N 227/0/101-18/281 від 09.02.2018 р. “Щодо встановлення доплати за ведення військового обліку”

08.05.2018

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 09.02.2018 р. N 227/0/101-18/281

Щодо встановлення доплати за ведення військового обліку

(Витяг)

У Департаменті заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики розглянуто вашого листа стосовно застосування чинного законодавства в частині встановлення доплати в розмірі до 50 відсотків посадового окладу за ведення військового обліку і в межах компетенції повідомляється.

Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. N 921 (далі – Порядок).

Цим Порядком визначається механізм організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад, військовими комісаріатами, військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями та закладами освіти незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Загальна кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях, визначається виходячи з кількості призовників і військовозобов’язаних, які станом на 1 січня поточного року перебували на військовому обліку, із застосуванням таких норм:

від 500 до 2000 призовників і військовозобов’язаних – одна особа;
від 2000 до 4000 – дві особи;
від 4000 до 7000 – три особи, а на кожні наступні 3000 призовників і військовозобов’язаних – по одній особі додатково.

Читати також: Умови оплати праці працівників військового обліку сільських та селищних рад

Зазначені особи утримуються за рахунок коштів державного та відповідних місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ і організацій.

За наявності на військовому обліку менше ніж 500 призовників і військовозобов’язаних обов’язки щодо ведення військового обліку покладаються на посадову особу кадрового підрозділу або служби управління персоналом, якій встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків посадового окладу, крім державних службовців.

Перелік заходів із ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних, які мають бути виконані підприємствами, установами та організаціями, а отже, і відповідальною посадовою особою кадрового підрозділу, визначено пунктом 37 Порядку.

Читати також:  Деякі питання щодо оплати праці працівників військового обліку сільських та селищних рад

Таким чином, якщо на посадову особу кадрового підрозділу або служби управління персоналом покладаються додаткові обов’язки з ведення військового обліку, які не передбачено посадовою інструкцією, то за їх виконання встановлюється відповідна доплата. Зазначене відповідає функціональному призначенню доплат і надбавок, що є елементами тарифної системи, за допомогою яких компенсують відхилення від умов роботи, що визнаються нормальними й безпосередньо не враховуються в тарифних ставках і посадових окладах.

Якщо в посадовій інструкції, наприклад, інспектора з кадрів, визначено завдання з ведення військового обліку, то доплата, передбачена Порядком, не виплачується. У такому разі фахівець кадрової служби при веденні військового обліку виконує свої безпосередні обов’язки та отримує відповідну оплату з урахуванням виконання зазначених функціональних обов’язків.

Директор Департаменту      О. Товстенко

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар