Лист МОНУ та Профспілки працівників освіти і науки України від 16.06.2017 р. N 1/9-336, N 02-5/321 “Щодо коефіцієнта коригування для розрахунку відпускних педагогічним працівникам”

04.07.2017

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 16.06.2017 р. N 1/9-336, N 02-5/321

Щодо коефіцієнта коригування для розрахунку відпускних педагогічним працівникам

На численні звернення з місць щодо обрахунку заробітної плати для оплати за час відпустки педагогічних працівників та виплати допомоги на оздоровлення при її наданні інформуємо про таке.

I. Щодо обчислення заробітної плати

Порядок обчислення середньої заробітної плати затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 (зі змінами).

Пунктом 10 зазначеного Порядку передбачено, що у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

Абзацом третім пункту 10 Порядку встановлено, що у разі зміни тарифної ставки (посадового окладу) працівникові у зв’язку з присвоєнням вищого розряду, переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо таке коригування середньої заробітної плати не провадиться.

Рішення про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) на 2 тарифні розряди з 2017 року педагогічним працівникам, зокрема загальноосвітніх навчальних закладів, прийнято постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. N 974 “Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298”. Таке рішення Уряду зумовлено підвищенням престижності праці таких працівників та упорядкуванням рівня її оплати.

Зважаючи на викладене, обчислення заробітної плати педагогічним працівникам для оплати за час відпустки слід проводити з урахуванням абзацу першого пункту 10 вищезазначеного Порядку шляхом коригування виплат, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, на коефіцієнт підвищення посадового окладу (ставки заробітної плати), який розраховується діленням нового розміру посадового окладу (ставки заробітної плати), який встановлено після підвищення на два тарифні розряди, на розмір посадового окладу (ставку заробітної плати) до такого підвищення.

Для викладачів ПТНЗ, які мають навантаження з предметів згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти (затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1392) і одночасно зі спеціальних предметів, а оплата їхньої праці здійснюється за кошти освітньої субвенції та за кошти місцевих бюджетів за різними посадовими окладами (ставками заробітної плати), обчислення заробітної плати за час їхньої відпустки здійснюється окремо:

  • за години з предметів за стандартом базової і повної загальної середньої освіти – з урахуванням коефіцієнту підвищення ставки заробітної плати на два тарифні розряди за рахунок коштів освітньої субвенції;
  • за години зі спеціальних предметів – з урахуванням коефіцієнту підвищення розміру ставки заробітної плати з 1 січня 2017 року (у зв’язку зі зміною розміру I тарифного розряду) за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Для педагогічних працівників навчальних закладів, оплата праці яких здійснюється за рахунок місцевих бюджетів, і за рішенням органів місцевого самоврядування посадові оклади (ставки заробітної плати) яких підвищено на 2 тарифні розряди до 1 вересня 2017 року, обчислення заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки також здійснюється з урахуванням коефіцієнту, визначеного з підвищених розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати).

II. Щодо виплати допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, зокрема викладачам професійно-технічних навчальних закладів, повідомляємо таке:

  • якщо викладач ПТНЗ має навантаження лише з предметів згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти (затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1392) і оплата його праці здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції, то допомога на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки надається у розмірі ставки заробітної плати, встановленої з 1 січня поточного року, за рахунок коштів освітньої субвенції;
  • якщо викладач ПТНЗ має навантаження одночасно з предметів згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти (затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1392) та з спеціальних предметів, а оплата його праці здійснюється частково за кошти освітньої субвенції та частково за кошти місцевих бюджетів за різними розмірами ставок заробітної плати, допомогу на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки рекомендуємо виплачувати у розмірі вищої ставки заробітної плати за рахунок коштів освітньої субвенції;
  • якщо органами місцевого самоврядування прийнято рішення щодо збільшення посадових окладів (ставок заробітної плати) на 2 тарифні розряди іншим викладачам та педагогічним працівникам до 1 вересня 2017 року, то допомога на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки надається у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати), встановленому на момент надання відпустки, за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Перший заступник Міністра освіти і науки України                  В. Ковтунець
Голова Профспілки працівників світи і науки України             Г. Труханов

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар