Про порядок розрахунку посадового окладу (тарифної ставки) за неповний місяць при погодинній оплаті праці.

18.01.2014

Відповідно до ст. 2  Закону України “Про оплату праці” посадовий оклад (тарифна ставка) – це винагорода працівнику за виконану ним роботу відповідно до встановлених норм праці.

Існують годинні, денні та місячні посадові оклади (тарифні ставки) заробітної плати. В бюджетних установах застосовується переважно місячний посадовий оклад (тарифна ставка).

Посадовий оклад (тарифну ставку) працівнику встановлює власник або уповноважений ним орган відповідно до займаної  ним посади згідно штатного розпису, про що видається наказ по підприємству, установі або організації. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) кожного працівника відображається в колективному договорі.

За повністю відпрацьований місяць, незалежно від кількості в ньому робочих днів (годин), місячний посадовий оклад (тарифна ставка) підлягає виплаті працівнику в повному розмірі.

У випадку, якщо в поточному  місяці працівник відпрацював не всі передбачені графіком робочі дні (години), його посадовий оклад (тарифна ставка)  підлягає перерахунку відповідно відпрацьованих ним днів (годин).

На практиці необхідність проведення розрахунку посадового окладу (тарифної ставки) працівника за неповний місяць виникає  доволі часто. Наприклад, це настає у випадку прийому працівника на роботу або звільнення з роботи, якщо працівник в середині місяця виходить  у відпустку або на лікарняний тощо.

Під час проведення розрахунку посадового окладу (тарифної ставки) за неповний місяць потрібно керуватись нормативними акти, що регулюють таке нарахування.

Порядок розрахунку посадового окладу (тарифної ставки) працівника за неповний місяць при погодинній оплаті праці залежить від того, простий чи підсумований облік робочого часу запроваджено для нього.

У випадку не пов’язаному із застосуванням підсумованого обліку робочого часу розрахунок посадового окладу (тарифної ставки) працівника за неповний місяць проводиться в такому порядку:

необхідно місячний посадовий  оклад (місячну тарифну ставку) працівника розділити на місячну норму тривалості робочого часу за відповідний місяць і отриманий таким чином денний (годинний) посадовий оклад (тарифну ставку) працівника  помножити на кількість відпрацьованих ним робочих днів (годин) відповідно до табеля обліку використання робочого часу.

Приклад. Місячний посадовий оклад працівнику встановлено в розмірі 1200 грн, місячна норма тривалості робочого часу в поточному місяці становить 25 робочих днів, фактично відпрацьовано працівником – 21 день. Денний посадовий оклад працівника складатиме  48 грн. (1200 грн. : 25). Сума посадового окладу працівника за відпрацьовані дні в поточному місяці складе 1008 грн. (48 грн.х21).

Правовою основою для застосування такого порядку розрахунку посадового окладу (тарифної ставки) є Кодекс законів про працю України, затверджений Законом від 10.12.1971 р. № 322-VIII( зі змінами).

При підсумованому обліку робочого часу розрахунок посадового окладу (тарифної ставки) працівника за неповний місяць проводиться  таким чином:

необхідно місячний посадовий  оклад (місячну тарифну ставку) працівника розділити на місячну норму тривалості робочого часу за відповідний місяць, затверджену правилами внутрішнього трудового розпорядку для даного працівника і отриманий таким чином годинний (або денний) посадовий оклад (тарифну ставку) працівника  помножити на кількість відпрацьованих ним робочих годин (днів) відповідно до табеля обліку використання робочого часу.

Приклад. Місячний посадовий оклад працівнику встановлено в розмірі 1200 грн, місячна норма тривалості робочого часу, яка затверджена правилами внутрішнього трудового розпорядку для даного працівника в поточному місяці становить 167 годин, фактично відпрацьовано працівником -143 години. Годинний посадовий оклад працівника складатиме  7,19 грн. (1200 грн. : 167). Сума посадового окладу працівника за відпрацьовані години в поточному місяці складе 1028,17 грн. (7,19грн.х143).

Такий порядок розрахунку годинного (денного) посадового окладу (тарифної ставки) працівника наведено в листі Міністерства соціальної політики України від 17.02.2012 р. N 51/13/116-12.

Порядок розрахунку норми робочого часу за обліковий період при підсумованому обліку робочого часу наведений в “Методичних рекомендаціях щодо застосування підсумованого обліку робочого часу”, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.04.2006 р. N 138.

На практиці майже всі використовують  листі Міністерства соціальної політики України “Про розрахунок норми тривалості робочого часу”, який щорічно в кінці року на наступний рік друкується на сторінках періодичних видань або сайтах інтернету.

При цьому слід пам’ятати, що у випадку перенесення робочих днів з одно місяця на інший, як при простому обліку робочого часу  так і при підсумованому обліку, в цих місяцях змінюється графік роботи підприємства, установи або організації та норма тривалості робочого часу. Тому всі дії щодо розрахунку  посадового окладу (тарифної ставки) працівника за неповний місяць необхідно здійснювати за зміненим графіком роботи підприємства,  установи або організації і за зміненою нормою робочого часу.

Поділитися:

Написати коментар


Advertisment ad adsense adlogger