Щодо встановлення посадових окладів працівникам органів місцевого самоврядування.

17.07.2017

Щодо встановлення посадових окладів працівникам
органів місцевого самоврядування.

Європейська Хартія місцевого самоврядування, яку Україна ратифікувала 15 липня 1997 року, містить положення про те, що органи місцевого самоврядування мають право самостійно визначати свої власні внутрішні адміністративні структури з урахуванням місцевих потреб і необхідності забезпечення ефективного управління.

Дещо раніше під час підготовки пропозицій щодо структури і загальної чисельності апарату рад та їх виконавчих органів керівники органів місцевого самоврядування у відповідності з вимогами Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повинні були дотримуватися Типових штатів, наведених в додатках №№ 1 – 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.1997 р. № 1349 «Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування».

В останні роки складний процес узгодження вітчизняного законодавства з положеннями Хартії позволив місцевим органам влади досягти певної самостійності при формуванні ними структур їх виконавчих органів і визначенні загальної чисельності апарату рад та її виконавчих органів.

Так, з 1 січня 2015 року постановою Кабміну від 26.11.2014 р. № 664 нарешті була визнана такою, що втратила чинність, постанова КМУ № 1349, а разом з нею і Типові штати, наведені в додатках №№ 1 – 5 до цієї постанови.

Інколи ще спостерігаються випадки намагання вищих адміністративних органів втручатись у діяльність місцевих органів влади, але вже в основному питання визначення структури виконавчих органів рад вирішується відповідними радами самостійно, на власний розсуд.

З цього часу, з урахуванням принципів місцевого самоврядування, основними критеріями, яких необхідно дотримуватись при підготовці структури і загальної чисельності апарату рад та їх виконавчих органів вважаються :

– самодостатня забезпеченість фінансовими ресурсами;

– дотримання режиму економії;

– урівноважений підхід при визначенні потреби в тих чи інших виконавчих органах, тих чи інших посадах;

– урівноважений підхід при визначенні потреби посад спеціалістів за категоріями, а також за рівнем кваліфікації посадових осіб;

– розумний підхід при визначенні кількісної частини виконавчих органів та їх посадового складу, а також загальної чисельності працівників апарату рад та їх виконавчих органів.

Самостійні дії органів місцевого самоврядування, пов’язані з  визначенням своїх власних внутрішніх структур не передбачають  вседозволеність і право порушення вимог нормативно – правових актів України.

Не можна комплектувати структури органів місцевого самоврядування  посадами, які не передбачені статтею 14 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, а також постановою КМУ від 26.10.2001 р. N 1441 «Про віднесення посад органів місцевого самоврядування до відповідних категорій посад». Наприклад, не можна вводити в штат ОМС посаду радника сільського, селищного голови і радника голови ОТГ таких населених пунктів, тому що такі посади зазначеними нормативними актами не віднесена до відповідної категорії посад в органах місцевого самоврядування.

За даними затверджених в установленому порядку структур апарату рад та їх виконавчих органів в органах місцевого самоврядування розробляються штатні розписи.

Читати також: Штатний розпис апарату органів місцевого самоврядування: особливості складання, затвердження та внесення змін.

Назви структурних підрозділів (виконавчих органів), назви посад і їх кількісний склад в штатних розписах повинні відповідати даним затверджених структур апарату рад та їх виконавчих органів і загальній чисельності виконавчих органів та апарату органів місцевого самоврядування.

Основною складовою заробітної плати є посадовий оклад (тарифна ставка), розмір якого при внесенні в штатний розпис залежать від багатьох чинників.

Так, місячні посадові оклади посадових осіб та службовців органів місцевого самоврядування встановлюються відповідно до затверджених постановою КМУ від 09.03.2006 р. N 268 ” Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (далі Постанова № 268) схем посадових окладів (додатки 48-55 до постанови) і залежить від:

– приналежності місцевого органу влади до відповідної адміністративно-територіальній одиниці (Київська, обласна, міська, районна, сільська або селищна рада, а також ради, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад);

– виду структурного підрозділу ради і її виконавчого органу;

– приналежності областей та міст до груп за оплатою праці;

– чисельності населення;

– найменування посади;

– категорії посади.

Посадові оклади окремим працівникам, посади яких не передбачені додатками 48 – 55 до Постанови № 268, встановлюються на рівні посадових окладів відповідних категорій спеціалістів та службовців.

Групи за оплатою праці керівних працівників і спеціалістів територіальних органів місцевої влади визначаються відповідно до показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 614 “Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 30, ст. 3308).

Місячні тарифні ставки та місячні оклади робітників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів в штатних розписах встановлюються відповідно до схем тарифних ставок і окладів (додатки 1-3), затверджених наказом Міністерство праці України від 02.10.1996 р. № 77. Їх розміри, при внесенні їх в штатні розписи, залежать також від багатьох чинників, наприклад, від найменування посад, професійних розрядів, кваліфікації робітника, складності виконуваних робіт, умов праці з урахуванням напруженості нормованих завдань, норм обслуговування, нормативної чисельності. Розміри місячні тарифних ставок водіїв – від вантажопідйомності автомобіля, класу автомобіля, робочого об’єму двигуна, габаритної довжини автомобіля.

У відповідності до затверджених установленим порядком штатних розписів комплектуються склади відповідних апаратів та виконавчих органів місцевих органів влади.

Запланований в структурах виконавчих органів якісний склад персоналу, а відтак закладений в штатних розписах передбачає комплектування посад за рівнем відповідної спеціальної освіти, стажу роботи за даною спеціальністю або на посаді, а також за рівнем кваліфікації працівника.

Такий порядок комплектування посад передбачається :

– Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

– Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

– Типовим положенням про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженим постановою КМУ від 26.10.2001 р. N 1440;

– Концепцією формування системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, схваленою розпорядженням КМУ від 08.04.2009 р. N 385-р;

– Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом Головного управління державної служби України від 29.12.2009 р. N 406;

– Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 13.09.2011 р. № 11;

– іншими методичними рекомендаціями відповідних державних міністерств, служб, департаментів та управлінь.

Розглянемо деякі особливості комплектування в органах місцевого самоврядування посад спеціалістів.

Посади спеціалістів в органах місцевого самоврядування класифікуються в залежності від якісних критеріїв, перелічених нами вище і в залежності від цього вони відрізняються одна від одної розміром посадового окладу. Відповідно до цих даних вони розташовуються в схемах посадових окладів від вищого рівня до нижчого в такій послідовності:

– головний спеціаліст;

– провідний спеціаліст;

– спеціаліст 1 – ї категорії;

– спеціаліст 2 – ї категорії;

– спеціаліст;

Як було відмічено раніше, в силу виконання положень Європейської Хартії, посади спеціалістів в структурах виконавчих органів, а відповідно і в штатних розписах органи місцевого самоврядування самостійно передбачають (в межах, визначених додатками 48-54 до Постанови № 268) в залежності від кількісної і якісної потреби в них.

Посади спеціалістів органи місцевого самоврядування мають право комплектувати фахівцями з відповідним рівнем освіти, кваліфікації і (за потреби) стажу роботи за даною спеціальністю.

Так, наприклад, в правовому полі дій  деяких нормативних актів на посади різних категорій спеціалістів, затверджених в штатних розписах, в органи місцевого самоврядування можна приймати на роботу бухгалтерських працівників і економістів, фахівців у сфері землеустрою, правників або юристів тощо.

При оформленні їх на роботу виникає запитання: який же встановити їм розмір посадового окладу? Наприклад працівнику, прийнятому в селищну раду на посаду спеціаліста 1 – ї категорії – інженера – землевпорядника, або на посаду спеціаліста 2 – ї категорії – юрисконсульта?

Відповідь на запитання дуже проста. Саме той, який передбачено за цими посадами в штатному розписі цієї селищної ради.

Читати також: Лист МСПУ від 13.11.2017 р. N 21929/0/2-17/13 “Щодо можливості введення до штатного розпису посади “головний бухгалтер””

Посади керівних працівників і спеціалістів, які передбачені додатками 48 – 54 до Постанови № 268, відповідно до визначеного статтею 2 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» терміну, підлягають комплектуванню посадовими особами органів місцевого самоврядування, а посади за додатком 55 – службовцями цих органів.

Посадові особи органів місцевого самоврядування, на відміну від службовців, – це особи, які мають відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

З огляду на це виникає таке питання: чи можна посади за додатками 48 – 54 до Постанови № 268, які призначені для посадових осіб, комплектувати службовцями, які не мають статусу посадової особи?

Так, в окремих випадках це можливо, наприклад у випадку укладення строкового трудового договору на період перебування працівника – посадової особи у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, але при цьому обов’язково за умови  додержання процедури проведення конкурсу на заміщення посади посадової особи.

У цьому випадку посадовий оклад працівнику – службовцю встановлюється на рівні посадового окладу, який передбачено додатком 55 до Постанови № 268 для службовців, або на рівні посадових окладів відповідних категорій службовців.

Читати також: Умови оплати праці працівників військового обліку сільських та селищних рад

Читати також: Як розрахувати розміри посадових окладів робітників органів місцевого самоврядування?

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар