N 49/0/66-17 від 12.06.2017 р. “Про індексацію заробітної плати працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС”

19.07.2017

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 12.06.2017 р. N 49/0/66-17

Про індексацію заробітної плати працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС

Департамент стратегічного планування та аналізу Міністерства соціальної політики України щодо індексації заробітної плати повідомляє.

Пунктом 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078 (із змінами) (далі – Порядок), визначено, що у місяці, в якому відбувається підвищення тарифних ставок (окладів), значення індексу споживчих цін приймається за 1 або 100 відсотків.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. N 1037 “Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” підвищено розміри посадових окладів працівників 2 – 25 тарифних розрядів. Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розпочалося з лютого 2017 року.

Також зазначеною постановою визначено, що в штатному розписі бюджетних установ з 1 січня 2017 року мають бути встановлені нові розміри посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), визначених виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Тобто вимога про встановлення нових розмірів посадових окладів стосується всіх без винятку працівників, зокрема і тих, кому встановлено I тарифний розряд у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Крім того, з січня 2017 року запроваджено новий механізм визначення мінімальної заробітної плати і встановлено її розмір 3200 гривень.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення єдиних підходів при розрахунку сум індексації, для всіх розрядів Єдиної тарифної сітки індекс споживчих цін розраховується з лютого 2017 року.

Право на індексацію відбувається у червні 2017 року на 3,7 %, оскільки індекс споживчих цін за лютий – квітень 2017 року перевищив встановлений поріг індексації (103 %) і становив 103,7 % (101,0 х 1,018 х 1,009).

Що стосується визначення суми доходу, яка підлягає індексації, то пунктом 2 Порядку визначено, що індексації підлягає оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер.

Згідно з пунктом 4 Порядку заробітна плата індексується у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, який з травня 2017 року становить 1684 гривні.

Отже, сума індексації у червні 2017 року має становити 62,31 грн (1684 х 3,7 %).

Також повідомляємо, що частиною другою статті 31 Закону України від 24.03.95 р. N 108/95-ВР “Про оплату праці” (із змінами) визначений вичерпний перелік виплат, які не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. Це – доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Всі інші складові заробітної плати, які не перелічені в частині другій статті 31 вищевказаного Закону, у тому числі сума індексації, мають враховуватись до розміру мінімальної заробітної плати (3200 гривень).

Директор Департаменту стратегічного планування та аналізу            Н. Підлужна

коментарі 2

 1. Вик :

  у червні 2017 року посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС 1600 грн.
  “Отже, сума індексації у червні 2017 року має становити 62,31 грн (1684 х 3,7 %)” – 1600 грн зрозуміло посадовий оклад, а сума 84 грн. це що?. Згідно Порядку – Сума індексації грошових доходів громадян визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін.Звісно у межах ПМ. Виходить до 1600 потрібно нарахувати дохід 1600 доплати до МЗП, потім визначати суму індексації 62,31 грн (1684 х 3,7 %), а згодом за не написаним правилом мінусувати від доплати 1600 суму індексації 62,31 грн ?)

  • Admin :

   Індексації підлягає не один посадовий оклад (1600 грн.), а вся заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає. У червні 2017 року прожиткового мінімуму встановлено у розмірі 1684 грн. При базовому місяці – січень 2017 року коефіцієнт індексації буде 3,7%, а сума індексації відповідно – 62,31 грн. (1684 х 3,7 %). Це якщо працівник повністю відпрацював місяць і його з/п перевищувала 1684 грн. у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації її заробітної плати визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу, а також якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, наприклад перебував у відпустці або на лікарняному, то сума індексації у такому випадку виплачується пропорційно відпрацьованим дням. Наприклад, якщо працівник прийнятий на роботу на 0,5 ставки його індексація буде 31,16 грн. (62,31 грн. х 50 : 100), або якщо працівник відпрацював у червні 2017 року 16 днів, то сума індексації за цей місяць складе 49,85 грн. (62,31 грн. : 20 х 16). Сума індексації нараховується поверх мінімальної заробітної плати.
   1.Наприклад в червні 2017 року:
   – посадовий оклад = 1600.00;
   – доплата до мінімальної з/п = 1600.00 (3200 – 1600);
   – індексація = 62,31 (1684 х 3,7 %)
   Разом: = 3262,31 грн. (1600 + 1600 + 62,31).
   2.В червні за 16 днів
   – п/о = 1280.00 (1600 : 20 х 16)
   – доплата до мінімальної з/п = 1280.00 (3200 : 20 х 16 – 1280.00)
   – індексація = 49,85 грн. (62,31 грн. : 20 х 16)
   Разом: = 2609.85 грн. (1280.00 + 1280.00 + 49,85).

Написати коментар