Індексація заробітної плати в квітні 2018 року

21.03.2018

Індексація заробітної плати за квітень 2018 року

Дякуємо за перегляд реклами

Порядок індексації заробітної плати працівників прописаний в Законі України від 03.07.1991 р. № 1282-XII «Про індексацію грошових доходів населення», а деталізація порядку нарахування індексації визначена постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» (далі – Порядок).

Індексація заробітної плати проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищує поріг індексації, який встановлено в розмірі 103 відсотка.

Індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого щороку затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України.

Частина заробітної плати, яка перевищує розмір прожиткового мінімуму, індексації не підлягає.

В таблиці, яка наведена нижче, показники сум індексації заробітної плати надані з урахуванням величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яку у квітні 2018 року затверджено у розмірі 1762 грн., і з врахуванням повної норми відпрацьованого робочого часу в місяці.

При цьому слід пам’ятати, що:

• у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації її заробітної плати визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу;
• якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, наприклад, перебував у відпустці або на лікарняному, то сума індексації у такому випадку виплачується пропорційно відпрацьованим дням або часам;
• у разі якщо працівник не відпрацював жодного дня у місяці, то індексація заробітної плати за цей місяць не провадиться.

Читати також: Порядок та правила індексації заробітної плати (оплати праці) працівників з 01.12.2015 року

Кому в квітні 2018 року необхідно індексувати заробітну плату?

В системі державного управління, а також місцевого самоврядування з 1 січня 2018 року відповідно до актів законодавства України були підвищені посадові оклади:

• державних службовців, а також працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування;
• працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (працівники освіти, медичні працівники, працівники закладів культури тощо), розміри посадових окладів яких передбачені Єдиною тарифною сіткою (додаток 1 до постанови Кабміну від 30.08.2002 р. № 1298);
• робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших органів, умови оплати праці яких передбачені наказом Міністерства праці України від 02.10.1996 року N 77.

Для вищезазначених працівників січень 2018 року буде базовим місяцем*. З місяця, наступного за базовим, тобто з лютого 2018 року величина індексу споживчих цін для них в квітні ще не перевищила поріг індексації, який встановлено в розмірі 103 відсотка, тому відповідно до положень Порядку їхня заробітна плата в квітні 2018 року не індексується.

Читати також: Щодо виплати фіксованої суми індексації в січні 2018 року.

Що стосується посадових осіб і службовців органів місцевого самоврядування, останнє підвищення посадових окладів яких відбулося відповідно до постанови КМУ від 24.05.2017 р. № 353, то базовим місяцем для них буде травень 2017 року. У квітні місяці їх заробітну плату потрібно індексувати на коефіцієнт – 6,9% (121,58 грн.).

Для тих посадових осіб і службовців ОМС, останнє підвищення посадових окладів яких відбулося відповідно до постанови КМУ від 27.09.2017 р. № 730, базовим буде жовтень 2017 року (постанова набула чинності 05.10.2017 р.). Їх заробітну плату в квітні 2018 року потрібно індексувати на коефіцієнт – 3,4% (59,91 грн.).

Таблиця величини приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації заробітної плати працівників
за квітень 2018 року

Базові місяці* Величина приросту індексу споживчих цін (у відсотках) Сума індексації ЗП (грн.)
В 2017 році: х х
січень 14,0 246,68
лютий 11,3 199,11
березень 10,9 192,06
квітень 9,9 174,44
травень 6,9 121,58
червень 6,8 119,82
липень 6,6 116,29
серпень 6,7 118,05
вересень 3,1 54,62
жовтень 3,4 59,91
листопад 3,4 59,91
грудень
В 2018 році: х х
січень
лютий
березень
квітень

* Про вживання терміну «базовий місяць» при індексації заробітної плати працівників.

————————

Написати коментар