Структура заробітної плати посадових осіб об’єднаних територіальних громад станом на квітень 2017 року

15.05.2017

Структура заробітної плати керівних працівників і спеціалістів
об’єднаних територіальних громад станом на 1 квітня 2017 року

Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (далі – Постанова № 268).

Згідно із змінами пункту 1 Постанови № 268, внесеними постановою Кабміну від 24.06.2016 р. № 386, умови оплати праці посадових осіб об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ ) визначаються відповідним органом місцевого самоврядування виходячи з умов оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування та схем посадових окладів згідно з додатками 50 і 51.

Тобто, умови оплати праці посадових осіб ОТГ прирівнюються до відповідних умов оплати праці та схем посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів, департаментів, самостійних управлінь, відділів, виконавчих органів міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад.

З урахуванням вище зазначеного станом на 1 квітня 2017 року заробітна плата посадових осіб ОТГ складається з:

1. Посадового окладу

Схеми посадових окладів за додатками 50 і 51 до Постанови № 268 на сайті “Законодавство України” востаннє опубліковані в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 700.

Після 12.05.2007 р. розміри посадових окладів працівників переглядались ще декілька разів:

– з 1 лютого 2008 року постановою КМУ від 06.02.2008 р. № 34 “Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України”. Посадові оклади були підвищені на 45 відсотків;

– з 1 грудня 2015 року постановою КМУ від 09.12.2015 р. № 1013 ”Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів” (далі – Постанова № 1013). Посадові оклади були підвищені на 25 відсотків.

При застосуванні Постанови № 1013 був передбачений особливий порядок підвищення посадових окладів з 1 грудня 2015 р.

Міністерство соціальної політики цей особливий порядок підвищення посадових окладів роз’яснило в своєму листі від 16.12.2015 р. № 19113/0/14-15/13.

Після цього підвищення розміри посадових окладів працівників органів місцевого самоврядування не змінювалися і на сьогодні залишаються на рівні 1 грудня 2015 року.

Нижче наводимо діючі на 01.04.2017 року схеми місячних посадових окладів посадових осіб місцевого самоврядування, в тому числі і ОТГ, за додатками 50 і 51 до Постанови № 268:

Додаток 50
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268

Посадові оклади
керівних працівників і спеціалістів апарату міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад
та їх виконавчих комітетів

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік за групою міст чисельність населення
поза групою I II III
понад 15 тис. чоловік до 15 тис. чоловік
Міський голова 4460 4170 4024 3879 3578 2988 2521
Перший заступник міського голови 4015 3870 3771 3685 3326 2880 2425
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 3723 3665 3569 3491 3219 2774 2328
Староста 3723 3665 3569 3491 3219 2774 2328
Директор департаменту міської (міста обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) ради 1723-1755 1723 1723 1723 1723
Начальник відділу,  головний бухгалтер 1723 1723 1723 1723 1723 1723 1723
Завідувач сектору 1723 1723 1723 1723 1723
Державний адміністратор, адміністратор 1723 1723 1723 1723 1723
Радник, консультант голови ради 1723 1723 1723 1723 1723
Помічник голови ради 1723 1723 1723
Головний спеціаліст 1723 1723 1723 1723 1723
Провідний спеціаліст 1723 1723 1723 1723 1723 1723 1723
Спеціаліст I категорії 1723 1723 1723 1723 1723 1723 1723
Спеціаліст II категорії 1723 1723 1723 1723 1723 1723 1723
Спеціаліст 1723 1723 1723 1723 1723 1723 1723

Додаток 51
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268

Посадові оклади
працівників і спеціалістів департаментів, самостійних управлінь, відділів, виконавчих органів міських
(крім мм. Києва та Севастополя) рад

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік за групами міст у містах, що не належать до груп за оплатою праці
поза групою I II III
Директор департаменту 2014-2070 2005-2058 1974-2030 1956-2010 1953-2009
Начальник самостійного управління, відділу 1834-1885 1825-1874 1795-1845 1785-1834 1775-1825 1723-1745
Начальник управління, відділу у складі департаменту 1723 1723 1723 1723 1723
Начальник відділу у складі управління 1723 1723 1723 1723 1723
Завідувач сектору, головний бухгалтер 1723 1723 1723 1723 1723 1723
Державний адміністратор, адміністратор 1723 1723 1723 1723 1723 1723
Головний державний соціальний інспектор 1723 1723 1723 1723 1723 1723
Головний спеціаліст 1723 1723 1723 1723 1723 1723
Державний соціальний інспектор 1723 1723 1723 1723 1723 1723
Провідний спеціаліст 1723 1723 1723 1723 1723 1723
Спеціаліст I категорії 1723 1723 1723 1723 1723 1723
Спеціаліст II категорії 1723 1723 1723 1723 1723 1723
Спеціаліст 1723 1723 1723 1723 1723 1723

Нагадуємо, що дію постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 482, якою регламентувалось, що у разі, коли розмір посадового окладу працівників апарату органів виконавчої влади та інших органів, що фінансуються з бюджету, нижчий ніж визначений законом розмір мінімальної заробітної плати, посадовий оклад установлюється на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати, з 1 січня 2017 року було припинено згідно з пунктом 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», в якому мовиться, що мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат.

2. Надбавки за ранг

Порядок присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування передбачений Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (далі – Закон).

Згідно Закону ранги їм присвоюються у межах відповідної категорії посад, яких класифіковано у кількості семи груп посад.

Віднесення посад органів місцевого самоврядування до відповідних категорій посад передбачено статтею 14 Закону, а також частково постановою Кабміну від 26.10. 2001 р. N 1441 «Про віднесення посад органів місцевого самоврядування до відповідних категорій посад».

На жаль на сьогодні залишилось неврегульованим питання щодо віднесення саме посад керівних працівників і спеціалістів ОТГ до відповідних категорій посад.

В залежності від присвоєного рангу посадовим особам органів місцевого самоврядування виплачується щомісячна надбавка за ранг.

Розміри надбавок до посадових окладів за ранги посадових осіб місцевого самоврядування передбачені додатком 57 до Постанови № 268:

Ранг посадової особи місцевого самоврядування Розмір надбавки, гривень
1 160
2 150
3 145
4 140
5 130
6 120
7 110
8 100
9 90
10 80
11 70
12 60
13 55
14 50
15 45

З. Надбавки за вислугу років

Відповідно до Постанови № 268 посадовим особам ОТГ, залежно від їх стажу служби в органах місцевого самоврядування, виплачується надбавка за вислугу років в наступних розмірах:

Стаж служби в органах місцевого самоврядування Розмір надбавки (у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг)
понад 3 роки 10
понад 5 років 15
понад 10 років 20
понад 15 років 25
понад 20 років 30
понад 25 років 40

Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування, який дає право на одержання щомісячної надбавки за вислугу років, проводиться у відповідності зі статтею 22 закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Зокрема, посадова особа місцевого самоврядування, яка вперше приймається на службу в органи місцевого самоврядування, вважається такою, що вступила на посаду, з моменту складення Присяги.

4. Надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи

Підпунктом “в” підпункту 1 пункту 2 Постанови N 268 керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам, в тому числі органів місцевого самоврядування, передбачена виплата надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця.

Це значить, що така надбавка передбачена і для посадових осіб ОТГ.

З прийняттям Постанови N 386 норма Постанови N 268 (зі змінами, внесеними постановою Кабміну від 27.05.2009 р. N 504) відносно невстановлення такої надбавки сільським, селищним головам, їх заступникам та іншим керівним працівникам і спеціалістам апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів, щодо посадових осіб ОТГ не застосовуються.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується.

5. Премії

Преміювання посадових осіб ОТГ передбачено Постановою № 268 згідно якої преміювання здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у Положенні про преміювання відповідного органу.

6. Індексації заробітної плати

Індексація заробітної плати працівників ОТГ проводиться на загальних підставах відповідно до Закону України від 03.07.1991 р. № 1282-XII (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV) «Про індексацію грошових доходів населення» та постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення».

Зокрема, в квітні місяці їх заробітна плата індексується на коефіцієнт – 13,6% (1684 х 13,6% = 229,02 грн.).

Відповідно до пункту 3 Постанови № 1013 базовий місяць для них – це грудень 2015 року.

7. Одноразових виплат

Законом України «Про службу в органах місцевого самоуправління» передбачено при наданні щорічної відпустки виплачувати посадовим особам місцевого самоврядування допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

Крім того, Постановою № 268 передбачено у межах затвердженого фонду оплати праці і за умови наявності відповідного бюджетного фінансування щороку надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

Приклади нарахування заробітної плати

Завдання 1. Нарахувати заробітну плату голові ОТГ за квітень 2017 року за наявності наступних даних:
– чисельність населення ОТГ – до 15 тис. чоловік;
– присвоєно 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування;
– стаж служби в органах місцевого самоврядування для виплати надбавки за вислугу років відсутній;
– розмір надбавки за високі досягнення у праці – 50%
– премія визначений у розмірі 50 відсотків посадового окладу;
– базовий місяць для індексації заробітної плати – грудень 2015 року.

Рішення 1:

Нараховано: Сума,грн. Розрахунок
– посадовий оклад 2521,00
– надбавка за 9 ранг 90,00
– надбавка за вислугу років 0,00
– надбавка за високі досягнення у праці, 50% 1305,50 (2521,00 + 90,00) х 50 : 100
– премія, 50% 1260,50 2521 х 50 : 100
– індексація, 13,6% 229,02 1684 х 13,6 : 100
Нараховано разом: 5406,02 2521,0+90,0+1305,5+1260,5+229,02
Утримано:
– податок на доходи фізичних осіб – 18% 973,08 5406,02 х 18 : 100
– військовий збір – 1,5% 81,09 5406,02 х 1,5 : 100
Утримано разом: 1054,17 973,08+81,09
До видачі на руки: 4351,85 5406,02-1054,17

Завдання 2. Нарахувати заробітну плату секретарю ради ОТГ за квітень 2017 року за наявності наступних даних:
– чисельність населення ОТГ – до 15 тис. чоловік;
– присвоєно 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування;
– стаж служби в органах місцевого самоврядування для виплати надбавки за вислугу років – 26 років;
– розмір надбавки за високі досягнення у праці – 50%
– премія визначений у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг;
– базовий місяць для індексації заробітної плати – грудень 2015 року.

Рішення 2:

Нараховано: Сума,грн. Розрахунок
– посадовий оклад 2328,00
– надбавка за 9 ранг 90,00
– надбавка за вислугу років 40% 967,20 (2328,00 + 90,00) х 40 : 100
– надбавка за високі досягнення у праці, 50% 1209,00 (2328,00 + 90,00) х 50 : 100
– премія 50 % 1209,00 (2328,00 + 90,00) х 50 : 100
– індексація, 13,6% 229,02 1684 х 13,6 : 100
Нараховано разом: 6032,22 2328,0+90,0+967,2+1209,0+1209,0+229,02
Утримано:
– податок на доходи фізичних осіб – 18% 1085,80 6032,22 х 18 : 100
– військовий збір – 1,5% 90,48 6032,22 х 1,5 : 100
Утримано разом: 1176,28 1085,80 + 90,48
До видачі на руки: 4855,94 6032,22 – 1176,28

Завдання 3. Нарахувати заробітну плату спеціалісту II категорії ради ОТГ за квітень 2017 року за наявності наступних даних:
– чисельність населення ОТГ – до 15 тис. чоловік;
– присвоєно 15 ранг посадової особи місцевого самоврядування;
– стаж служби в органах місцевого самоврядування для виплати надбавки за вислугу років відсутній;
– розмір надбавки за високі досягнення у праці – 50%
– розмір премії визначений у розмірі 50 відсотків посадового окладу;
– базовий місяць для індексації заробітної плати – грудень 2015 року.

Рішення 3:

Нараховано: Сума,грн. Розрахунок
– посадовий оклад 1723,00
– надбавка за 15 ранг 45,00
– надбавка за вислугу років 00,00
– надбавка за високі досягнення у праці, 50% 884,00 (1723,00 + 45,00) х 50 : 100
– премія 50 % 861,50 1723,00 х 50 : 100
– індексація, 13,6% 229,02 1684 х 13,6 : 100
Нараховано разом: 3742,52 1723,0+45,0+884,0+861,5+229,02
Утримано:
– податок на доходи фізичних осіб – 18% 673,65 3742,52 х 18 : 100
– військовий збір – 1,5% 56,14 3742,52 х 1,5 : 100
Утримано разом: 729,79 673,65 + 56,14
До видачі на руки: 3012,73 3742,52- 1176,28

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар