N 84 від 22 січня 2005 р. “Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек”

25.04.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 січня 2005 р. N 84

Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу
років працівникам державних і комунальних бібліотек

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 267 ( 267-2005-п ) від 09.04.2005
N 1062 ( 1062-2009-п ) від 30.09.2009 }

{ Працівникам державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність та займають посади, включені до переліку посад згідно з додатком до Порядку, затвердженого цією Постановою, установлено надбавку за особливі умови роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу згідно з Постановою КМ N 1073 ( 1073-2009-п ) від 30.09.2009 }

Відповідно до статті 30 Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, що додається.

2. Виплату доплати за вислугу років здійснювати починаючи з 1 січня 2005 р. у межах фонду оплати праці працівників бібліотек, затвердженого на відповідний рік.

3. Установити, що працівникам державних і комунальних бібліотек, зазначеним у переліку посад, який затверджений цією постановою, виплачується:

  • допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (ставка заробітної плати);
  • матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань за рішенням керівника бібліотеки у розмірі до одного посадового окладу (ставка заробітної плати) на рік.

Керівнику бібліотеки допомога для вирішення соціально-побутових питань надається за погодженням із засновником бібліотеки.
{ Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ N 1062 ( 1062-2009-п ) від 30.09.2009 }

Виконуючий обов’язки Прем’єр-міністра України               М.АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 січня 2005 р. N 84

ПОРЯДОК
виплати доплати за вислугу років
працівникам державних і комунальних бібліотек

1. Доплата за вислугу років установлюється працівникам державних і комунальних бібліотек (публічних, спеціальних та спеціалізованих) залежно від стажу роботи в такому розмірі:

Стаж роботи                                    Розмір щомісячної доплати до посадового окладу,відсотків

понад 3 роки                                                                                           10
понад 10 років                                                                                        20
понад 20 років                                                                                        30

2. Доплата за вислугу років виплачується щомісяця працівникам державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність, згідно з додатком, крім тих, що мають право на виплату надбавки (доплати) за стаж роботи (вислугу років) на інших підставах.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 267 ( 267-2005-п ) від 09.04.2005 )

3. До стажу роботи, що дає право на встановлення доплати за вислугу років, зараховується:

  • час роботи в бібліотеках України, колишнього Союзу РСР на зазначених у переліку посадах;
  • відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, – додаткова відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку;
  • час, відведений на підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник до і після періоду підвищення кваліфікації працював у бібліотеці;
  • строкова військова служба, якщо працівник до призову на військову службу працював у бібліотеці та протягом трьох місяців після звільнення з військової служби (без урахування часу проїзду на постійне місце проживання) був прийнятий на роботу в бібліотеку;
  • час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалося місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (у тому числі час оплачуваного вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу).

4. Документом для визначення стажу роботи, який дає право на одержання доплати за вислугу років, є трудова книжка та інший документ, що відповідно до законодавства підтверджують наявність стажу роботи.

5. Доплата за вислугу років обчислюється з посадового окладу без урахування інших надбавок і доплат.

Доплата виплачується працівникам бібліотек з дня прийняття на роботу у разі наявності стажу, який дає право на її одержання.

Нарахування та виплата доплати проводиться щомісяця за фактично відпрацьований час у межах коштів, передбачених на оплату праці за основним місцем роботи. Особам, які працюють за сумісництвом, зазначена доплата не виплачується.

6. У разі коли працівник тимчасово заміщує відсутнього працівника, доплата за вислугу років обчислюється з посадового окладу за основною посадою (місцем роботи).

7. Працівникам, у яких право на одержання або підвищення розміру доплати за вислугу років виникло протягом календарного місяця, доплата встановлюється з початку наступного місяця.

Додаток
до Порядку

ПЕРЕЛІК
посад працівників державних і комунальних бібліотек,
які провадять культурну, освітню, інформаційну,
науково-дослідну, методичну діяльність

Генеральний директор, директор (завідувач) бібліотеки (філії), централізованої бібліотечної системи, їх заступники

Учений секретар

Начальник (завідуючий) відділу (сектором) з основних видів діяльності, їх заступники

Головний науковий співробітник

Провідний науковий співробітник

Старший науковий співробітник

Науковий співробітник

Молодший науковий співробітник

Головні: бібліотекар, бібліограф, методист

Провідні: бібліотекар, бібліограф, методист, редактор, художник, соціолог, психолог

Бібліотекар, бібліограф, методист, редактор, художник, соціолог, психолог всіх категорій

Бібліотекар, бібліограф, методист, редактор, художник, соціолог, психолог

——————————–

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар