Індексація заробітної плати в травні 2018 року

24.04.2018

Індексація заробітної плати за травень 2018 року

Дякуємо за перегляд реклами

Порядок індексації заробітної плати працівників прописаний в Законі України від 03.07.1991 р. № 1282-XII «Про індексацію грошових доходів населення», а деталізація порядку нарахування індексації визначена постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» (далі – Порядок).

На сьогодні індексація заробітної плати проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищує поріг індексації, який встановлено в розмірі 103 відсотка.

Індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого щороку затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України.

Частина заробітної плати, яка перевищує розмір прожиткового мінімуму, індексації не підлягає.

В таблиці, яка наведена нижче, показники сум індексації заробітної плати надані з урахуванням величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яку у травні 2018 року затверджено у розмірі 1762 грн., і з врахуванням повної норми відпрацьованого робочого часу в місяці.

При цьому слід пам’ятати, що:

• у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації її заробітної плати визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу;
• якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, наприклад, перебував у відпустці або на лікарняному, то сума індексації у такому випадку виплачується пропорційно відпрацьованим дням або часам;
• у разі якщо працівник не відпрацював жодного дня у місяці, то індексація заробітної плати за цей місяць не провадиться.

Читати також: Порядок та правила індексації заробітної плати (оплати праці) працівників з 01.12.2015 року

Кому в травні 2018 року необхідно індексувати заробітну плату?

В системі державного управління, а також місцевого самоврядування з 1 січня 2018 року відповідно до актів законодавства України були підвищені посадові оклади:

• державних службовців, а також працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування;
• працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (працівники освіти, медичні працівники, працівники закладів культури тощо), розміри посадових окладів яких передбачені Єдиною тарифною сіткою (додаток 1 до постанови Кабміну від 30.08.2002 р. № 1298);
• робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших органів, умови оплати праці яких передбачені наказом Міністерства праці України від 02.10.1996 року N 77.

Для вищезазначених працівників січень 2018 року був базовим місяцем*. З місяця, наступного за базовим, тобто з лютого 2018 року величина індексу споживчих цін для них в травні  2018 року ще не перевищила поріг індексації, який встановлено в розмірі 103 відсотка (1,009 х 1,011 х 100 = 102,0%), тому відповідно до положень Порядку їхня заробітна плата в травні 2018 року ще не підлягає індексації.

Читати також: Щодо виплати фіксованої суми індексації в січні 2018 року.

Що стосується посадових осіб і службовців органів місцевого самоврядування, то відповідно до постанови КМУ від 10.05.2018 р. № 363 в травні місяці 2018 року їм були підвищені посадові оклади. Постанова набула чинності 18 травня 2018 р.

Травень місяць для цих працівників буде новим базовим. У цьому місяці припиняється обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації їх заробітної плати і таке обчислення для них почне здійснюватись заново з червня 2018 р.

Для цих працівників в травні 2018 року потрібно проводити індексацію пропорційно періоду, відпрацьованому до дати підвищення їх посадових окладів.

Нагадаємо, що до травня 2018 року останнє законодавче підвищення окладів більшості посадових осіб та службовців ОМС відбулось у травні 2017 року відповідно до постанови КМУ від 24.05.2017 р. № 353, а це значить що коефіцієнт індексації їх заробітної плати, розрахований згідно додатку 4 до Порядку № 1078 в травні 2018 року склав 10,7 відсотків, а травнева сума індексації за повний місяць – 188,53 грн. (1762 х 10,7 %).

Для того незначного кола працівників ОМС, посадові оклади яких в останній раз були підвищені в жовтні 2017 року постановою КМУ від 27 вересня 2017 р. № 730 коефіцієнт індексації їх заробітної плати в травні 2018 року склав 3,4 відсотків, а травнева сума індексації за повний місяць – 59,91 грн. (1762 х 3,4 %).

Наприклад, для працівників ОМС, посадові оклади яких були підвищені з 18 травня 2018 року і які відпрацювали повністю робочі дні за графіком роботи в період з 1 по 17 травня, сума індексації їх заробітної плати за цей проміжок у першому випадку складе 107,73 грн. (188,53 : 21 х 12) і в другому – 34,23 грн. (59,91 : 21 х 12) Ця сума у травні виплачується їм гарантовано у відповідності до положень Порядку № 1078.

Для визначення долі індексації після підвищення окладів, тобто з 18 по 31 травня 2018 року, треба порівняти суму підвищення зарплати з сумою можливої індексації. У порівняльних розрахунках беруть участь усі складові зарплати, що не мають разового характеру.

У нашому випадку заробітна плата таких працівників  після підвищення їх посадових окладів індексації не підлягає, тому що навіть для найнижче оплачуваного працівника, наприклад, діловода (додаток 55 до Постанови 363) підвищення самого окладу на 705 грн. (2600 – 1895) перевищує суму індексації, що склалася в травні 2018 р. в сумі 188,53 грн.

Таблиця величини приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації заробітної плати працівників
за травень 2018 року

Базові місяці* Величина приросту індексу споживчих цін (у відсотках) Сума індексації ЗП (грн.)
В 2017 році: х х
січень 14,0 246,68
лютий 15,2 267,82
березень 10,9 192,06
квітень 9,9 174,44
травень 10,7 188,53
червень 6,8 119,82
липень 6,6 116,29
серпень 6,7 118,05
вересень 6,7 118,05
жовтень 3,4 59,91
листопад 3,4 59,91
грудень 3,5 61,67
В 2018 році: х х
січень
лютий
березень
квітень
травень

* Про вживання терміну «базовий місяць» при індексації заробітної плати працівників.

————————

Поділитися:

Написати коментар