Лист Профспілки працівників освіти і науки України від 13.04.2017 р. N 02-8/200 «Щодо встановлення доплати до розміру мінімальної заробітної плати педагогічним працівникам»

21.04.2017

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 13.04.2017 р. N 02-8/200

Щодо встановлення доплати до розміру мінімальної
заробітної плати педагогічним працівникам

Головам обласних, Київської міської організацій Профспілки працівників освіти і науки України.

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на запити з місць повідомляє наступне.

Відповідно до статті 3¹ Закону України «Про оплату праці» розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми.

Частиною другою цієї статті встановлено, що при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Відповідно до статті 85 Кодексу законів про працю України нормою праці є, зокрема, норма часу.

Згідно зі статтею 50 Кодексу законів про працю України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Окремим категоріям працівників, зокрема учителям, лікарям та іншим, статтею 51 Кодексу передбачено встановлення скороченої тривалості робочого часу.

Для переважної більшості робітників і спеціалістів освіти встановлено нормальну тривалість робочого часу 40 годин на тиждень. Скорочену норму робочого часу на тиждень, що становить ставку заробітної плати, для вчителів, вихователів, вихователів-методистів, музичних керівників, керівників гуртків та деяких інших педагогічних працівників обсягом 18, 24, 25, 30, 36 годин визначено статтею 25 Закону України «Про загальну середню освіту», статтею 30 Закону України «Про дошкільну освіту», статтею 22 Закону України «Про позашкільну освіту».

Тому доплата до рівня мінімальної заробітної плати 3200 гривень встановлюється працівникам, зокрема й педагогічним, за виконану норму робочого часу за відповідною посадою, якщо нарахована їм заробітна плата з урахуванням доплат, надбавок, винагород, премій (за виключення тих, доплат та премій, що зазначені у статті 3¹ закону «Про оплату праці») менша від цього розміру.

За виконання вчителями, викладачами, вихователями, керівниками гуртків та іншими педагогічними працівниками додатково роботи понад норму робочого часу, встановлену за відповідною посадою, включаючи роботу на умовах заміщення тимчасово відсутніх інших педагогічних працівників, за яку ці працівники отримують заробітну плату за фактично витрачений робочий час, доплата до мінімальної заробітної плати провадиться, як за виконану норму робочого часу, так і за робочий час у обсязі менше норми, пропорційно до норми праці.

У разі виконання працівниками навчальних закладів викладацької роботи відповідно до пункту 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, доплата до мінімальної заробітної плати має провадитися пропорційно виконаній нормі праці за кожною з посад, оскільки відповідно до статті 3¹ зазначеного вище Закону при укладенні трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу та невиконанні працівником у повному обсязі місячної норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

На цій же підставі має провадитися доплата до мінімальної заробітної плати тим працівникам, оплата праці яких здійснюється з погодинного розрахунку відповідно до пункту 73 Інструкції № 102.

Голова Профспілки                Г.Ф.Труханов

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар