№ 618/13/84-08 від 23.09.2008 р. “Щодо виплати премій працівникам”

19.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
№ 618/13/84-08 від 23.09.2008 р.
Щодо виплати премій працівникам

Відділ організації заробітної плати та удосконалення законодавства з оплати праці Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо виплати премії та повідомляє.

Статтею 15 Закону України “Про оплату праці” встановлено, що форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних та компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

Отже, законодавством надане право підприємствам самостійно визначати умови та розміри преміювання.

Враховуючи викладене, однією із складових частин діючої на підприємстві системи оплати праці має бути Положення про преміювання. Вибір показників і умов преміювання повинен здійснюватися з урахуванням тих завдань, що стоять перед кожним структурним підрозділом.

У Положенні про преміювання визначається коло працівників, на яких поширюється чинність преміальної системи, показники і умови преміювання щодо кожної категорії працівників, строки її виплати.

Положенням про преміювання мають визначатись виробничі упущення та інші порушення, за які працівники позбавляються премії повністю чи частково. Одним із таких показників може бути порушення працівником трудової дисципліни.

У випадку, якщо така норма передбачена Положенням про преміювання, то коли працівникові винесена догана за порушення трудової дисципліни, розмір премії зменшується або працівник позбавляється права на отримання премії повністю.

Якщо Положенням про преміювання не передбачено, що у випадку винесення догани працівникові за порушення трудової дисципліни виробничі премії не нараховуються, то протягом дисциплінарного стягнення виробничі премії виплачуються, оскільки не являються заходами заохочення, а відносяться до додаткової заробітної плати.

До премій, які виступають заходами заохочення, можна віднести премії, які виплачуються у зв’язку з пам’ятними датами тощо.

Начальник відділу організації
заробітної плати та удосконалення
законодавства з оплати праці                                         Н. О. Синько

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар