N 437/0/101-17/281 від 22.02.2017 р. “Щодо встановлення тарифних розрядів керівним працівникам установ, закладів та організацій”

19.07.2017

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 22.02.2017 р. N 437/0/101-17/281

Щодо встановлення тарифних розрядів керівним
працівникам установ, закладів та організацій

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо застосування нормативно-правових актів з питання встановлення тарифних розрядів керівним працівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та в межах компетенції повідомляє.

Згідно зі статтею 8 Закону України “Про оплату праці” умови і розміри оплати праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Умови оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. N 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”.

На виконання пункту 6 вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів України міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади було розроблено і затверджено конкретні умови оплати праці та розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників підвідомчих бюджетних установ, закладів та організацій відповідно до Єдиної тарифної сітки з урахуванням складності, відповідальності та специфіки їхньої роботи.

Керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери встановлення тарифних розрядів у межах діапазону, затвердженого відповідною схемою, проводиться за рішенням органу вищого рівня з урахуванням, у разі наявності, показників віднесення до груп з оплати праці керівних працівників закладів та установ.

Відповідно до пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. N 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” конкретні розміри посадових окладів встановлюються у межах затвердженого фонду заробітної плати.

Одночасно зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони мають інформаційний, роз’яснювальний та рекомендаційний характер і не повинні встановлювати нових правових норм.

Заступник директора Департаменту – начальник відділу оплати праці у бюджетній сфері        А. Литвин

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар