Встановлення посадового окладу завідуючого дошкільним навчальним закладом

22.01.2019

Завідувачка ДНЗ не має вищої освіти: як установити їй посадовий оклад?

Автор: Світлана Меренкова, заступник начальника відділу, державний інспектор праці відділу контролю за дотриманням трудового законодавства Територіальної державної інспекції з праці в Харківській області.

(коментар до листа Мінсоцполітики від 25.09.2013 р. № 830/13/155-13).

Наведемо запитання, на яке дано відповідь у листі, що коментується: «Завідувачці дошкільним навчальним закладом присвоєно 14-й тарифний розряд, проте вона не має вищої освіти. Яким має бути її посадовий оклад?».

На жаль, конкретної відповіді в листі немає, а все тому, що, швидше за все, фахівці Минсоцполитики не до кінця розібралися в питанні.

Уся річ у тому, що керуватися при відповіді на нього слід було не лише наказом Міносвіти «Про впорядкування умов оплати праці і затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти і наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557 (далі — наказ № 557), але й Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102 (далі — Інструкція № 102).

Підкреслимо: з 1 вересня 2005 року Інструкція № 102 застосовується в частині, що не суперечить Умовам оплати праці, визначеним наказом № 557 (п. 7 наказу № 557).

Схема тарифних розрядів посад керівних і педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань затверджена додатком № 9 до наказу № 557.

Так, завідувачам дитячих дошкільних установ незалежно від кількості вихованців установлюються посадові оклади на рівні 12–14-го (з 01.09.2017 р. – 14 – 16)* тарифного розряду. При цьому будь-які критерії або вимоги для встановлення конкретного тарифного розряду наказом № 557 не встановлено.

Згідно з п. 4 постанови КМУ «Про оплату праці працівників на підставі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 конкретний тарифний розряд завідувачу встановлюється наказом керівника відповідного органу управління освіти в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом, і може залежати від:

– особистого внеску завідувача в розвиток навчального закладу, успішного виконання навчальних програм;
– участі закладу в районних (обласних) конкурсах;
– наявності або відсутності дисциплінарного стягнення;
– стажу роботи на займаній посаді і професійного рівня;
– фонду оплати праці тощо.

Щодо завідувачів дошкільними установами, які не мають вищої освіти, то відповідно до примітки 1 до п. 11 Інструкції № 102 їх посадові оклади встановлюються на 0,14 мінзарплати нижче.

При цьому нагадуємо, що згідно з п. 2 наказу Міністерства освіти «Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 11.06.2007 р. № 471 розміри підвищень (знижень) посадових окладів (ставок заробітної плати) і додаткової плати за окремі види педагогічної діяльності, розраховані на основі мінімальної заробітної плати і не переведені у відсотки до тарифної ставки, здійснюються в розмірах, зафіксованих у 1996 році.

Отже, як і в 1996 році, так і на сьогодні посадові оклади завідувачів дошкільних навчальних закладів, які не мають вищої освіти, знижуються на 4,54 грн. (0,14 розміру мінзарплати, що діяла в 1996 році).

ВИСНОВОК. Станом на 01.10.2013 р. посадовий оклад завідувача без вищої освіти, якому встановлено 14-й тарифний розряд, складе: 2062,00 грн. – 4,54 грн. = 2057,46 грн.

  • Примітка адміністрації сайту: З 01.09.2017 р.  на два тарифних розряди підвищені посадові оклади педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів. Тобто, на сьогодні додатком 9 до наказу № 557 для завідуючого ДНЗ передбачені посадові оклади на рівні 14–16 тарифного розряду.

——————–

Інші статті:

Написати коментар