№ 741/0/101-17/282 від 17.03.2017 р. “Про встановлення окладів працівникам в межах “вилки””

09.06.2017

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 17.03.2017 р. № 741/0/101-17/282

Про встановлення окладів працівникам в межах “вилки”

<…> Відповідно до ст. 15 Закону України “Про оплату праці” та ст. 97 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) госпрозрахункові підприємства самостійно встановлюють у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (територіальними) угодами, форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат.

З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників, власників та уповноважених ними органів на підприємствах незалежно від форми власності та господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи, укладається колективний договір (ст. 11 КЗпП).

Згідно зі ст. 7 Закону України “Про колективні договори і угоди” колективний договір укладається відповідно до чинного законодавства та прийнятих сторонами зобов’язань. Колективним договором установлюються форми, системи, розміри заробітної плати, в тому числі міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення в оплаті праці.

Міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення розмірів тарифних ставок (посадових окладів) установлюються в колективному договорі або іншому локальному документі підприємства залежно від складності робіт, організаційно-правового рівня посади, функцій, що виконує підрозділ, у якому працює той чи інший працівник, та інших умов праці. При цьому міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення можуть установлюватись у певному діапазоні (“вилці”) ставок (окладів). При застосуванні діапазонів (“вилок”) окладів проводиться атестація працівника, за результатами якої встановлюється оклад у межах діапазону за посадою, яку він займає.

Схема посадових окладів – це повний перелік посад, необхідних для нормального функціонування підприємства, для кожної із яких визначено розмір посадового окладу. У схемі передбачено два розміри посадових окладів – мінімальний і максимальний. Така “вилка” посадових окладів дає змогу диференціювати рівні оплати праці працівників, які виконують однакову роботу з різними результатами, сприяє підвищенню їхньої кваліфікації, відповідальному ставленню до виконання своїх обов’язків.

Фактичний оклад конкретного спеціаліста встановлюється (в межах “вилки”) з урахуванням ситуації на ринку праці, особистих якостей і заслуг працівника, його завантаженості та напруженості праці, що не є порушенням трудового законодавства.

Тобто при застосуванні діапазонів (“вилок”) окладів провадиться атестація працівника і за результатами атестації встановлюється оклад в межах діапазону по посаді, на якій працівник працює.

В штатному розписі встановлюється фіксований розмір посадового окладу (тарифної ставки).

Директор Департаменту                 О. Товстенко

Поділитися:

Інші статті:

коментарі 2

  1. Юліана сказав:

    Чи можуть змінюватися і в якому порядку посадові оклади?

    • Admin сказав:

      Підстав для зміни посадових окладів працівників існує дуже багато, як то: у зв’язку з переназначенням на іншу посаду, підвищенням освітньо-кваліфікаційного рівня, підвищенням кваліфікаційної категорії і тому подібне. При зміні посадових окладів працівників видається наказ або розпорядження керівника установи, організації або підприємства.

Написати коментар