Про індексацію заробітної плати посадових осіб і службовців ОМС в листопаді 2017 року

20.10.2017

З червня по вересень 2017 року величина індексу споживчих цін для індексації
заробітної плати посадових осіб і службовців ОМС перевищила встановлений поріг
індексації у розмірі 103 відсотка: у листопаді місяці відновлюємо індексацію
їх заробітної плати.

Порядок здійснення індексації заробітної плати працівників затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» (далі – Порядок).

Відповідно до положень Порядку у разі підвищення тарифних ставок (окладів) працівників значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків.

Цей місяць вважається базовим.

Читати також: Про вживання терміну «базовий місяць» при індексації заробітної плати працівників

Якщо у базовому місяці сума підвищення заробітної плати перевищить передбачувану суму індексації в цьому місяці, то індексація заробітної плати в подальшому не провадиться, а якщо буде меншою, то продовжує виплачуватись різниця між сумою індексації і сумою підвищення заробітної плати.

У базовому місяці припиняється обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації заробітної плати і здійснюється спочатку наростаючим підсумком з місяця, наступного за базовим шляхом множення між собою місячних індексів споживчих цін.

В подальшому індексація заробітної плати працівників проводиться у разі, якщо за результатами такого обчислення величина індексу споживчих цін перевищить поріг індексації, який встановлено у розмірі 103 відсотка.

Після перевищення такого порогу індексація заробітної плати починається спочатку, з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін, що спричинив таке перевищення порогу.

Індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

Приклади проведення індексації заробітної плати у разі підвищення тарифних ставок (окладів) працівників наведено у додатку 4 до Порядку.

Останнє підвищення тарифних ставок (окладів) посадових осіб і службовців ОМС відбулося у травні 2017 року відповідно до постанови КМУ від 24.05.2017 р. № 353 і відповідно до постанови КМУ від 27.09.2017 р. № 730 – у жовтні 2017 року (постанова набула чинності 05.10.2017 р.) для певної категорії осіб, а саме*:

1. Додаток 50 до постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 (в редакції постанови КМУ від 24.05.2017 р. № 353)

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
у містах із чисельністю населення понад 1 млн. осіб за групами міст у містах, населених пунктах об’єднаних територіальних громад із чисельністю (загальною чисельністю) населення, тис. осіб
поза групою I II III
понад 15 до 15
Міський голова, сільський голова, селищний голова 8700 8500 8300 8000 7000 5300 5100
Перший заступник: міського голови, сільського голови, селищного голови 8000 7500 7300 7000 6000 4900 4800
Заступник з питань діяльності виконавчих органів: міського голови, сільського голови, селищного голови, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 7000 6500 6300 6000 5000 4800 4700
Староста 7000 6500 6300 6000 5000 4800 4700
Директор департаменту міської (міста обласного і республікансь- кого в Автономній Республіці Крим значення) ради 6100 6000 5900 5800 4800
ххххххххххх
Начальник управління*
0000
5500*
0000
5400*
0000
5300*
0000
5200*
0000
3900*
0000
3900*
Начальник відділу,  головний бухгалтер 4500 4400 4300 4200 3500 3400 3300
3400*
Завідувач сектору 4100 4000 3900 3805
3850*
3400 0000
3400*
Державний реєстратор, адміністратор 3800 3800 3800 3800 3350 3350 3350
Радник, консультант голови ради 3805 3805 3805 3805 3355
Помічник голови ради 3800 3800 3800
Головний спеціаліст 3800 3800 3800 3800 3350 3350 3350
Провідний спеціаліст 3350 3350 3300 3250 3200 3200 3200
Спеціаліст I категорії 3300 3300 3200 3150 3100 3100 3100
Спеціаліст II категорії 3000 3000 2900 2850 2800 2800 2700
Спеціаліст 2600 2600 2500 2400 2300 2200 2200

2. Додаток 51 до постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 (в редакції постанови КМУ від 24.05.2017 р. № 353)

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
у містах із чисельністю населення понад 1 млн. осіб за групами міст у містах, що не належать до груп за оплатою праці, населених пунктах об’єднаних територіальних громад
поза групою I II III
Директор департаменту 6100 6000 5900 5800 4800
Начальник самостійного управління, відділу 5900 5700 5600 5500 4700 4600
Начальник управління, відділу у складі департаменту 5500 5400 5300 5200 3900 0000

3900*

Начальник відділу у складі управління, головний бухгалтер 4500 4400 4300 4200 3500 0000 

3500*

Завідувач сектору 4100 4000 3900 3805

3850*

3400 3400
Державний реєстратор, адміністратор 3800 3800 3800 3800 3350 3350
Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст 3800 3800 3800 3800 3350 3350
Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст 3350 3350 3300 3250 3200 3200
Спеціаліст I категорії 3300 3300 3200 3150 3100 3100
Спеціаліст II категорії 3000 3000 2900 2850 2800 2800
Спеціаліст 2500 2500 2400 2300 2200 2200

3. Додаток 54 до постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 (в редакції постанови КМУ від 24.05.2017 р. № 353)

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
села, селища з чисельністю населення, тис. осіб
понад 15 від 10 до 15 від 7,5 до 10 від 3 до 7,5 до 3
Сільський, селищний голова 5200 5000 4800 4400 4300
Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів 4900 4800 4600 4300
Секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 4700 4600 4500 4200 4100
Адміністратор, державний реєстратор 3300 3300 3250 3200 3200
Головний бухгалтер 3300 3300 3250 3200 3200
Спеціаліст I категорії 2400 2400 2300 2250 0000

2250*

Спеціаліст II категорії 2300 2300 2250 2200 2200
Спеціаліст 2200 2250 2200 2000 2000

4. Додаток 51 до постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 (в редакції постанови КМУ від 24.05.2017 р. № 353)

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
обласні, Київська та Севастопольська міські ради, органи прокуратури міські (крім мм. Києва та Севастополя), районні у містах, сільські, селищні ради та їх виконавчі органи, районні ради
Відповідальний черговий 2144 2089
Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки; фахівець з інтерв’ювання 2275 2118
Старший: інспектор, статистик; завідувач: друкарського бюро, копіювально-розмножувального бюро 2144

2275*

2089

2118*

Завідувач: експедиції, господарства, складу, орденської комори; касир, інспектор, статистик, бібліотекар, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу 2275 2118
Завідувач військово-облікового бюро 2118
Секретар керівника 2144 2089
Комендант, диспетчер 2049 2049
Стенографістка I категорії, оператор комп’ютерного набору, оператор копіювальних та розмножувальних машин 2049 2049
Стенографістка II категорії, секретар-стенографістка, друкарка I категорії, друкарка диктофонної групи 1895 1895
Друкарка II категорії, секретар-друкарка 1895 1895
Діловод, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор 1895 1895

Так от, для тих посадових осіб і службовців ОМС, останнє підвищення тарифних ставок (окладів) яких відбулося відповідно до постанови КМУ від 24.05.2017 р. № 353, базовим буде травень 2017 року, а обчислення індексу споживчих цін для них відновилось з червня 2017 року.

Читати також: Як індексувати заробітну плату працівників ОМС за травень 2017 року?

Розрахунок індексу споживчих цін за червень – вересень 2017 р. (у %):

місяці 2016 р. Індекс споживчих цін, відсотків Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, відсотків
до попереднього місяця (за даними Держкомстату)* для визначення порогу індексації
червень 101.6 101.6
липень  100,2 101.8
серпень  99,9 101.7
вересень 102,0 103.7
жовтень
листопад 3.7

за червень 1.016 х 100 = 101.6
за липень 1.016 х 1.002 х 100 = 101.8
за серпень 1.016 х 1.002 х 0.999 х 100 = 101.7
за вересень 1.016 х 1.002 х 0.999 х 1.020 х 100 = 103.7

У вересні індекс споживчих цін для них досяг 103.7%, тобто перевищив встановлений поріг індексації у розмірі 103%, а це значить, що з жовтня місяця обчислення індексу споживчих цін необхідно розпочати спочатку, а з 01 листопада почати індексацію їх заробітної плати на величину приросту індексу споживчих цін у розмірі 3.7%.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яким обмежується розмір заробітної плати при її індексації, в листопаді 2017 року складе 1684 грн., а сума індексації – 62,31 грн. (1684 х 3.7 : 100) відповідно.

Для деяких службовців ОМС, посадові оклади яких передбачені додатком 55 до Постанови № 268 і до останнього підвищення посадових окладів яким виплачувалась фіксована сума індексації, розрахунок індексації заробітної плати з 1 листопада повинен проводитись з урахуванням цієї фіксованої суми.

Для тих посадових осіб і службовців ОМС, останнє підвищення тарифних ставок (окладів) яких відбулося відповідно до постанови КМУ від 27.09.2017 р. № 730, базовим буде жовтень 2017 року (постанова набула чинності 05.10.2017 р.), а обчислення індексу споживчих цін для них відновиться з листопада 2017 року. Їх заробітна плата в листопаді індексації не підлягає.

———————–

Поділитися:

Написати коментар