Індексація заробітної плати у жовтні 2017 року

25.09.2017

Індексація заробітної плати за жовтень 2017 року

Дякуємо за перегляд реклами

Порядок індексації заробітної плати працівників прописаний в Законі України від 03.07.1991 р. № 1282-XII «Про індексацію грошових доходів населення», а деталізація порядку нарахування індексації визначена постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» (далі – Порядок).

На сьогоднішній день індексація заробітної плати проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищить поріг індексації, який встановлено в розмірі 103 відсотка.

Індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого щороку затверджується Верховною Радою України в Законі про Державний бюджет України.

Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, не індексується.

В таблиці, яка наведена нижче, показники сум індексації заробітної плати надані з врахуванням величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яку за жовтень 2017 року встановлено у розмірі 1684 грн., і з врахуванням повної норми відпрацьованого робочого часу в місяці.

При цьому слід пам’ятати, що:
• у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації її заробітної плати визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу;
• якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, наприклад перебував у відпустці або на лікарняному, то сума індексації у такому випадку виплачується пропорційно відпрацьованим дням;
• у разі якщо працівник не відпрацював жодного дня у місяці, то індексація заробітної плати за цей місяць не провадиться.

Читати також: Порядок та правила індексації заробітної плати (оплати праці) працівників з 01.12.2015 року

Кому у жовтні 2017 року потрібно індексувати заробітну плату?

В системі державного управління, а також місцевого самоврядування у жовтні місяці індексації підлягає заробітна плата державних службовців, а також працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування. Їх посадові оклади востаннє були підвищені в січні 2017 р. згідно постанови КМУ від 18.01. 2017 р. № 15. Для них усіх базовим місяцем є січень 2017 року. Їх заробітна плата у жовтні місяці індексується на коефіцієнт – 6,9% (116,20 грн.).

У зв’язку з тим, що з 1 січня 2017 року відповідно до постанови Кабміну від 28.12.2016 р. № 1037 були підвищені тарифні ставки (оклади) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (працівники освіти, медичні працівники, працівники закладів культури тощо), для них всіх (у тому числі і для працівників 1 тарифного розряду ЄТС) базовим місяцем буде січень 2017 року. Їх заробітна плата у жовтні також індексується на коефіцієнт – 6,9% (116,20 грн.).

Зауважимо! Постановою Кабміну від 14.12.2016 р. № 974 окремим педагогічним працівникам (ДН3, установ охорони здоров’я, соцзахисту і т. п.) з 1 вересня 2017 року були підвищені посадові оклади шляхом встановлення їм за посадами тарифних розрядів на дві позиції вище. Так от, збільшення посадового окладу таким працівникам за рахунок встановлення їм більш високого тарифного розряду не робить для них вересень 2017 року базовим. Адже це місяць підвищення їх тарифних розрядів. Базовим для таких працівників, як і для всіх інших педагогічних працівників, буде січень 2017 року — місяць останнього законодавчого підвищення посадових окладів працівників за ЄТС згідно постанови № 1037.

Читати також: Лист МСПУ від 03.05.2017 р. N 38/0/66-17 “Щодо індексації зарплати працівника I тарифного розряду за ЄТС”

У жовтні також підлягає індексації заробітна плата робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших органів, умови оплати праці яких передбачені наказом Міністерства праці України від 02 .10.1996 року N 77. Їх тарифні ставки (оклади) теж були підвищені з 01.01.2017 р. Їх заробітна плата індексується на коефіцієнт – 6,9% (116,20 грн.).

Читати також: Як розрахувати розміри посадових окладів робітників органів місцевого самоврядування?

Що стосується посадових осіб і службовців органів місцевого самоврядування, оплата праці яких передбачена постановою Кабміну № 268 -2006 р., то у зв’язку з підвищенням їх посадових окладів відповідно до постанови КМУ від 24.05.2017 р. № 353, індексація їх заробітної плати у жовтні 2017 р. не проводиться. Деяким службовцям (додаток 55 до Постанови № 268) виплачується фіксована сума індексації.

Травень 2017 року, тобто місяць у якому відбулось на законодавчому рівні підвищення їх посадових окладів для них є базовим. Обчислення індексу споживчих цін для подальшої індексації їх заробітної плати розпочинається знову, з місяця наступного за базовим, тобто з червня 2017 року, а індексація їх заробітної плати почнеться після того,  коли величина індексу споживчих цін наростаючим підсумком перевищить поріг індексації, який встановлено в розмірі 103%.

Читати також: Як індексувати заробітну плату працівників ОМС за травень 2017 року?

Таблиця величини приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації заробітної плати працівників
за жовтень 2017 року

Базові місяці* Величина приросту індексу споживчих цін (у відсотках) Сума індексації ЗП (грн.)
В 2015 році: х х
грудень 21,4 360,38
В 2016 році: х х
січень 20,3 341,85
лютий 20,7 348,59
березень 19,6 330,06
квітень 15,5 261,02
травень 15,4 259,34
червень 15,6 262,70
липень 15,7 264,39
серпень 16,2 272,81
вересень 14,0 235,76
жовтень 11,0 185,24
листопад 8,9 149,88
грудень 7,8 131,35
В 2017 році: х х
січень 6,9 116,20
лютий 4,1 69,04
березень 3,8 63,99
квітень 3,1 52,20
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень

 

*При проведенні індексації доходів населення такий термін як “базовий місяць” на законодавчому рівні використовувався відповідно до пункті 5 Порядку до грудня 2015 року.
Після внесених змін в Постанову № 1013 використання цього терміну було відмінено, але для зручності в роботі ми і далі будемо використовувати його з урахуванням наступного:
– відповідно до пункту 3 Постанови № 1013 базовий місяць в таблиці – це грудень 2015 року, а в подальшому, відповідно до пункту 5 і 10² Порядку – це місяць, в якому на законодавчому рівні було здійснено останнє підвищення тарифних ставок (окладів) працівників.

————————

Написати коментар