№ 72 від 14 лютого 2018 р. “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096”

15.02.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 лютого 2018 р. № 72

Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету
Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096 “Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2263) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України            В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2018 р. № 72

ЗМІНИ,
що вносяться у додаток до постанови Кабінету
Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096

1. Абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:
“у підготовчих та I—IV класах закладів загальної середньої освіти — 20 відсотків;”.

2. Абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:
“у підготовчих та I—IV класах закладів загальної середньої освіти — 15 відсотків;”.

3. В абзацах другому та п’ятому пункту 3 слова “загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах” замінити словами “закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти”.

4. У пункті 4 слова “загальноосвітніх, професійно-технічних” замінити словами “закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти”.

5. Доповнити додаток пунктом 5 такого змісту:
“5. За роботу в інклюзивних класах (групах) у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти — у граничному розмірі 20 відсотків.
Зазначена доплата встановлюється педагогічним працівникам та помічникам вихователів тільки за години роботи у цих класах (групах).”.

6. У тексті додатка слова “загальноосвітні навчальні заклади”, “професійно-технічні” в усіх відмінках замінити відповідно словами “заклади загальної середньої освіти”, “заклади професійної (професійно-технічної) освіти” у відповідному відмінку.

_____________________

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар