3,6 69,16
вересень 3,1 59,55
жовтень
листопад
грудень
В 2019 році: х х
січень
лютий

* Про вживання терміну «базовий місяць» при індексації заробітної плати працівників.

—————

Поділитися:

Написати коментар