Як індексувати заробітну плату працівників ОМС за травень 2017 року?

19.07.2017

Як індексувати заробітну плату працівників ОМС за травень 2017 року?

Як ми пам’ятаємо, постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. № 353 (далі – Постанова № 353), яка набула чинності 26.05.2017 р., були внесені зміни в постанову КМУ від 09.03.2006 р. № 268 (далі – Постанова № 268), в тому числі і в її додатки 48 – 55, тобто в травні 2017 року на законодавчому рівні відбулось підвищення посадових окладів посадових осіб та службовців органів місцевого самоврядування ( далі – ОМС).

Пунктами 1 і 2 Постанови № 268 , положення яких базуються на принципах Європейської Хартії про місцеве самоврядування, визначено, що право встановлювати умови оплати праці і посадові оклади працівникам ОМС відповідно до затверджених постановою схем посадових окладів надається відповідним органам місцевого самоврядування і керівникам цих органів.

Так – як самою Постановою № 353, якою передбачалось підвищення посадових окладів працівників ОМС, не було визначено дату цього підвищення, то органи місцевого самоврядування, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”  і з урахуванням положень пунктів 1 і 2 Постанови № 268 самостійно, на свій розсуд визначили дату підвищення посадових окладів в своїх ОМС.

В деяких ОМС це відбулося з 26 травня, а ще в деяких – з 1 червня 2017 р.

Під час проведення індексації заробітної плати постає питання: у цих випадках який місяць слід вважати «базовим» для обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації заробітної плати працівників ОМС?

Як слідує з положень пунктів 5 і 10² Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (далі – Порядок № 1078), і це підтверджено роз’ясненнями Міністерства соціальної політики України (дивіться листи МСПУ від 03.05.2017 р. № 38/0/66-17 і від 12.06.2017 р. N 49/0/66-17), в ньому закладена ідея єдиного підходу у визначенні базового місяця для розрахунку сум індексації доходів.

Ця ідея полягає у визначенні базового місяця для споріднених за деякими ознаками категорій працівників відповідно до дати підвищення тарифних ставок (окладів) цих категорій працівників, яке відбувається відповідно до актів законодавства.

Так – як у нашому випадку таке підвищення окладів на законодавчому рівні відбулося у травні 2017 року, то відповідно до пункту 5 Порядку № 1078, як для ОМС, які підвищили посадові оклади своїх працівників з 26 травня 2017 року, так і для тих, які підвищили їх з 1 червня 2017 року, базовим місяцем буде травень 2017 року, а обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації заробітної плати їх працівників слід здійснювати з місяця, наступного за цим місяцем, тобто з червня 2017 року.

Друге питання, яке нам необхідно вирішити, це з’ясувати, чи потрібно проводити індексацію заробітної плати працівників ОМС у травні 2017 року, а якщо потрібно, то як це зробити?

Відповідно до пункту 5 Порядку у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) індексація заробітної плати проводиться з урахуванням величини перевищення суми індексації доходу над розміром підвищення заробітної плати працівника.

Так, сума індексації у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) не нараховується, якщо розмір підвищення заробітної плати перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу.

У разі якщо розмір підвищення заробітної плати не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення тарифних ставок (окладів), сума індексації у цьому місяці розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення заробітної плати.

В подальшому, до чергового підвищення тарифних ставок (окладів), до визначеної таким чином суми індексації буде додаватись сума індексації, яка складеться внаслідок перевищення величини індексу споживчих цін над порогом індексації.

У разі коли відбувається підвищення тарифної ставки (окладу), у місяці підвищення враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру.

Нагадаємо, що до травня 2017 року останнє законодавче підвищення окладів посадових осіб та службовців ОМС відбулось у грудні 2015 року відповідно до постанови КМУ від 09.12.2015 р. № 1013, а це значить що коефіцієнт індексації їх заробітної плати, розрахований згідно додатку 4 до Порядку № 1078 в травні 2017 року склав 13,6 відсотків, а травнева сума індексації за повний місяць – 229,02 грн. (1684 х 13,6 %).

Враховуючи вищезазначене можна зробити висновок, що заробітна плата тих працівників ОМС, посадові оклади яких були підвищені з 1 червня 2017 року, в травні 2017 року підлягає індексації однозначно.

Щодо заробітної плата тих працівників ОМС, посадові оклади яких були підвищені з 26 травня, то в травні 2017 року вона індексується пропорційно до дати підвищення їх посадових окладів. Сума індексації заробітної плати за цей період складе 183,22 грн. (229,02 : 20 х 16). Ця сума їм виплачується гарантовано у відповідності до положень Порядку № 1078.

Якщо з 26 по 31 травня 2017 року сума підвищення заробітної плати ( у складі всіх її постійних складових) буде більше за суму індексації заробітної плати за цей період, яка складає 45,8 грн. (229,02 : 20 х 4), то з 26 травня і далі заробітна плата працівника не індексується, аж поки індекс інфляції, починаючи з червня 2017 року не перевищить поріг індексації у розмірі 103%.

У нашому випадку це буде стосуватись всіх керівних працівників та спеціалістів, тобто посадових осіб ОМС, тому що, відповідно до аналізу, навіть при підвищенні одного лише посадового окладу за самою нижчою посадою такої категорії працівників (спеціаліста сільської ради) з 26.05.2017 р., без врахування інших постійних надбавок і доплат, сума підвищення заробітної плати за 4 робочі дні в розмірі 55,4 грн. (2000 – 1723 : 20 х 4) буде більшою за передбачувану за ці дні суму індексації заробітної плати в розмірі 45,8 грн. (229,02 : 20 х 4), на 9,6 грн. (55,4 – 45,8).

Для тих працівників ОМС, у яких за період з 26 по 31.05. сума індексації (45,80 грн.) перевищить суму підвищення заробітної плати за цей період, для них необхідно буде розраховувати фіксовану суму індексації за повний місяць травень, яка буде виплачуватись в подальшому, аж поки індекс інфляції, починаючи з червня 2017 р. не перевищить 103%.

Це буде стосуватись лише деяких службовців ОМС, посадові оклади яких передбачені додатком 55 до Постанови № 268 в редакції Постанови № 353 у розмірі 1895 грн. і то не всіх їх.

Як індексувати заробітну плату таких службовців після підвищення їх місячних посадових окладів розглянемо на прикладі.

Працівнику на посаді секретаря – друкарки сільради, у якого до підвищення був оклад у розмірі 1723 грн., з 26 травня 2017 року встановлено місячний посадовий оклад у розмірі 1895 грн. Щомісяця йому виплачується: надбавка за вислугу років у розмірі 20 % від посадового окладу, сума індексації і доплата до рівня мінімальної заробітної плати (далі – МЗП). Права на виплату надбавки за високі досягнення у праці, а також премії він не має. Загальний розмір його заробітної плати складає 3200 грн.

Щоб встановити, чи слід індексувати заробітну плату працівника після підвищення його посадового окладу, треба порівняти суму підвищення його заробітної плати з передбачуваною сумою індексації в місяці підвищення окладу.

Розрахуємо суму зарплати працівника за повний місяць до і після підвищення посадового окладу з урахуванням усіх постійних складових його зарплати відповідно до умов прикладу.

Як було зазначено вище у порівнянні братимуть участь всі постійні доплати і надбавки, на які має право працівник, крім сум щомісячної індексації зарплати, а також доплати до рівня МЗП.

Найменування складових з/плати Зарплата до підвищення, грн. Зарплата після підвищення, грн. Сума
підвищення, грн
Посадовий оклад 1723,00 1895,00 172,00
Надбавка за вислугу років, 20% 344,60 379,00 34,40
Разом: 2067,60 2274,00 206,40

Далі визначимо передбачувану суму індексації за травень 2017 року. Вона складе 229,02 грн. (1684 грн. х 13,6 %).

В результаті порівняння визначених нами таким чином сум, можна бачити, що сума підвищення заробітної плати в розмірі 206,40 грн. (2274 – 2067,60) не перевищила передбачувану суму індексації заробітної плати в травні місяці у розмірі 229,02 грн.

Тепер, у зв’язку з цим, суму індексації заробітної плати за повний місяць розраховуємо як різницю між передбачуваною сумою індексації і сумою підвищення заробітної плати. Вона складе 22,62 грн. (229,02 – 206,40).

Щоб визначити загальну суму індексації заробітної плати працівника в травні місяці необхідно окремо розрахувати дві її частини за робочі дні періоду з 1 по 25 число виходячи із суми 229,02 грн. і окремо за період з 26 по 31 травня – із суми 22,62 грн. і скласти ці суми разом:

1) 229,02 грн. : 20 роб. днів х 16 роб. днів = 183,22 грн.;

2) 22,62 грн. : 20 роб. днів x 4 роб. днів = 4,52 грн.;

3) 183,22 грн. + 4,52 грн. = 187,74 грн.

Визначену нами вище суму індексації заробітної плати за повний місяць травень 2017 року в розмірі 22,62 грн. необхідно зафіксувати в якості постійної величини, яка буде виплачуватись працівнику відповідно до вимог абзацу 6 пункту 5 Порядку 1078 в подальшому щомісяця до чергового підвищення його посадового окладу.

———————————————————-

Поділитися:

Написати коментар