Лист Національного агентства України з питань державної служби від 07.03.2018 р. N 1815/10-18 “Щодо співвідношення рангів державних службовців та рангів посадових осіб органів місцевого самоврядування”

29.07.2018

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
ЛИСТ
від 07.03.2018 р. N 1815/10-18

Щодо співвідношення рангів державних службовців та рангів
посадових осіб органів місцевого самоврядування

Національне агентство України з питань державної служби в межах повноважень розглянуло <…> лист < …> щодо співвідношення рангів державних службовців та рангів посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Ранги державним службовцям присвоюються відповідно до статті 39 Закону України від 10 грудня 2015 року N 889-VIII “Про державну службу” (далі – Закон) та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року N 306 (далі – Порядок).

Відповідно до частини другої статті 39 Закону встановлюються дев’ять рангів державних службовців.

Порядок присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями визначаються Кабінетом Міністрів України:

Співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями встановлюється для випадків призначення осіб, яким присвоєно такі спеціальні звання, на посади державних службовців, на яких може бути присвоєно нижчий ранг. У такому разі особі присвоюється ранг державного службовця на рівні рангу, який вона мала відповідно до спеціальних законів.

Пунктом 3 Порядку передбачено, що у разі призначення посадової особи органу місцевого самоврядування на посаду державного службовця, на якій може бути присвоєно нижчий ранг, особі присвоюється такий ранг державного службовця, який вона мала відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Враховуючи викладене, у разі призначення особи, яка має 5 ранг посадової особи місцевого самоврядування, на посаду державної служби категорії “В”, їй має бути присвоєно 5 ранг державного службовця.

Увага. Викладене нижче роз’яснення Нацагентства  не застосовувати для посадових осіб місцевого самоврядування. Читайте лист  від 23.10.2018 № 1-р/з-омс та нашу статтю “Розбіжності в роз’ясненнях щодо присвоєння рангу посадовим особам місцевого самоврядування”.

Відповідно до статті 15 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування присвоюються ранги у межах відповідної категорії посад.

Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи.

Пунктом 4 розділу VII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” визначено, що у разі переходу посадової особи органу місцевого самоврядування на державну службу рівнозначної чи нижчої категорії посад їй присвоюється ранг державного службовця на рівні рангу, який вона мала відповідно до цього Закону.

Вказане положення Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” застосовується при призначенні на державну службу особи, якій присвоєно ранг посадової особи місцевого самоврядування, а не навпаки.

Чинним законодавством не передбачено при переході особи з посади державного службовця на посаду в орган місцевого самоврядування присвоєння їй рангу посадової особи місцевого самоврядування на рівні присвоєного їй рангу державного службовця.

Таким чином, ранги посадовим особам місцевого самоврядування присвоюються в межах відповідної категорії посад в органах місцевого самоврядування.

Окремо повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають лише роз’яснювальний (інформаційний) характер і не встановлюють правових норм.

Заступник голови   А. Заболотний

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар