№ 700/13/84-07 від 01.10.2007 р. “Про преміювання працівників підприємства”

19.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
№ 700/13/84-07 від 01.10.2007 р.
Про преміювання працівників підприємства

Департамент з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці розглянув Ваше звернення та повідомляє .

Статтею 15 Закону України “Про оплату праці ” визначено, що форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними ) угодами.

Отже, всі питання щодо преміювання працівників підприємства вирішують самостійно, шляхом розробки Положення про преміювання .

Положення про преміювання є складовою частиною діючої системи оплати праці на підприємстві і, як правило, затверджується як додаток до колективного договору. При цьому, як і колективний договір, зазначене Положення має бути узгоджене з профспілковим або іншим, уповноваженим на представництво трудовим колективом, органом, а за його відсутності – представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом .

У Положенні про преміювання визначається коло працівників, на яких поширюється дія системи преміювання, показники, умови, розмір, терміни, а також порядок нарахування премій по кожній категорії працівників.

Премії працівникам можуть виплачуватися за будь-який проміжок часу, наприклад, за підсумками роботи за місяць, квартал і т. п.

Якщо встановлюється преміювання за підсумками роботи за місяць, то премію виплачуються за виконання показників і умов преміювання в якомусь певному місяці і, як правило , нараховуються на посадовий оклад ( ставку ), надбавки, які мав працівник у місяці нарахування премії.

Право збільшення (зменшення ) розміру премії Положенням про преміювання може надаватися керівнику підприємства в односторонньому порядку або за погодженням з профспілковим органом. Рішення про зменшення розміру премій, в тому числі і у зв’язку з допущеними працівником виробничими упущеннями , керівник підприємства має право прийняти одноосібно, якщо відповідним Положенням про преміювання не передбачено інше.

Зменшення розміру премії , виконане керівником підприємства на  свій розсуд в межах своєї компетенції, позбавлення премії повністю чи частково у зв’язку з вчиненням працівником виробничого упущення має оформлятися наказом по підприємству, в якому зазначаються підстави зменшення або позбавлення премії повністю або частково.

У разі, якщо Положенням про преміювання не передбачено виробничих упущень та інших порушень, за вчинення яких працівник позбавляється премії повністю або частково, виробничі премії повинні виплачуватися, оскільки вони не є заходами заохочення, а згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01 .2004 № 5, відносяться до додаткової заробітної плати.

Одночасно повідомляємо, що, у разі якщо колективний договір на підприємстві не укладено, умови і розміри оплати праці (в тому числі преміювання) визначаються окремим локальним документом (Положенням), який затверджується наказом .

Що стосується Рекомендацій щодо визначення заробітної плати працівників залежно від особистого внеску кожного працівника в кінцеві результати роботи підприємства, затверджених наказом Мінпраці від 31.03.99 № 44, то даний документ не є нормативно-правовим актом, що регламентує порядок і механізм преміювання на підприємствах, а є методичним посібником підприємствам при організації системи преміювання.

Читати також: Зразок Положення про преміювання працівників апарату органу місцевого самоврядування.

Директор Департаменту                                           О. Товстенко

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар