№ 1296/01/101-17 від 26.04.2017 р. “Щодо надання педпрацівникам щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день”

21.09.2017

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 26.04.2017 р. № 1296/01/101-17

Щодо надання педпрацівникам щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто Ваше звернення і повідомляється.

Відповідно до частини шостої статті 6 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон) керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Такий порядок визначений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 346 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам».

Згідно зі статтею 8 Закону працівникам з ненормованим робочим днем може бути встановлена додаткова щорічна відпустка тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.

Відповідно до пункту 6 Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджених наказом Мінпраці та соціальної політики України від 10.10.1997 № 7 (далі — Рекомендації), міністерства та інші центральні органи виконавчої влади за погодженням з відповідними галузевими профспілками можуть затверджувати орієнтовні переліки робіт, професій і посад працівників з ненормованим робочим днем.

Список професій і посад, на яких може застосовуватися ненормований робочий день, визначається колективним договором (пункт 7 Рекомендацій).

Отже, керуючись Орієнтовним переліком (якщо такий є), на підприємстві, в установі, організації як додаток до колективного договору затверджується Список професій, посад працівників з ненормованим робочим днем із зазначенням конкретної тривалості відпустки у межах її семиденної тривалості, в який можуть бути внесені професії, посади, не передбачені Орієнтовним переліком.

Тому зазначена щорічна додаткова відпустка може бути надана педагогічним працівникам, посади яких передбачені у додатку до колективного договору.

Разом з тим слід зауважити, що відповідно до частини третьої статті 10 Закону загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів.

Мінсоцполітики України інформує та надає у межах своїх повноважень роз’яснення ( підпункт 103 пункту 3 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 423).

Роз’яснення та листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони носять рекомендаційно-інформаційний характер.

Директор Департаменту О. Товстенко

Інші статті:

Написати коментар