Щодо роз’яснення Мінсоцполітики питання відносно зарахування до страхового стажу працівника періоду отримання ним допомоги по догляду за дитиною до трьох років.

16.01.2019

Щодо роз’яснення Мінсоцполітики питання відносно зарахування до страхового стажу
працівника періоду отримання ним допомоги по догляду за дитиною до трьох років.

Лист Мінсоцполітики:

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 18.12.2018 р. N 450/0/247-18

Щодо врахування до страхового стажу періоду отримання допомоги
по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Департамент нагляду за діяльністю Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування Мінсоцполітики розглянув лист щодо роз’яснення питання врахування до страхового стажу періоду отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку при визначенні розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності і в межах компетенції повідомляє.

Законодавство у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування визначає поняття страхового стажу як період (строк), протягом якого особа підлягає соціальному страхуванню та за який щомісяця роботодавцем та/або нею сплачено страхові внески.

Особливості обчислення страхового стажу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування та період, протягом якого особа є застрахованою за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, визначається відповідними законами України.

Відповідно до статті 21 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон) страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.

До страхового стажу включається період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження – у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Відповідно до абзацу сьомого пункту 1 частини першої статті 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” органи, що виплачують особам допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народжені дитини, є платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Зазначені платники сплачують єдиний внесок за таких осіб, що відповідно до пункту 3 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 N 675 спрямовується на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи), і такі особи були застрахованими особами лише відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Починаючи з 1 січня 2016 року до страхового стажу прирівнюється періоди, протягом яких особа не підлягала страхуванню за цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Враховуючи викладене, слід зазначити, що для врахування періоду отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини до 1 січня 2016 року, при розрахунку матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю законодавчі підстави відсутні.

Водночас зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційно-рекомендаційний характер і не встановлюють нових правових норм.

——————————

Думка адміністрації сайту

Така інтерпретація Мінсоцполітики даного питання не відповідає положенням чинного законодавства.

Звідки вони взяли дату “1 січня 2016 року” – не зрозуміло. Може це дата – 1 січня 2015 року, яка пов’язана зі вступом в дію Закону України від 28.12.2014 р. № 77-VIII, який відмінив дію Законів України від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ і від 19.11. 2013 р. № 691-VII, і закріпив порядок обчислення страхового стажу для визначення розміру допомоги з тимчасової непрацездатності за Законом України від 23.09.1999 р. № 1105-XIV “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Законом № 1105-XIV, як і Законом України від 08.07.2010 р. № 2464-VI “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” передбачено, що страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження – у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Так от, навіть за часів СРСР і до 01.01.2011 р. (дата внесення змін в Закон України від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням») період частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і відпустки без збереження заробітної плати по догляду за дитиною, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, зараховувався до такого загального трудового стажу, який враховувався для визначення розміру допомоги з тимчасової втрати працездатності. Тривалість загального трудового стажу встановлювалась згідно із записами у трудовій книжці працівника.

Деякий час після 01.01.2011 року період частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не зараховувався до страхового стажу як такий, який враховується для визначення розміру допомоги з тимчасової втрати працездатності, але вже в 2013 році, після запровадження в дію Закону України від 19.11. 2013 р. № 691-VII, період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку став враховуватись при визначенні розміру лікарняних. При цьому, відповідно до Прикінцевих положень цього закону у разі, коли особа перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у період з 1 січня 2011 року до набрання чинності цим Законом, час відпустки зараховувався до її страхового стажу.

Відповідно до раніше згадуваного Закону № 77-VIII Закон № 691-VII був признаний, як таким, що втратив чинність, але положення Законів №№ 1105-XIV і 2464-VI щодо порядку і умов обчислення страхового стажу для визначення розміру лікарняних, що діяли раніше, до запровадження персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб, ніхто не відміняв.

Тим більше, що і зараз є діючим положення абзацу другого частини першої статті  21 Закону № 1105-XIV, за яким період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески, виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

Читати також: Порядок обчислення страхового стажу за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Добре, що кінцівку свого листа Мінсоцполітики не забуло оформити записом, яким попереджують читачів, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційно-рекомендаційний характер і не встановлюють нових правових норм.

————–

Інші статті:

Написати коментар