Ще раз про підвищення посадових окладів працівників органів місцевого самоврядування

31.05.2017

Ще раз про підвищення посадових окладів працівників
органів місцевого самоврядування

Дякуємо за перегляд реклами.

З появою на сторінках засобів масової інформації тексту постанови КМУ від 24.05.2017 р. № 353 (далі – Постанова № 353) в мережі Інтернету не припиняється дискусія щодо вірного запровадження в дію цієї постанови, та застосування в подальшому деяких нормативно – правових актів у їх зв’язку з набуттям чинності Постановою № 353.

Все це відбувається в основному через те, що Кабінет Міністрів України у самій Постанові № 353 не визначив дату, з якої повинні бути підвищені посадові оклади працівників органів місцевого самоврядування (далі – ОМС), розміри яких передбачені Постановою № 353 у новій редакції додатків 48 – 55 до постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268.

У даній статті спробуємо висвітлити наше бачення вирішення питань, які виникли у багатьох після опублікування Постанови № 353.

З самого початку з’ясуємо, що собою представляє Постанова № 353?

За своїм змістом вона передбачає всього лиш внесення змін до Постанови № 268 (в т.ч. в додатки 48 – 55) та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабміну, і тільки. В ній нічого не сказано про дату її застосування. Хоч вона містить в собі інформацію про нові посадові оклади для працівників ОМС, але ці нові оклади нею не затверджені.

Постанова № 353 була підписана 24 травня, а опублікована в офіційному виданні Кабінету Міністрів України – «Урядовому кур’єрі» за 26.05.2017 р. в № 96.

Статтею 52 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010 р. № 2591-VI (далі – Закон № 2591-VI) передбачено, що постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування. Тобто, це значить, що Постанова № 353 набула чинності 26.05 2017 р.

З цього дня, відповідно до постанови № 353 ми вносимо зміни в постанову № 268 і все, цими своїми діями ми виконали всі вимоги постанови № 353 і положення статті 52 Закону № 2591-VI щодо установленого дня набрання чинності постанови.

Надалі, щодо підвищення посадових окладів працівників ОМС, ми повинні керуватись постановою № 268 ( з урахуванням внесених в неї змін), пунктами 1 і 2 якої право  визначення умов оплати праці і встановлення посадових окладів працівникам ОМС відповідно до затверджених постановою схем посадових окладів надається відповідним органам місцевого самоврядування і керівникам цих органів.

Чи означає це, що ОМС самі установлюють посадові оклади працівникам відповідно до затверджених постановою схем посадових окладів?

Так. Це передбачено постановою № 268 , а також Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, яким надані такі повноваження ОМС. На нашу думку Кабінет Міністрів України, при запровадженні в дію постанови № 353, саме це мав на увазі.

І на кінець визначимось з найприйнятнішою для нас датою, з якої можна підвищити посадові оклади працівників.

На наш погляд це може бути люба дата, але не раніше ніж 26.05. 2017 року. Враховуючи те, що ці зміни передбачають «місячні» посадові оклади, то все таки вірніше буде їх підвищити не з 26 травня, чи іншої дати, а саме з 1 червня 2017 р. Тим більше, що і раніше в більшості випадків всі підвищення посадових окладів провадились саме з 1 числа місяця.

Візьмемо за приклад хоча б постанову КМУ № 504. Зміст цієї постанови майже тотожній Постанові № 353. І нею теж вносились зміни в Постанову № 268. Так от, постанова № 504 була підписана 27 травня 2009 р., опублікована в офіційному виданні Кабміну і набрала чинності з 30 травня 2009 р., а запроваджена в дію з 1 червня 2009 р.

Для виплати працівникам посадових окладів в нових, підвищених розмірах необхідно:

  • установленим порядком внести відповідні зміни у штатні розписи ОМС;
  • шляхом видачі наказів, розпоряджень тощо установити ці посадові оклади працівникам.

Щодо надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, яку внесеними змінами в Постанову № 268 відновлено для посадових осіб сільських та селищних рад, то тут для її виплати, відповідно до вимог п.1 Постанов № 268 необхідно рішення ОМС (тому, що це стосується умов оплати праці), а також, відповідно до п.2 Постанов № 268, – наказ, розпорядження тощо про установлення надбавки працівникам у необхідному розмірі.

Тепер дещо про застосування деяких нормативно – правових актів у їх зв’язку зі змінами в оплаті праці посадових осіб ОМС.

Дії, пов’язані зі зміною умов оплати праці працівників ОМС, що приводять до зміни структури їх заробітної плати , а також з підвищенням посадових окладів працівників передбачають здійснення деяких певних дій при обчисленні середньої заробітної плати для оплати відпусток, виплати грошової допомоги на оздоровлення і на вирішення соціально – побутових питань тощо.

Це визначено пунктами 2 і 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 8.02.1995 р. N 100 (далі – Порядок № 100).

Так, у пункті 2 Порядку № 100 йдеться, що у разі зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівникам органів державної влади та ОМС відповідно до актів законодавства, період до зміни структури заробітної плати виключається з розрахункового періоду.

У разі, коли зміна структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівників відбулася у період, протягом якого за працівником зберігається середня заробітна плата, а також коли заробітна плата у розрахунковому періоді не зберігається, обчислення середньої заробітної плати провадиться з урахуванням виплат, передбачених працівникові згідно з умовами оплати праці, що встановлені після підвищення посадових окладів.

Чи можна у нашому випадку вважати зміну умов оплати праці працівників сільських і селищних рад внаслідок відновлення їм виплати надбавки за високі досягнення у праці зміною структури їх заробітної плати?

На наш погляд ні, не можна. Тому що хоч у даному випадку і відбулись деякі зміни їх умов оплати праці, підвищення їх посадових окладів відбулось не внаслідок скасування, або зменшення частки інших виплат додаткової заробітної плати, як про це йдеться у листі МПСПУ від 7.09.2009 р. N 538/13/84-09, а на загальних підставах, як і для всіх працівників ОМС, тобто за рахунок коштів в межах асигнувань на оплату праці, затверджених у кошторисах на утримання відповідних органів.

Про це більш детально можна прочитати тут.

Читати також: Щодо внесення змін в умови оплати праці посадових осіб сільських та селищних рад

Тому у нашому випадку, коли зміна умов оплати праці працівників сільських та селищних рад не призвела до зміни структури їх заробітної плати, обчислення середньої заробітної плати для оплати відпусток, виплати грошової допомоги на оздоровлення і на вирішення соціально – побутових питань тощо проводиться на загальних підставах, як і для всіх інших працівників.

Тепер перейдемо до пункту 10 Порядку № 100 в якому йдеться, що у випадках підвищення посадових окладів працівників відповідно до актів законодавства, як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за ними зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

У випадках, коли підвищення посадових окладів відбулось у періоді, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток, за цим заробітком здійснюються нарахування тільки в частині, що стосується днів збереження середньої заробітної плати з дня підвищення посадових окладів.

Таким чином, у нашому випадку у зв’язку з підвищенням посадових окладів працівників ОМС обчислення середньої заробітної плати для оплати відпусток, виплати грошової допомоги на оздоровлення і на вирішення соціально – побутових питань тощо проводиться з урахуванням обов’язкового коригування заробітної плати в розрахунковому періоді за правилами пункту 10 Порядку № 100.

Так, наприклад, якщо у вашій установі після видання наказу про підвищення посадових окладів з 1.06.2017 р. працівник йде у відпустку, наприклад, з 29 травня, то відпускні з 29 по 31. 05, а також матеріальна допомога не коригуються. Коригуванню підлягає тільки частина відпуски, яка припадає на період з 1.06.2017 р. і до її кінця.

Якщо підвищення посадових окладів з 01.06.2017 р., а відпустка з 15.05.2017 р., то відпускні з 15 по 31.05.2017 р., а також матеріальна допомога не коригуються, а частина відпускних з 01.06. 2017 р. до кінця відпустки коригується.

Якщо працівник йде у відпустку з 1 червня, то коригується заробітна плата для обчислення як відпускних за весь період відпустки, так і матеріальної допомоги.

Що стосується індексації заробітної плати працівників, то тут необхідно керуватись пунктом 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі – Порядок № 1078), в якому йдеться, що:

– сума індексації у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) працівникам не нараховується, якщо розмір підвищення заробітної плати перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення тарифних ставок (окладів).

При цьому, у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру;

– якщо розмір підвищення заробітної плати не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення тарифних ставок (окладів), сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення заробітної плати і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення заробітної плати.

До чергового підвищення тарифних ставок (окладів), до визначеної таким чином (фіксованої) суми індексації буде додаватись сума індексації, яка складеться надалі внаслідок перевищення величини індексу споживчих цін порогу індексації у розмірі 103%.

Для тих ОМС, які підвищили посадові оклади своїх працівників не з 1 червня, а з 26 травня 2017 р. місяць травень для них  буде новим базовим. У цьому місяці припиняється обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації заробітної плати і таке обчислення для них почне здійснюватись заново з червня 2017 р.

Що стосується виплати суми індексації заробітної плати в травні, то її потрібно проводити у відповідності до вимог  пункту 5 Порядку.

Читати також:  Як індексувати заробітну плату працівників ОМС за травень 2017 року?

———————————————

Поділитися:

Інші статті:

коментарі 2

  1. тетяна сказав:

    як на вас підписатися???

Написати коментар