Не забуваємо своєчасно здійснити перерахунок ПДФО за 2017 рік.

08.12.2017

Проводимо перерахунок ПДФО за 2017 рік.

Нагадуємо, що відповідно до пп.169.4.2 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) всі роботодавці платників податку за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року зобов’язані здійснити перерахунок сум доходів, нарахованих їх працівникам у вигляді заробітної плати та утриманих з них сум податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО), а також суми наданої податкової соціальної пільги (далі – ПСП).

Тобто під час нарахування заробітної плати працівникам за грудень місяць всі роботодавці зобов’язані здійснити такий перерахунок сум доходів та утриманого з них ПДФО.

Річному перерахунку підлягає заробітна плата кожного працівника, який значиться в списках підприємства, установи або організації станом на 31.12.2017 р.

Річному перерахунку підлягає тільки заробітна плата та прирівняні до неї згідно з Кодексом виплати (Ознака доходу в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ — «101»)

Мета річного перерахунку полягає в тому, щоб шляхом перевірки раніше нарахованих сум доходів та утриманого з них ПДФО, виявити недоплату або переплату податку в бюджет і за результатами такої перевірки усунути всі недоліки.

Суть перевірки раніше нарахованих сум доходів та утриманого з них ПДФО полягає в тому, щоб:

– правильно визначити щомісячний оподатковуваний дохід кожного працівника;

При цьому, особливу увагу слід звернути на так звані перехідні доходи. Тобто у випадках, коли у певному місяці виплачуються доходи за минулі або майбутні місяці (перехідні відпусткові або лікарняні виплати). Такі перехідні доходи (їхня частина) повинні відображатися у складі оподатковуваного доходу того місяця, за який вони нараховані (абзац третій пп. 169.4.1 Кодексу);

– правильно визначити щомісячну суму ПСП;

Наразі нагадаємо, що у 2017 році граничний розмір доходу, який дає право будь-якому платнику податку на застосування ПСП складає 2240 грн., а для одного з батьків, у випадку та у розмірі, передбачених пп.169.1.2 та пп. «а» і «б» пп.169.1.3 Кодексу, гранична сума доходу для застосування ПСП визначається як добуток 2240 грн. та відповідної кількості дітей, що перебувають на його утриманні.

Розмір ПСП впродовж всього 2017 року складає:

– що надається у розмірі 100% — 800,00 грн.;
– що надається у розмірі 150% — 1200,00 грн.;
– що надається у розмірі 200% — 1600,00 грн.

Читати також: Граничний розмір доходу, який дає право на застосування податкової соціальної пільги в 2017 році, а також розміри та перелік податкових соціальних пільг на 2017 рік

– правильно визначити щомісячну базу оподаткування.

Відповідно до п.164.6 Кодексу під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, — обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму ПСП за її наявності.

Відповідно до п.167.1 Кодексу ставка ПДФО до бази оподаткування у формі заробітної плати з 1 січня 2016 року встановлена в розмірі 18 відсотків.

Чинне законодавство не встановлює спеціальної форми документа, яким слід оформити проведення перерахунку. Тож, роботодавець може оформити його у довільній формі у вигляді бухгалтерської довідки із відповідним поясненням причини такого коригування.

Наводими зразок нашої форми перерахунку:

Період

місяць

Факично нараховано Нараховано за наслідками перерахунку Результат перерахунку (гр. 9 – гр. 5)
Нарахов.

сума зарплати

ЄСВ ПСП ПДФО Уточнен. сума зарплати ЄСВ ПСП ПДФО
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
січень
лютий
…….
Разом:

Згідно з першим абзацом п.п. 169.4.4 Кодексу, якщо внаслідок перерахунку виникає недоплата утриманого податку, то сума такої недоплати стягується роботодавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за місяць, а в разі недостатності суми такого доходу — за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення суми такої недоплати.

При доутриманні податку обов’язково необхідно враховувати обмеження, передбачені ст. 128 КЗпП.

Нагадаємо, що при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати двадцяти відсотків, а у випадках, окремо передбачених законодавством України, – п’ятидесяти відсотків заробітної плати, яка належить до виплати працівникові.

Якщо ж виникає переплата утриманого податку на доходи фізичних осіб — на її суму зменшується сума нарахованого податкового зобов’язання платника податку у відповідному місяці.

Результати проведеного річного перерахунку необхідно відобразити працедавцем у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за IV квартал звітного року, який заповнюється таким чином:

– у графах 3а та 3 проставляється сума нарахованого та виплаченого доходу за звітний період;
– у графах 4а та 4 проставляється сума податку на доходи фізичних осіб з урахуванням суми недоплати/переплати.

Сума податку, яку має бути стягнуто з платника за результатами перерахунку, додається до суми податку, нарахованого в тому кварталі, в якому проведено перерахунок, та відображається у графі 4а.

Читати також: Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма № 1ДФ);

Всі доутримання ПДФО за результатами річного перерахунку слід провести як у бухгалтерському, так і в податковому обліку в тому місяці, в якому такий перерахунок проведено, тобто у грудні поточного року.

Всі виправлення, що стосуються коригування сум ПДФО внаслідок таких перерахунків, не тягнуть за собою ані штрафів, передбачених п.50.1, ані штрафів, передбачених п.119.2 та п.127.1 Кодексу. Адже виправлення помилок у межах перерахунку здійснюється на підставі п.169.4, а не п.50.1 Кодексу, тож має інший статус, ніж звичайне виправлення самостійно знайдених помилок.

Ось чому річний перерахунок робити не тільки обов’язково, а й вигідно. Адже під час такого перерахунку роботодавець має можливість виправити помилки, яких він припустився протягом року під час утримання ПДФО, без застосування штрафних санкцій.

—————-

Інші статті:

Написати коментар