Чи можна вважати зміною структури заробітної плати посадових осіб сільських та селищних рад, запроваджене щодо них Постановою № 353 відновлення їм виплати надбавки за високі досягнення у праці?

05.06.2017

Чи можна вважати зміною структури заробітної плати посадових осіб
сільських та селищних рад, запроваджене щодо них Постановою № 353
відновлення їм виплати надбавки за високі досягнення у праці?

Дякуємо за перегляд реклами.

Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.1995 р. N 100 (далі – Постанова № 100), на відміну від всіх інших працівників, для працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування у деяких випадках визначено особливий порядок обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічних відпусток, матеріальної допомоги тощо.

Так, зокрема, пунктом 2 Порядку № 100 визначено, що “У разі зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до актів законодавства період до зміни структури заробітної плати виключається з розрахункового періоду.

У разі, коли зміна структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування відбулася у період, протягом якого за працівником зберігається середня заробітна плата, а також коли заробітна плата у розрахунковому періоді не зберігається, обчислення середньої заробітної плати провадиться з урахуванням виплат, передбачених працівникові згідно з умовами оплати праці, що встановлені після підвищення посадових окладів“.

Такий порядок був запроваджений з грудня 2005 року шляхом внесення змін до Постанови № 100 постановою КМУ від 30.11.2005 р. N 1132, та вперше використаний на практиці з 1 січня 2006 року, з дня застосування нових умов оплати праці, передбачених постановою КМУ від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», згідно її пункту 15.

Роз’яснення та приклади розрахунку середньої заробітної плати у зв’язку зі збільшенням посадових окладів і зміною структури заробітної плати працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з 01.01.2006 року в той час надавались Мінпраці та Мінфіном у спільному листі від 04.04.2006 р. № 2300/0/14-06/13-15 і № 31-18040-02-5/6826 .

В цьому листі роз’яснення терміну “Зміна структури заробітної плати”, щодо якогось особливого порядку його тлумачення, не надавалось. Під цим терміном вважалась люба зміна структури заробітної плати, яка мала місце, чи то через збільшення, чи через зменшення її складових, а також незалежно від зміни питомої ваги складових заробітної плати.

До 01.01.2006 р. для працівників ОМС були чинними умови оплати праці, які передбачались постановою КМУ від 13.12.1999 р. N 2288 «Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (далі Постанова № 2288).

Нижче наводимо порівняльну таблицю передбачуваних до виплати постановами N 2288 і № 268 додаткових видав заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат працівникам ОМС станом на 01.01.2006 р., тобто на день початку застосування Постанови № 268.

Найменування надбавок і доплат Розмір за постановою № 2288 – 1999 р. Розмір за постановою № 268 – 2006 р.
надбавка за високі  досягнення  у  праці або  за  виконання  особливо  важливої  роботи – до  50 відсотків  посадового  окладу  з  урахуванням  надбавки  за   ранг державного  службовця,   дипломатичний   ранг,  за  класний  чин, кваліфікаційний клас та спеціальні звання – до 50 відсотків  посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця  (дипломатичний
ранг, класний чин,  кваліфікаційний клас, спеціальне звання) та вислугу  років
доплата за виконання обов’язків  тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби,  відпустки без  збереження заробітної  плати  тощо) –  до  50 відсотків посадового окладу за основною роботою з  використанням  на  цю  мету  до  50  відсотків посадового окладу відсутнього працівника –  до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для  цього до 50   відсотків   посадового   окладу відсутнього працівника
доплата за виконання обов’язків  тимчасово відсутніх
працівників-жінок, які  перебувають у відпустці  у зв’язку з вагітністю  і пологами, а також осіб,  які перебувають у частково оплачуваній відпустці для догляду за  дитиною  до  досягнення  нею трирічного віку чи  у  відпустці без збереження заробітної плати тривалістю,  визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку
– до 30 відсотків посадового окладу за основною роботою,  з використанням на цю  мету  економії заробітної  плати  на посадах,  що займають відсутні із зазначених причин працівники –  до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для  цього  до  50   відсотків   посадового   окладу   відсутнього працівника
здійснювати  преміювання  працівників  відповідно  до їх особистого вкладу в загальні результати  роботи – в межах фонду преміювання,  утвореного у розмірі тримісячного фонду оплати праці та  економії фонду оплати праці а  також  до державних  і професійних свят та ювілейних дат – у 2006 році в межах коштів,  передбачених  на  преміювання  у кошторисі  відповідного органу, та   економії  коштів  на  оплату  праці,  а  починаючи  з
1 січня 2007 р.  – у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.
надавати  працівникам  матеріальну  допомогу для вирішення соціально – побутових питань та допомогу на оздоровлення – в  розмірі середньомісячної заробітної плати – у розмірі,що не перевищує середньо – місячної заробітної плати працівника
надбавку за знання  та  використання  в  роботі  іноземної мови – однієї європейської – 10, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15,  двох і більше мов –  25  відсотків  посадового окладу – однієї  європейської  –  10,  однієї  східної, угро-фінської або африканської  –  15,  двох  і  більше   мов   – 25 відсотків посадового окладу
доплату  за  науковий ступінь кандидата або доктора наук з
відповідної спеціальності
– відповідно 15 і 20 відсотків  посадового окладу – відповідно 5 і 10  відсотків
посадового окладу
надбавку  за  почесне  звання  “заслужений” – 15 відсотків посадового окладу. 5 відсотків посадового окладу.

Як видно з таблиці, з 1.01.2006 р. не відбулось скасування якихось певних видів додаткової заробітної плати, що призвело б до одночасного збільшення питомої ваги основної заробітної плати, а ті незначні зменшення розмірів деяких надбавок і доплат, які відбулися, і які в ОМС не носять масового характеру, при одночасному збільшенні в значній мірі деяких інших надбавок і доплат, якось особливо не вплинули на зміну розмірів посадових окладів в сторону їх збільшення.

Такі правила розрахунку середньої заробітної плати для даної категорії працівників були дійсними до червня 2009 року.

В 2009 р. постановою КМУ від 27 травня № 504 (далі – Постанова № 504) було здійснено підвищення на 50 відсотків посадових окладів посадових осіб сільських та селищних рад з одночасним скасуванням встановлення для них надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, тобто була змінена структура їх заробітної плати.

Тодішнє Міністерство праці та соціальної політики України щодо обчислення середньої заробітної плати посадовим особам ОМС з урахуванням змін, передбачених Постановою N 504 опублікувало листа від 07.09.2009 р. N 538/13/84-09 (далі Лист № 538/13/84-09), в якому зробило роз’яснення розуміння терміну “зміна структури заробітної плати”.

Відповідно до цього роз’яснення «заробітна плата згідно з чинним законодавством складається з основної заробітної плати, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Усі ці складові заробітної плати мають певну питому вагу в загальній сумі заробітної плати. Якщо відбувається зміна (збільшення, зменшення) питомої ваги складових заробітної плати шляхом скасування певних виплат, що призводить до збільшення питомої ваги окладів, або збільшенням частки основної заробітної плати (окладів) та зменшенням частки інших виплат, то відбувається зміна структури заробітної плати».

Тобто, після опублікування вищенаведеного листа під терміном «“зміна структури заробітної плати” слід було вважати не любу зміну структури заробітної плати, яка мала місце, чи то через збільшення, чи через зменшення її складових, а таку її зміну, при якій збільшення питомої ваги посадових окладів у складі заробітної плати відбувається шляхом скасування її певних виплат, або збільшення частки основної заробітної плати залежить від зменшення частки додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

З травня місяця цього року набрала чинності постанова КМУ від 24 травня № 353 (далі – Постанова № 353), якою було здійснено підвищення посадових окладів працівників ОМС, в тому числі посадових осіб сільських та селищних рад з одночасним відновленням для останніх виплати надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, тобто була внесені зміни в їх умови оплати праці.

У зв’язку з цим багато у кого виникло запитання, чи можна вважати зміною структури заробітної плати посадових осіб сільських та селищних рад, запроваджене щодо них Постановою № 353 відновлення їм виплати надбавки за високі досягнення у праці?

На наш погляд ні, не можна, тому що хоч і відбулись деякі зміни їх умов оплати праці, підвищення їх посадових окладів відбулось не внаслідок скасування, або зменшення частки інших виплат додаткової заробітної плати, як про це йдеться у Листі № 538/13/84-09, а на загальних підставах, як і для всіх працівників ОМС, тобто за рахунок коштів в межах асигнувань на оплату праці, затверджених у кошторисах на утримання відповідних органів.

Тому у даному випадку при обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічних відпусток, матеріальної допомоги тощо посадових осіб сільських та селищних рад слід проводити коригування заробітної плати, як це передбачено пунктом 10 Постанови № 100.

І на закінчення, для порівняння розглянемо приклади обчислення середньої заробітної плати працівника ОМС для виплати йому матеріальної допомоги з 1 червня 2017 р. за 2 варіантами дій:

1. За умови необхідності коригуванні заробітної плати;

2. За умови, коли обчислення середньої заробітної плати провадиться з урахуванням виплат, передбачених працівникові згідно з умовами оплати праці, що встановлені після підвищення посадових окладів.

Умова прикладу.  Заробітна плата спеціаліста 2 категорії селищної ради в квітні і травні 2017 року складалась із наступних видів заробітної плати, у розмірі (грн.):

вид заробітної плати квітень травень
– посадового окладу 1723,00 1723,00
– надбавки за 15ранг 45,00 45,00
– надбавки за вислугу років, 20% 353,60 353,60
– премія, 50% посадового окладу 861,50 861,50
– індексація 13,6% 217,60 229,02
Разом: 3200,70 3212,12
Кількість робочих днів 19 20

Посадовий оклад після підвищення встановлено в розмірі – 2200 грн.;

Встановлено надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 30% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років.

1 – й варіант

1. Визначимо коефіцієнт коригування заробітної плати: 2200 : 1723 = 1,2768

2. Коригуємо зарплату:

а) за квітень 3200,70 х 1,2768 = 4086,65 грн.

б) за травень 3212,12 х 1,2768 = 4101,23 грн.

3. Обчислюємо середню заробітну плату: (4086,65 + 4101,23 = 8187,88) : (19 + 20 = 39) = 209,95 грн.

4. Обчислюємо середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді: 19 + 20 : 2= 19,5 дня.

5. Обчислюємо суму матеріальної допомоги: 209,95 х 19,5 = 4094,03 грн.

2 – й варіант

1. Обчислюємо заробітну плату працівника з 1 червня 2017 р. за новим посадовим окладом:

Нараховано: Сума,грн. Розрахунок
– посадовий оклад 2200,00
– надбавка за 15 ранг 45,00
– надбавка за вислугу років 20% 449,00 (2200,00 + 45,00)
– надбавка за високі досягнення у праці, 30% 808,20 (2200,00 + 45,00 + 449,00)
– премія 50 % посадового окладу 1100,00 (2200,00 х 50 : 100)
– індексація  –
Нараховано разом: 4602,20 (2200 + 45 + 449 +808,20 +1100)

2. Обчислюємо суму матеріальної допомоги: 2200,00 + 45,00 + 449,00 +808,20 +1100,00 = 4602,20 грн.

———————————

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар