№ 673/0/101-18 від 25.04.2018 р. “Щодо виплати допомоги на оздоровлення працівникам, які працюють за сумісництвом”

28.08.2018

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 25.04.2018 р. № 673/0/101-18

Щодо виплати допомоги на оздоровлення працівникам,
які працюють за сумісництвом

Департаментом заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики розглянуто ваші листи щодо виплати допомоги на оздоровлення працівникам-сумісникам і повідомляється.

З 1 січня 2012 року медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) виплачується допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі — постанова № 524). Ця виплата є обов’язковою, і кошти на її виплату мають бути передбачені фондом оплати праці закладу (установи).

При цьому під час формування фонду оплати праці на відповідний бюджетний рік для кожного медичного або фармацевтичного працівника передбачається одна допомога для оздоровлення, передбачена нормами постанови № 524.

Згідно з чинним законодавством працівники мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час.

Порядок роботи сумісників та оплата їх праці регламентуються постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 р. № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» (зі змінами та доповненнями) та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженим наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінфіну від 28.06.93 р. № 43.

При роботі за сумісництвом з працівником укладається окремий трудовий договір, не пов’язаний з трудовим договором за основним місцем роботи. Стороною трудового договору про роботу за сумісництвом на стороні власника (підприємства, установи, організації) може бути як інший власник (підприємство, установа, організація), так і той же власник (підприємство, установа, організація), з яким працівник уклав трудовий договір про основну роботу.

Працівникові, який працює за сумісництвом, оплата праці визначається за фактично відпрацьований час виходячи з передбачених умовами оплати праці складових (посадовий оклад, надбавки та доплати до нього тощо). Преміювання та надання матеріальної допомоги сумісникам здійснюються на загальних підставах, якщо інше не передбачено окремими нормативними актами або трудовим договором.

Право установлювати працівникам конкретні розміри доплат і надбавок надано керівникам бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисах.

Враховуючи норми постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.93 р. № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» щодо надання відпустки на роботі за сумісництвом одночасно з відпусткою за основним місцем роботи, допомога на оздоровлення, передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. № 524, виплачується медичному або фармацевтичному працівникові згідно з наказом про надання чергової щорічної відпустки за поточний рік відповідно до затвердженого графіку за основним місцем роботи (за місцем збереження трудової книжки працівника) у розмірі посадового окладу, затвердженого у штатному розписі закладу, з урахуванням підвищень посадового окладу без урахування інших доплат і надбавок.

Водночас законодавством не встановлено обмежень щодо виплати допомоги на оздоровлення для медичних і фармацевтичних працівників, які працюють за сумісництвом.

Отже, працівникам, які працюють в закладах охорони здоров’я за сумісництвом, допомога на оздоровлення може бути виплачена на загальних підставах за рішенням керівника закладу в межах затвердженого для закладу фонду заробітної плати відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», та пункту 5.11 наказу Мінпраці і МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення».

Директор Департаменту                       О. Товстенко

Інші статті:

Написати коментар