№ 1431/0/101-18 від 16.08.2018 р. “Щодо збереження місця роботи, посади та виплати середнього заробітку відповідно до статті 119 КЗпП України працівникам, призваним на строкову військову службу (прийнятим на військову службу за контрактом).

25.11.2018

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 16.08.2018 р. № 1431/0/101-18

Щодо збереження місця роботи, посади та виплати середнього заробітку
відповідно до статті 119 КЗпП України працівникам, призваним на строкову
військову службу (прийнятим на військову службу за контрактом)

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув Вашого листа щодо збереження місця роботи, посади та виплати середнього заробітку відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) працівникам, призваним на строкову військову службу, прийнятим на військову службу за контрактом, і в межах повноважень повідомляє.

Відповідно до статті 4 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” Збройні Сили України та інші військові формування комплектуються військовослужбовцями шляхом: призову громадян України на військову службу; прийняття громадян України на військову службу за контрактом.

Відповідно до статті 119 КЗпП України на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку. Працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів. За працівниками, призваними на строкову військову службу, прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову.

За інформацією Управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, Указом Президента України від 17.03.2014 р. N 303 “Про часткову мобілізацію” оголошено часткову мобілізацію, у зв’язку з чим в Україні настав особливий період, під час якого набирають чинності особливості проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

Читати також : Чи підлягає коригуванню середній заробіток, який зберігається за працівниками, призваними на військову службу, при підвищенні тарифних ставок і посадових окладів відповідно до актів законодавства ?

Відповідно до Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” (далі – Закон) передбачено такий захід, як демобілізація – комплекс заходів, рішення про порядок і терміни проведення яких приймає Президент України, спрямованих на планомірне переведення національної економіки, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ тощо на роботу і функціонування в умовах мирного часу, а Збройних Сил України, інших військових формувань – на організацію та штати мирного часу.

Згідно зі статтею 11 Закону рішення про демобілізацію, із внесенням його на затвердження Верховною Радою України, приймає Президент України. На цей час відповідних рішень Президентом України не приймалося.

Водночас питання щодо наявності в державі особливого періоду при відсутності проведення мобілізації було предметом судового розгляду. Вищий адміністративний суд України у постанові від 16.02.2015 р. (справа N 800/582/14), виходячи із системного аналізу норм Закону зазначив, що закінчення періоду мобілізації не є підставою для припинення особливого періоду.

З огляду на зміст заходів мобілізації та демобілізації, визначених Законом, закінчення заходів мобілізації не припинило дію особливого періоду.

Виходячи з вищевикладеного, зазначені норми передбачають, що на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичного звільнення працівникам, призваним на строкову військову службу, а згодом прийнятим на військову службу за контрактом на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичного звільнення, зберігаються місце роботи, посада, здійснюється нарахування та виплата середнього заробітку.

Директор Департаменту      О. Товстенко

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар