Розбіжності в роз’ясненнях щодо присвоєння рангу посадовим особам місцевого самоврядування.

19.11.2018

Розбіжності  в  роз’ясненнях  щодо  присвоєння  рангу  посадовій особі
місцевого самоврядування відповідно до рангу державного службовця,
які Національне агентства України з питань державної служби
надало в своїх листах .

Щодо присвоєння рангу посадовій особі місцевого самоврядування при її переході з посади державного службовця на посаду в орган місцевого самоврядування Національне агентство України з питань державної служби видало два листи: від 07.03.2018 р. N 1815/10-18 та від 23.10.2018 № 1-р/з-омс.

В цих двох листах Нацагентство по різному трактує порядок присвоєння рангу посадовій особі місцевого самоврядування при переході її з посади державного службовця на посаду в орган місцевого самоврядування, або коли вона має ранг державного службовця при призначенні її на посаду посадової особи місцевого самоврядування.

В листі від 07.03.2018 р. N 1815/10-18 йдеться, що чинним законодавством не передбачено при переході особи з посади державного службовця на посаду в орган місцевого самоврядування присвоєння їй рангу посадової особи місцевого самоврядування на рівні присвоєного їй рангу державного службовця і, що ранги посадовим особам місцевого самоврядування присвоюються в межах відповідної категорії посад в органах місцевого самоврядування.

А вже у листі від 23.10.2018 № 1-р/з-омс роз’яснюється, що особі, яка призначається на посаду в орган місцевого самоврядування та має ранг державного службовця, присвоюється ранг посадової особи місцевого самоврядування на рівні рангу державного службовця, якщо Законом не передбачено присвоєння вищого рангу посадової особи місцевого самоврядування.

Яким із цих двох роз’яснень керуватись нам?

Пунктом 3 Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року N 306 визначено, що у разі призначення посадової особи органу місцевого самоврядування на посаду державного службовця, на якій може бути присвоєно нижчий ранг, особі присвоюється такий ранг державного службовця, який вона мала відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Якщо таке визначення КМУ є припустимим для державних службовців, то чому воно не може бути застосоване для посадових осіб місцевого самоврядування? Тим більше, що відповідно до пункту 3 Розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” визначено, що з набранням чинності цим Законом посадовим особам органів місцевого самоврядування присвоюються ранги на рівні тих, які вони мали відповідно до Закону України «Про державну службу», а також, що Нацагентство у листі від 23.10.2018 № 1-р/з-омс змінило свою думку щодо аргументації свого висновку, зробленого ним в листі від 07.03.2018 р. N 1815/10-18.

Таким чином, як і Нацагентство у своєму листі від 23.10.2018 № 1-р/з-омс, радимо у випадку, коли особа, яка призначається на посаду в орган місцевого самоврядування та має ранг державного службовця, присвоєний їй відповідно до Закону України від 16.12.1993 р. № 3723-ХII «Про державну службу» або Закону України від 10.12.2015 р. № 889-VIII «Про державну службу», присвоювати їй ранг посадової особи місцевого самоврядування на рівні рангу державного службовця, якщо Законом не передбачено присвоєння вищого рангу посадової особи місцевого самоврядування.

—————————

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар