N 691/0/101-18 від 25.04.2018 р. “Щодо виплати надбавки за стаж роботи працівникам центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”

28.08.2018

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 25.04.2018 р. N 691/0/101-18

Щодо виплати надбавки за стаж роботи працівникам
центрів  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей та молоді

Департамент заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики розглянув листа щодо виплати надбавки за стаж роботи працівникам центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до пункту 1 Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. N 573 (зі змінами), центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – центри) – це спеціальні заклади, що проводять соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 9-р посади працівників центрів було віднесено до відповідних категорій посад державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування та їх умови оплати праці визначались згідно з наказом Мінпраці від 05.04.2006 р. N 104 “Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” (зі змінами).

01.05.2016 р. набрав чинності Закон України “Про державну службу” (далі – Закон), відповідно до статті 3 якого дія цього Закону не поширюється на працівників центрів.

При цьому пунктом 7 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону передбачено, що умови оплати працівників, які на сьогодні є державними службовцями, але після набрання чинності Законом не підпадатимуть під його дію, визначаються Кабінетом Міністрів України і не можуть передбачати зменшення розміру їх заробітної плати.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 р. N 462 “Питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” (далі – постанова N 462) визначено умови оплати праці працівників центрів на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів шляхом внесення зміни в додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. N 1298.

До набрання чинності постановою N 462 оплата праці працівників центрів, у тому числі щодо виплати надбавки за вислугу років окремим категоріям працівників, які мали статус державних службовців, здійснювалась за умовами, які їм були встановлені відповідно до законодавства, що діяло до 01.05.2016 р.

На даний час умови та розміри оплати праці працівників центрів врегульовані наказом Мінсоцполітики від 18.05.2015 р. N 526 “Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” (зі змінами, внесеними на виконання постанови N 462).

Виплати надбавки за вислугу років працівникам центрів вказаним нормативно-правовим актом не передбачено.

Водночас, враховуючи необхідність збереження кадрового потенціалу центрів та з метою недопущення погіршення рівня їх матеріального забезпечення, прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 р. N 435 “Деякі питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”, якою поновлюється право на отримання надбавки за стаж роботи в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді тим категоріям працівників центрів, які мали право на виплату надбавки за вислугу років до запровадження нових умов оплати праці. Це керівники центрів, їх заступники, керівники структурних підрозділів з основного виду діяльності та фахівці із соціальної роботи.

Порядком нарахування і виплати зазначеної надбавки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 р. N 435, передбачено, що до стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки, зараховується час роботи в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на відповідних посадах; час роботи в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців та органів місцевого самоврядування, за основним видом діяльності, а також на відповідних посадах державних службовців та органів місцевого самоврядування у соціальній сфері.

Соціальним працівникам центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надбавка за вислугу років виплачується у Порядку, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 15.06.2011 р. N 239.

Відповідно до пункту 4 цього Порядку до стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років, включається час роботи у державних та комунальних установах, закладах та організаціях, незалежно від підпорядкування, на посадах, визначених у пункті 3 цього Порядку, за умови, що оплата праці таких працівників здійснюється відповідно до умов оплати праці працівників державних та комунальних установ соціального захисту населення.

До стажу роботи для виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення не передбачено зарахування часу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування.

Одночасно зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, роз’яснювальний та рекомендаційний характер і не повинні встановлювати нових правових норм.

Директор Департаменту              О. Товстенко

Поділитися:

Написати коментар