Коригування середньої заробітної плати у випадку переведення працівника на вище оплачувану роботу (посаду)

12.04.2018

Коригування середньої заробітної плати у випадку переведення
працівника на іншу, вище оплачувану роботу (посаду).

Деякі експерти з питань оплати праці провідних економічних порталів України, як то: Галина Казначей видання «Дебет-Кредит», Лілія Ушакова видання “Податки та бухгалтерський облік” не правильно трактують положення абзацу 3 статті 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. N 100 (далі – Порядок № 100), а також положення листа Мінсоцполітики від 30.08.2017 р. N 2287/0/101-17/28.

В своїх статтях, відповідно, “Підвищення окладу після переведення на вищу посаду: розраховуємо відпускні” і “Переведення і підвищення окладів: «рецепт» коригування від Мінсоцполітики” вони роз’яснюють, що у випадку зміни окладу працівника у зв’язку з переведенням його на іншу вище оплачувану роботу (посаду) коригування його середньої заробітної плати, нарахованої за період до переведення, не здійснюється. В своїх статтях вони наводять приклади, як на їх думку повинно здійснюватись коригування середньої заробітної плати працівників.

Насправді, відповідно до абзацу 1 статті 10 Порядку № 100: “У випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.”

Відповідно до абзацу 3 статті 10 Порядку № 100: “У разі зміни тарифної ставки (посадового окладу) працівникові, у зв’язку з присвоєнням вищого розряду, переведенням на іншу вище оплачувану роботу (посаду) тощо, таке коригування середньої заробітної плати не провадиться.”

Як бачимо, абзац 3 уточнює положення абзацу 1 статті 10 Порядку № 100, що коригування середньої зарплати проводиться тільки – і саме у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів працівників відповідно до актів законодавства, а також до умов колективних договорів (угод), а якщо зміна тарифної ставки працівника відбулась не за цих умов, а у зв’язку з присвоєнням йому вищого розряду, переведенням на іншу вище оплачувану роботу (посаду) тощо, то таке коригування середньої заробітної плати у цьому випадку не провадиться.

Тобто це означає, що не коригується зарплата на коефіцієнт, розрахований від окладів за новою і старою посадою, але це не значить, що не треба коригувати заробітну плату в розрахунковому періоді до переводу працівника на нову посаду. Зарплата працівника у цьому випадку теж повинна коригуватись, але на коефіцієнт, розрахований за старою посадою від окладу до підвищення і після.

Це означає, що в любому випадку підвищення тарифних ставок і посадових окладів працівників, яке відбулось саме відповідно до актів законодавства, а також до умов колективних договорів (угод), незалежно від того, відбулось воно до переведенням їх на іншу вище оплачувану роботу (посаду), чи після, їх середня заробітна плата у розрахунковому періоді підлягає коригуванню.

Розглянемо на прикладі такий випадок: працівник йде в щорічну відпустку з 07.05.2018 р. на 24 календарні дні. У розрахунковому періоді (травень 2017 року — квітень 2018 року) до 01.12.2017 р. він обіймав посаду бухгалтера і з 01.12.2017 р. — заступника головного бухгалтера. В травні – липні 2017 р. його оклад складав 4000 грн. З 1 серпня у зв’язку з умовами колективного договору всім працівникам підприємства були підвищені посадові оклади. За посадою бухгалтера оклад склав 6000 грн. З 01.12.2017 р. у зв’язку з призначенням на посаду заступника головного бухгалтера його оклад було встановлено у розмірі 8000 грн. З 1 лютого 2018 р. знову усім працівникам підприємства були підвищені оклади. У результаті такого підвищення в штатному розписі підприємства оклад для бухгалтера було встановлено у розмірі – 8000 грн., а за посадою заступника головного бухгалтера – 10000 грн. Для спрощення розрахунку припустимо, що премії, доплати, надбавки тощо працівнику у розрахунковому періоді не нараховувались.

Місяці розрахункового періоду Кількість днів Нарахована зарплата
(умовно дорівнює п/окладу), грн.
Коефіцієнт коригування Відкоригована зарплата
Травень 2017  28  4000 х 1.5 х 1.3333 7 999,80
Червень 2017  28  4000 х 1.5 х 1.3333 7 999,80
Липень 2017  31  4000 х 1.5 х 1.3333 7 999,80
Серпень 2017  30  6000 х 1.3333 7 999,80
Вересень 2017  30  6000 х 1.3333 7 999,80
Жовтень 2017  30  6000 х 1.3333 7 999,80
Листопад 2017  30  6000 х 1.3333 7 999,80
Грудень 2017  30  8000 х 1.25 10 000,00
Січень 2018  29  8000 х 1.25 10 000,00
Лютий 2018  28  10000 х 1.00 10 000,00
Березень 2018  30  10000 х 1.00 10 000,00
Квітень 2018  29  10000 х 1.00 10 000,00
Разом:  353  Х  Х 105 998,60

При цьому коефіцієнти, на які проводиться коригування виплат, розраховуються таким чином:
• К1 = 6000/ 4000 = 1,5 застосовується до виплат за травень – липень 2017 р.
• К2=8000/6000 = 1,3333 застосовується до виплат за травень – листопад 2017 р. (8000 грн. – новий оклад з 01.02.2018 р. за посадою бухгалтера).
• К3=10000/8000 = 1,25 застосовується до виплат за грудень 2017 р. – січень 2018 р.
• К3=10000/8000 = 1,25 до виплат за травень 2017 р. – листопад 2017 р. він не застосовується .

Розрахуємо середньоденну зарплату: 105 998,60 грн. : 353 = 300,28 грн.

Сума відпускних становить: 300,28 грн. х 24 к.д = 7206,72 грн.

———————————–

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар