Індексація заробітної плати в грудні 2018 року.

27.11.2018

Індексація заробітної плати за грудень 2018 року

Дякуємо за перегляд реклами

Порядок та правила проведення індексації заробітної плати працівників визначені та затверджені Законом України від 03.07.1991 р. № 1282-XII (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV) «Про індексацію грошових доходів населення» та постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» (далі – Порядок).

Індексація заробітної плати проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищує поріг індексації, який встановлено в розмірі 103 відсотка.

Індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого щороку затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України.

Частина заробітної плати, яка перевищує розмір прожиткового мінімуму, індексації не підлягає.

В таблиці, яка наведена нижче, показники сум індексації заробітної плати надані з урахуванням величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яку у грудні 2018 року затверджено у розмірі 1921 грн., і з врахуванням повної норми відпрацьованого робочого часу в місяці.

При цьому слід пам’ятати, що:

• у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації її заробітної плати визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу;
• якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, наприклад, перебував у відпустці або на лікарняному, то сума індексації у такому випадку виплачується пропорційно відпрацьованим дням або часам;
• у разі якщо працівник не відпрацював жодного дня у місяці, то індексація заробітної плати за цей місяць не провадиться.

Кому у грудні 2018 року необхідно індексувати заробітну плату?

В системі державного управління, а також місцевого самоврядування з 1 січня 2018 року відповідно до актів законодавства України були підвищені посадові оклади:

• державних службовців, а також працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування;
• працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (працівники освіти, медичні працівники, працівники закладів культури тощо), розміри посадових окладів яких передбачені Єдиною тарифною сіткою (додаток 1 до постанови Кабміну від 30.08.2002 р. № 1298);
• робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших органів, умови оплати праці яких передбачені наказом Міністерства праці України від 02.10.1996 р. N 77.

Для зазначених вище працівників січень 2018 року був базовим місяцем*. З місяця, наступного за базовим, тобто з лютого 2018 року величина індексу споживчих цін для них у листопаді 2018 року перевищила поріг індексації, який встановлено в розмірі 103 відсотка (1,009 х 1,011 х 1,008 х 1,000 х 1,000 х 0,993 х 1,000 х 1,019 х 100 = 104,0%), тому відповідно до положень Порядку їхня заробітна плата за грудень 2018 року підлягає індексації на коефіцієнт 4,0% (76,84 грн.).

Що стосується посадових осіб і службовців органів місцевого самоврядування, посадові оклади яких були підвищені у травні 2018 року відповідно до постанови КМУ від 10.05.2018 р. № 363, то у зв’язку з тим, що величина індексу споживчих цін для них у грудні починаючи з червня 2018 року не перевищила поріг індексації, який встановлено у розмірі 103 відсотка (1,000 х 0,993 х 1,000 х 1,019 х 1,017 х 100 = 102,9%), їх заробітна плата у грудні місяці не індексується.

Таблиця величини приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації заробітної плати працівників
за грудень 2018 року

Базові місяці* Величина приросту індексу споживчих цін (у відсотках) Сума індексації ЗП (грн.)
В 2017 році: х х
січень 18,5 355,39
лютий 19,5 374,60
березень 15,3 293,91
квітень 14,3 274,70
травень 14,8 284,31
червень 11,1 213,23
липень 10,9 209,39
серпень 11,0 211,31
вересень 10,7 205,55
жовтень 7,5 144,08
листопад 6,6 126,79
грудень 7,3 140,23
В 2018 році: х х
січень 4,0 76,84
лютий 3,1 59,55
березень 3,7 71,08
квітень
травень
травень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень

Про вживання терміну «базовий місяць» при індексації заробітної плати працівників.

—————

* * *

Поділитися:

Написати коментар