N 2779/0/101-17 від 22.11.2017 р. “Щодо врахування премії при обчисленні середньої зарплати для оплати днів відрядження”

27.01.2018

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 22.11.2017 р. N 2779/0/101-17

Щодо врахування премії при обчисленні середньої
зарплати для оплати днів відрядження

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо врахування премії при обчисленні середньої заробітної плати для оплати днів відрядження згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року N 100 (далі – Порядок), та повідомляє.

Обчислення середньої заробітної плати для оплати днів відрядження провадиться відповідно до пункту 2 Порядку виходячи із виплат за два місяці, що передують місяцю направлення у відрядження.

Відповідно до пункту 3 Порядку при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження враховуються: оклад (тарифна ставка), доплати та надбавки, премії, які не носять разового характеру, тощо.

Премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату.

У разі коли число робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії під час обчислення середньої заробітної плати за останні два календарні місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

Згідно з пунктом 4 Порядку при обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці не враховуються, зокрема, виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов’язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження тощо), та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Пунктом 8 Порядку встановлено, що нарахування виплат, які обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадиться шляхом множення середньоденного заробітку на число робочих днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком.

Середньоденна заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів за цей період.

Отже, у випадку, коли час відрядження працівникові оплачувався виходячи із середньої заробітної плати, то ні суми цього середнього заробітку, ні дні, за які він зберігається, не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати виходячи із двох місяців.

Що стосується нарахування премії за час відрядження, то відповідно до статті 121 Кодексу законів про працю України за роботу в період відрядження має виплачуватись заробітна плата згідно з умовами трудового договору, в тому числі нараховуватись премії, якщо вони передбачені цими умовами. Якщо за період відрядження нарахована заробітна плата нижче середньої заробітної плати, обчисленої згідно із законодавством, тоді виплачується середня заробітна плата.

У разі виплати середньої заробітної плати за період відрядження премію за цей період не нараховують.

Читати також: Щодо оплати праці працівника під час відрядження

Директор Департаменту               О. Товстенко

Інші статті:

Написати коментар