№ 363 від 10 травня 2018 р. “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268”

14.05.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10 травня 2018 р. № 363

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632, № 29, ст. 2092; 2013 р., № 67, ст. 2439; 2015 р., № 28, ст. 795, № 94, ст. 3208; 2017 р., № 44, ст. 1367, № 80, ст. 2455) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України    В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 363

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268

1. В абзаці другому пункту 1 слова “для державних службовців відповідних категорій” замінити словами “цією постановою,”.

2. Абзац другий підпункту “в” підпункту 1 пункту 2 після слів “50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця” доповнити словами “, посадової особи місцевого самоврядування”.

3. Підпункт 4 пункту 3 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
“службовцям органів місцевого самоврядування у відсотках до посадового окладу в таких розмірах: понад 3 роки — 10, понад 5 років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад 25 років — 40 відсотків — у порядку, визначеному Положенням про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. № 1049 “Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів”;”.

Читати також: Щодо законності виплати надбавки за вислугу років службовцям ОМС

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим.

4. Додатки 48—55 до постанови викласти в такій редакції:

Додаток 48
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 363)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату (секретаріату) обласних, Київської та
Севастопольської міських рад

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
Голова ради, Київський міський голова 15400
Перший заступник голови ради, заступник міського голови — секретар Київської міської ради 13800
Заступник голови ради 12400
Голова постійної комісії з питань бюджету 10 500
Керуючий справами 10 500
Начальник управління 9 000
Начальник відділу 7 500
Начальник відділу у складі управління 6000
Завідувач самостійного сектору 6500
Завідувач сектору у складі управління, відділу 5400
Помічник голови ради, радник, консультант 4900
Головний спеціаліст, помічник заступника голови 4800
Провідний спеціаліст 4400
Спеціаліст I категорії 4300
Спеціаліст II категорії 3700
Спеціаліст 3500

Додаток 49
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 363)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату районних, районних у мм. Києві та Севастополі рад

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
район у м. Києві район, район у м. Севастополі
Голова ради 11300  11000
Заступник голови ради 9800 9700
Керуючий справами 8400 8300
Начальник відділу, головний бухгалтер 6350 6300
Завідувач сектору 5400 5300
Радник, консультант голови ради 4150 4150
Головний спеціаліст 4100 4100
Провідний спеціаліст 3550 3500
Спеціаліст I категорії 3450 3400
Спеціаліст II категорії 3400 3350
Спеціаліст 3300 3300

Додаток 50
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 363)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх
виконавчих комітетів, сільських, селищних рад, що представляють
інтереси об’єднаних територіальних громад, та їх виконавчих комітетів

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
у містах із чисельністю населення понад 1 млн. осіб за групами міст у містах, населених пунктах об’єднаних територіальних громад із чисельністю (загальною чисельністю) населення, тис. осіб
поза групою I II III
понад 15 до 15
Міський голова, сільський голова, селищний голова  12200  11900  11600  11200  9800  8000  7500
Перший заступник: міського голови, сільського голови, селищного голови  11200  10500  10200  9800  8400  7500  7000
Заступник з питань діяльності виконавчих органів: міського голови, сільського голови, селищного голови, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету  9900  9700  9600  9500  8000  7000  6600
Староста  9900  9700  9600  9500  8000  7000  6600
Директор департаменту міської (міста обласного і республікансь- кого в Автономній Республіці Крим значення) ради  7700  7600  7500  7400  7000
Начальник управління  6700  6600  6500  6400  6300  6200
Начальник відділу,  головний бухгалтер  6400  6350  6300  6200  6000  5900  5800
Завідувач сектору  5500  5400  5300  5200  5100  5000
Державний реєстратор, адміністратор  4800  4800  4800  4800  4400  4400  4400
Радник, консультант голови ради  4810  4810  4810  4810  4410
Помічник голови ради  4800  4800  4800
Головний спеціаліст  4800  4800  4800  4800  4400   4400   4400
Провідний спеціаліст   4400   4400  4300  4250  4100  4100  4100
Спеціаліст I категорії  4300  4300  4100  4050  4000  4000  4000
Спеціаліст II категорії  3700  3700  3600  3550  3500  3500  3400
Спеціаліст  3400  3400  3300  3200  3100  2900  2900

_______
Примітка. Посада адміністратора вводиться у виконавчому органі міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, а також у виконавчому органі міської ради міста районного значення, селищної, сільської ради у разі створення центру надання адміністративних послуг відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги”.

Додаток 51
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 363)

СХЕМА
посадових окладів працівників і спеціалістів департаментів, управлінь, відділів, інших виконавчих органів міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад, виконавчих органів сільських, селищних рад, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
у містах із чисельністю населення понад 1 млн. осіб за групами міст у містах, що не належать до груп за оплатою праці, населених пунктах об’єднаних територіальних громад
поза групою I II III
Директор департаменту 7700 7600 7500 7400 7000
Начальник самостійного управління, відділу 7000 6900 6800 6700 6500 6400
Начальник управління, відділу у складі департаменту 6700 6600 6500 6400 6300  6200
Начальник відділу у складі управління, головний бухгалтер 6400 5350 6300 6200 6000  5900
Завідувач сектору 5500  5400  5300 5200 5100 5000
Державний реєстратор, адміністратор 4800 4800 4800 4800 4400  4400
Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст 4800 4800 4800 4800 4400 4400
Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст 4400 4400 4300 4250 4100 4100
Спеціаліст I категорії 4300 4300 4100 4050 4000 4000
Спеціаліст II категорії 3700 3700 3600 3550 3500 3500
Спеціаліст 3400 3400  3300 3200  3100 2900

_______
Примітка. Посада адміністратора вводиться у виконавчому органі міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, а також у виконавчому органі міської ради міста районного значення, селищної, сільської ради в разі створення центру надання адміністративних послуг відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги”.

Додаток 52
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 363)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату
районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх
виконавчих комітетів

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
Голова ради 11200
Заступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу 9800
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 8400
Завідувач відділу, головний бухгалтер  6300
Завідувач сектору  5300
Головний спеціаліст  4100
Провідний спеціаліст  3500
Спеціаліст I категорії  3400
Спеціаліст II категорії  3350
Спеціаліст 3300

Додаток 53
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 363)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
управлінь, відділів виконавчих органів районних у містах
(крім мм. Києва та Севастополя) рад

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
Начальник самостійного управління, відділу 7000
Начальник відділу в складі управління 6300
Завідувач сектору 5300
Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст  4100
Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст 3500
Спеціаліст I категорії  3400
Спеціаліст II категорії 3350
Спеціаліст  3300

Додаток 54
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 363)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату
сільських і селищних рад та їх виконавчих органів (крім
сільських, селищних рад і їх виконавчих органів, що
представляють інтереси об’єднаних територіальних громад)

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
села, селища з чисельністю населення, тис. осіб
понад 15 від 10 до 15 від 7,5 до 10 від 3 до 7,5 до 3
Сільський, селищний голова 7200 7100 7000 6800 6600
Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів 6800 6700 6500  6300
Секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету  6500 6400 6300 5800 5700
Адміністратор, державний реєстратор 4300 4300  4200 4100 4100
Головний бухгалтер 4500 4500 4300 4200 4200
Спеціаліст I категорії 3200 3200  3100  3000  3000
Спеціаліст II категорії 3100 3100 3000 2900 2900
Спеціаліст 3000  2900 2900  2650  2650

________

Примітка. Посада адміністратора вводиться у виконавчому органі селищної, сільської ради у разі створення центру надання адміністративних послуг відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги”.

Додаток 55
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 363)

СХЕМА
посадових окладів службовців апарату (секретаріату)
органів місцевого самоврядування, органів прокуратури

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
обласні, Київська та Севастопольська міські ради, органи прокуратури міські (крім мм. Києва та Севастополя), районні у містах, сільські, селищні ради та їх виконавчі органи, районні ради
Відповідальний черговий 3000 2900
Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки, експедиції, господарства, складу, орденської комори; фахівець з інтерв’ювання 3200 3000
Старший: інспектор, статистик; завідувач: друкарського бюро, копіювально-розмножувального бюро 3200 3000
Касир, інспектор, статистик, бібліотекар, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу 3150 2950
Завідувач військово-облікового бюро 3000
Секретар керівника 3000 2900
Комендант, диспетчер 2900 2800
Стенографістка I категорії, оператор комп’ютерного набору, оператор копіювальних та розмножувальних машин 2900  2800
Стенографістка II категорії, секретар-стенографістка, друкарка I категорії, друкарка диктофонної групи  2700  2600
Друкарка II категорії, секретар-друкарка  2700  2600
Діловод, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор  2700 2600

——————–

Інші статті:

Написати коментар