№ 353 від 24 травня 2017 р. “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”

25.05.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 травня 2017 р. № 353

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268 та визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632, № 15, ст. 1084, № 29, ст. 2092; 2007 р., № 37, ст. 1455, № 73, ст. 2732; 2008 р., № 21, ст. 601, № 34, ст. 1139; 2009 р., № 39, ст. 1305, № 50, ст. 1696; 2010 р., № 3, ст. 103, № 86, ст. 3024, ст. 3031; 2011 р., № 28, ст. 1193; 2013 р., № 35, ст. 1244; 2015 р., № 102, ст. 3508; 2016 р., № 15, ст. 593, № 52, ст. 1831) зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

  • постанову Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 512 “Про оплату праці керівників Верховної Ради та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласних, Київської та Севастопольської міських рад” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1547) стосовно працівників, посадові оклади яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632);
  • постанову Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. № 1323 “Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 512” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 95, ст. 3270).

Прем’єр-міністр України                     В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 353

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268

1. Абзац четвертий пункту 1 виключити.

2. Абзац третій підпункту “в” підпункту 1 пункту 2 виключити.

3. Абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:

“Преміювання голів обласних, районних і районних у містах рад, їх заступників, сільських, селищних і міських голів, установлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірах, визначених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається відповідною радою.”.

4. Додатки 48—55 викласти в такій редакції:

Додаток 48
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 353)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату
(секретаріату) обласних, Київської та Севастопольської міських рад

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
Голова ради, Київський міський голова 11 000
Перший заступник голови ради, заступник міського голови — секретар Київської міської ради 9850
Заступник голови ради 8850
Голова постійної комісії з питань бюджету 7100
Керуючий справами 7000
Начальник управління 6800
Начальник відділу 6500
Начальник відділу у складі управління 4500
Завідувач самостійного сектору 5600
Завідувач сектору у складі управління, відділу 4100
Помічник голови ради, радник, консультант 3900
Головний спеціаліст, помічник заступника голови 3800
Провідний спеціаліст 3350
Спеціаліст I категорії 3100
Спеціаліст II категорії 2800
Спеціаліст 2750

Додаток 49
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 353)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату
районних, районних у мм. Києві та Севастополі рад

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
район у м. Києві район, район у м. Севастополі
Голова ради 8100 7900
Заступник голови ради 7150 7100
Керуючий справами 5850 5800
Начальник відділу, головний бухгалтер 3550 3500
Завідувач сектору 3350 3300
Радник, консультант голови ради 3250 3250
Головний спеціаліст 3200 3200
Провідний спеціаліст 2650 2640
Спеціаліст I категорії 2600 2590
Спеціаліст II категорії 2550 2540
Спеціаліст 2500 2500

Додаток 50
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 353)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх
виконавчих комітетів, сільських, селищних рад, що представляють
інтереси об’єднаних територіальних громад, та їх виконавчих комітетів

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
у містах із чисельністю населення понад 1 млн. осіб за групами міст у містах, населених пунктах об’єднаних територіальних громад із чисельністю (загальною чисельністю) населення, тис. осіб
поза групою I II III
понад 15 до 15
Міський голова, сільський голова, селищний голова 8700 8500 8300 8000 7000 5300 5100
Перший заступник: міського голови, сільського голови, селищного голови 8000 7500 7300 7000 6000 4900 4800
Заступник з питань діяльності виконавчих органів: міського голови, сільського голови, селищного голови, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 7000 6500 6300 6000 5000 4800 4700
Староста 7000 6500 6300 6000 5000 4800 4700
Директор департаменту міської (міста обласного і республікансь- кого в Автономній Республіці Крим значення) ради 6100 6000 5900 5800 4800
Начальник відділу,  головний бухгалтер 4500 4400 4300 4200 3500 3400 3300
Завідувач сектору 4100 4000 3900 3805 3400
Державний реєстратор, адміністратор 3800 3800 3800 3800 3350 3350 3350
Радник, консультант голови ради 3805 3805 3805 3805 3355
Помічник голови ради 3800 3800 3800
Головний спеціаліст 3800 3800 3800 3800 3350 3350 3350
Провідний спеціаліст 3350 3350 3300 3250 3200 3200 3200
Спеціаліст I категорії 3300 3300 3200 3150 3100 3100 3100
Спеціаліст II категорії 3000 3000 2900 2850 2800 2800 2700
Спеціаліст 2600 2600 2500 2400 2300 2200 2200

_______
Примітка. Посада адміністратора вводиться у виконавчому органі міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, а також у виконавчому органі міської ради міста районного значення, селищної, сільської ради у разі створення центру надання адміністративних послуг відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги”.

Додаток 51
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 353)

СХЕМА
посадових окладів працівників і спеціалістів департаментів, управлінь, відділів, інших виконавчих органів міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад, виконавчих органів сільських, селищних рад, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
у містах із чисельністю населення понад 1 млн. осіб за групами міст у містах, що не належать до груп за оплатою праці, населених пунктах об’єднаних територіальних громад
поза групою I II III
Директор департаменту 6100 6000 5900 5800 4800
Начальник самостійного управління, відділу 5900 5700 5600 5500 4700 4600
Начальник управління, відділу у складі департаменту 5500 5400 5300 5200 3900
Начальник відділу у складі управління, головний бухгалтер 4500 4400 4300 4200 3500
Завідувач сектору 4100 4000 3900 3805 3400 3400
Державний реєстратор, адміністратор 3800 3800 3800 3800 3350 3350
Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст 3800 3800 3800 3800 3350 3350
Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст 3350 3350 3300 3250 3200 3200
Спеціаліст I категорії 3300 3300 3200 3150 3100 3100
Спеціаліст II категорії 3000 3000 2900 2850 2800 2800
Спеціаліст 2500 2500 2400 2300 2200 2200

_______
Примітка. Посада адміністратора вводиться у виконавчому органі міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, а також у виконавчому органі міської ради міста районного значення, селищної, сільської ради в разі створення центру надання адміністративних послуг відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги”.

Додаток 52
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 353)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату
районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх
виконавчих комітетів

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
Голова ради 8000
Заступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу 7000
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 5800
Завідувач відділу, головний бухгалтер 3500
Завідувач сектору 3350
Головний спеціаліст 3200
Провідний спеціаліст 2640
Спеціаліст I категорії 2590
Спеціаліст II категорії 2540
Спеціаліст 2500

Додаток 53
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 353)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
управлінь, відділів виконавчих органів районних у містах
(крім мм. Києва та Севастополя) рад

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
Начальник самостійного управління, відділу 5300
Начальник відділу в складі управління 3500
Завідувач сектору 3350
Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст 3200
Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст 2640
Спеціаліст I категорії 2590
Спеціаліст II категорії 2540
Спеціаліст 2500

Додаток 54
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 353)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату
сільських і селищних рад та їх виконавчих органів (крім
сільських, селищних рад і їх виконавчих органів, що
представляють інтереси об’єднаних територіальних громад)

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
села, селища з чисельністю населення, тис. осіб
понад 15 від 10 до 15 від 7,5 до 10 від 3 до 7,5 до 3
Сільський, селищний голова 5200 5000 4800 4400 4300
Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів 4900 4800 4600 4300
Секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 4700 4600 4500 4200 4100
Адміністратор, державний реєстратор 3300 3300 3250 3200 3200
Головний бухгалтер 3300 3300 3250 3200 3200
Спеціаліст I категорії 2400 2400 2300 2250
Спеціаліст II категорії 2300 2300 2250 2200 2200
Спеціаліст 2200 2250 2200 2000 2000

________

Примітка. Посада адміністратора вводиться у виконавчому органі селищної, сільської ради у разі створення центру надання адміністративних послуг відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги”.

Додаток 55
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 353)

СХЕМА
посадових окладів службовців апарату (секретаріату)
органів місцевого самоврядування, органів прокуратури

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
обласні, Київська та Севастопольська міські ради, органи прокуратури міські (крім мм. Києва та Севастополя), районні у містах, сільські, селищні ради та їх виконавчі органи, районні ради
Відповідальний черговий 2144 2089
Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки; фахівець з інтерв’ювання 2275 2118
Старший: інспектор, статистик; завідувач: друкарського бюро, копіювально-розмножувального бюро 2144 2089
Завідувач: експедиції, господарства, складу, орденської комори; касир, інспектор, статистик, бібліотекар, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу 2275 2118
Завідувач військово-облікового бюро 2118
Секретар керівника 2144 2089
Комендант, диспетчер 2049 2049
Стенографістка I категорії, оператор комп’ютерного набору, оператор копіювальних та розмножувальних машин 2049 2049
Стенографістка II категорії, секретар-стенографістка, друкарка I категорії, друкарка диктофонної групи 1895 1895
Друкарка II категорії, секретар-друкарка 1895 1895
Діловод, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор 1895 1895

Поділитися:

Інші статті:

коментарі 2

  1. Світлана сказав:

    Добрий день, підскажіть будьласка, як проводити перерахунок заробітної плати ОМС, в зв’язку з підвищенням окладів відповідно до ПКМУ № 268 від 26.05.2017 з 01.05 2017 чи з дати опубліковання ПКМУ від 26.05.2017? Та що робити з рангами коли ЗУ “Про службу в органах МС” не підписаний ще Президентом? Дякую.

    • Admin сказав:

      Відповідь на Ваше перше запитання можете знайти на сайті за публікацією “Ще раз про підвищення посадових окладів працівників органів місцевого самоврядування”. Щодо рангів, то все залишається на рівні вимог нині діючого Закону України “Про службу в органах МС”, все без змін.

Написати коментар