Нововведення при формуванні звіту з ЄСВ за новим Порядком

14.08.2018

Нововведення при формуванні звіту з ЄСВ за новим Порядком

Про нову форму Звіту з ЄСВ № Д4, за якою будемо звітувати починаючи із звітності за серпень 2018 року у вересні 2018 року всі вже, напевно, чули.

Зміни в форму Звіту були внесені відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 травня 2018 року № 511 (далі – Порядок № 511).

Наразі нам важливо знати всі нововведення при заповненні таблиць 1 – 9 Звіту форма № Д4. Вони такі:

1. Таблицю 1 “Нарахування єдиного внеску” додатка Звіту доповнено трьома новими рядками – 3.2.1, 3.3.1 і 3.4.1.

Дані рядки звіту формуються на основі даних Таблиці 6 додатка 4 за даними сум нарахованих доходів за кодами категорій застрахованих осіб 2, 27, 28, а також 66 (додаток 3 до Порядку № 511).

На заробітну плату осіб з інвалідністю у рядках 3.2.1, 3.3.1 і 3.4.1 Таблиці 1 додатку 4 нараховується «умовно – порівняльний» ЄСВ у розмірі 22%, який не підсумовується в загальній сумі рядка 3 цієї таблиці.

2. Таблиця 5 Звіту в значній мірі доповнена і оновлена.

Так, колонку 11 Таблиці 5 “Період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру та відпусток” доповнено періодом проходження військової служби.

Таблицю 5 доповнено раніше відсутніми колонками:
– 12 “Професійна назва роботи”;
– 13 “Код ЗКППТР;
– 14 “Код класифікатора професій”;
– 15 “Посада”;
– 16 “Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду”;
– 17 “Підстава для припинення трудових або цивільно-правових відносин”;
– 19 “Військове звання”.

Розширено коло категорій осіб, які відображаються у колонці 8 Таблиці 5 Звіту. В новому Звіті в цій колонці тепер крім категорій:
1 – наймані працівники (з трудовою книжкою);
2 – наймані працівники (без трудової книжки);
3 – особи, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру;
4 – особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;
5 – особи, яким надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами;
6 – особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
також відображаються категорії:
7– особи із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу, які отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;
8 – особи із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу.

Відповідно до положень Порядку № 511 Таблиця 5 додатка 4 подається страхувальником, якщо протягом звітного періоду:

  • було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) із застрахованою особою;
  • було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;
  • особу було переведено на іншу посаду або роботу у того самого страхувальника;
  • особа вперше вступила на військову службу або закінчила проходження військової служби (із виключенням зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо)) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби;
  • особі надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами (у тому числі особам із числа військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу);
  • особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
  • особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку.

Щодо інших видів відпусток, які не перелічені вище, то вони в Таблиці 5 додатка 4 не відображаються.

У разі якщо за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правових договорів), зміни посади, термінів проходження військової служби або надання відповідної відпустки, Таблиця 5 додатка 4 не формується та не надається.

Код класифікатора професій (код КП), код загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів (код ЗКППТР), професійна назва роботи вибираються із довідника, що відповідає національному класифікатору України “Класифікатор професій ДК 003:2010”, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (далі – Класифікатор № 327).

Назва посади у Звіті повинна відповідати запису у трудовій книжці працівника, а назви посад у трудових книжках працівників повинні відповідати назвам, наведеним у Класифікаторі № 327.

Про обов’язкову відповідність найменувань посад працівників назвам посад, наведеним у Класифікаторі № 327 йдеться в абзаці 3 пункту 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. N 58.

Запис про переведення працівника на іншу посаду або роботу у того самого страхувальника вноситься у Таблицю 5 в такому самому порядку, як і про прийняття на роботу.

Записи про причини звільнення в Таблиці 5 мають вноситися у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Наприклад, п. 4 ст. 40 КЗпП України.

Якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір), а потім знову укладено, на таку застраховану особу робиться два записи в таблиці 5 додатка 4 до цього Порядку: перший – із зазначенням дати припинення трудових відносин, другий – із зазначенням дати початку трудових або цивільно-правових відносин.

У разі якщо особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, у звітному місяці зазначається дата початку відпустки.

У разі якщо в особи закінчилась відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, у звітному місяці зазначається дата закінчення відпустки.

3. Таблиця 6 практично залишилася в колишньому вигляді. Порядок її заповнення також майже не змінився. Одне з нововведень — запроваджено новий код категорії типу нарахування – 14 “Сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати (доходом) за попередні періоди, у зв’язку із здійсненням перерахунку при звільненні працівника за попередні періоди, що пов’язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв’язку із сторнуванням)”, який відображається в новому рядку за орієнтуванням колонки 10 Звіту.

Він використовується для дотягування до мінімального страхового внеску за минулі періоди у зв’язку зі здійсненням перерахунку при звільненні працівника за попередні періоди, пов’язані з уточненням днів використаної заздалегідь відпустки (у зв’язку із сторнуванням).

Крім того, в порівнянні з Порядком, затвердженим наказом Мінфіну від 11.04.2016 р. № 441, новим Порядком № 511 розширено коло працівників за кодами категорій застрахованих осіб (додаток 3 до Порядку № 511) від 50 до 66, які відображаються в колонці 9 Таблиці 6 Звіту.

Зокрема за кодом категорії 66 “Особи з інвалідністю, яким нараховано виплати в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та /або введення воєнного стану” відображаються виплати в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та /або введення воєнного стану, які з них в ході виконання військових обов’язків стали інвалідами. За таким видом доходу застрахованої особи страхувальником нараховується єдиний внесок у розмірі 8,41%.

——————–

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар