Щодо ситуації з оплати праці працівників бюджетної сфери, яка склалась станом на 1 січня 2014 року.

13.01.2014

wordicon Таблиця посадових окладів працівників бюджетної сфери.

Оплати праці працівників бюджетної сфери

«www.zarplata.co.ua»

Відповідно до Закону  України “Про оплату праці” (від 24.03.1995 р. N 108/95-ВР) і  Кодексу законів про працю України (закон від 10.12.1971 р. № 322-VIII) основою організації оплати праці працівників є тарифна система оплати праці.

Тарифна система оплати праці виконує головну роль в формуванні та диференціації розмірів заробітної плати.

Однією  із складових тарифної системи оплати праці є тарифна сітка (схема посадових окладів).

Відповідно до ст. 6 Закону  України “Про оплату праці” і ст. 96 Кодексу законів про працю України тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі тарифної ставки робітника першого тарифного розряду, яка повинна встановлюватись у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати.

Тарифна сітка (схема посадових окладів)  Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” була затверджена у формі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (Додаток  № 1 до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 у редакції постанови КМУ від .08.2005 р. № 790). Далі – Єдина тарифна сітка.

До грудня 2008 року розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки  Урядом встановлювався на рівні мінімальної заробітної плати.

З грудня  2008 року,  у зв’язку із труднощами в забезпеченні оплати праці працівників бюджетної сфери, не зважаючи на підвищення мінімальної заробітної плати, розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на законодавчому рівні не переглядався.

Для працівників,  у  яких  посадові  оклади  за Єдиною тарифною сіткою були менші ніж розмір мінімальної заробітної плати,  посадові оклади (тарифні ставки)  у штатних  розписах  установлювались  на рівні мінімальної заробітної плати, а для інших працівників посадові оклади не змінювались впродовж 2009 року.

З січня 2010 року  Уряд  знову повернувся  до формування Єдиної тарифної сітки  на основі тарифної ставки робітника першого тарифного розряду, але, всупереч вимогам ст. 6 Закону  України “Про оплату праці”, тарифну ставку робітника першого розряду встановив нижче рівня розміру мінімальної заробітної плати.

Так, наприклад,  при мінімальній заробітній платі з 01.01.2010 р. в розмірі  869 грн. тарифну ставку робітника першого тарифного розряду було встановлено в розмірі 555 грн., з 01.04.2010 р. замість 884 грн. – 567  грн. (Постанова КМУ від 12.05.2010 р. N 337).

Як і в 2009 році, в 2010 році  для працівників,  у  яких посадові оклади за Єдиною тарифною сіткою  були нижчі за розмір мінімальної заробітної плати,  посадові оклади (тарифні ставки)  в штатних  розписах  було прийнято встановлювати на рівні мінімальної заробітної плати.

Такий підхід Уряду щодо застосування Єдиної тарифної сітки  нівельовував саму суть міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці, зрівнював в оплаті працю кваліфікованого працівника з некваліфікованим.

З метою забезпечення диференційованого підходу в оплаті праці працівників бюджетної сфери Уряд, за погодженням з Федерацією профспілок України, крім установлення розміру посадового окладу працівника першого розряду, для працівників,  у  яких  посадові  оклади за Єдиною тарифною сіткою  були менші ніж розмір мінімальної заробітної плати,  починаючи  з липня  2011 року  став установлювати фіксовані розміри посадових окладів (тарифних ставок) (Постанова КМУ від 11 травня 2011 р. N 524).

На 2012 рік  фіксовані розміри посадових окладів (тарифних ставок)  було установлено для працівників 1 – 5 тарифних розрядів (Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 р. N 10). Цією ж Постановою на 2012 рік був установлений і розмір посадового окладу (тарифної ставки)  працівника першого тарифного розряду.

Не зважаючи на те, що в 2013 році підвищення мінімальної заробітної плати відповідно до Закону  України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” (від 06.12.2012 р. № 5515 – VI) передбачалось  двічі , перший раз   з 1 січня до рівня 1147 грн., а другий – з 1 грудня до 1218 грн., фіксовані розміри посадових окладів (тарифних ставок), а також розмір посадового окладу (тарифної ставки)  працівника першого тарифного розряду були установлені тільки один раз, з 1 січня 2013 р.( Постанова КМУ від 27.03.2013 р. № 197).

При цьому, фіксовані розміри посадових окладів (тарифних ставок) було установлено в сумах:  1 тарифного розряду – 1147 грн.; 2 тарифного розряду – 1152 грн.; 3 тарифного розряду – 1162 грн.; 4 тарифного розряду – 1172 грн.; 5 тарифного розряду – 1182 грн.

Посадові оклади (тарифні ставки) за Єдиною тарифною сіткою  було затверджено  для розрахунку виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду  –  852 грн.

Всі працівники  бюджетної сфери  мали надію на підвищення заробітної плати з 1 грудня 2013 року, але воно торкнулось тільки тих працівників, посадові  оклади яких стали менші ніж розмір мінімальної заробітної  плати, яка з 01.12.2013 р. була підвищена до 1218 грн. (ст. 95  Кодексу законів про працю України  і ст. 3 Закони України “Про оплату праці”).

На жаль не дочекались бюджетні працівники  підвищення заробітної плати і з 1січня 2014 р. Державний бюджет Верховною Радою до 1 січня 2014 року прийнятий не був. Всі соціальні стандарти, в тому числі і мінімальна заробітна плата, залишились на рівні, установленому станом на 01.12.2013 р.

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар