Заповнення показника «Облікова кількість штатних працівників» таблиці 1 додатка 4 звіту з ЄСВ

26.09.2018

Заповнення показника «Облікова кількість штатних працівників»
таблиці 1 додатка 4 звіту з ЄСВ

Джерело інформації: ДФСУ, інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР», категорія 301.06.01.

Яким чином визначається показник «Облікова кількість штатних працівників» таблиці 1 додатка 4 звіту щодо сум нарахованого ЄCВ?

В облікову кількість штатних працівників включаються усі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві.

Облікова кількість штатних працівників визначається на певну дату звітного періоду, наприклад, на перше або останнє число місяця, включаючи прийнятих працівників і виключаючи тих, які вибули в цей день. Якщо підприємство на дату, вказану у формі державного статистичного спостереження, з будь-яких причин не працювало (вихідний або святковий день, з природних, технічних та економічних причин), облікова кількість працівників відображається за станом на останній день роботи, що передував цій даті).

В обліковій кількості штатних працівників за кожний календарний день враховуються особи, які фактично працювали, а також відсутні на роботі з будь-яких причин, тобто усі працівники, які перебувають у трудових відносинах, незалежно від виду трудового договору.

————-

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар