Допомога на поховання за рахунок коштів Фонду

17.04.2017

Допомога на поховання за рахунок коштів Фонду

Інформує Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

У відповідності до статті 27 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 № 1105 допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні:

  • дружини (чоловіка);
  • дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків – за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання – до 23 років;
  • батька, матері;
  • діда та баби за прямою лінією спорідненості.

Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).

Зазначена допомога надається застрахованій особі, члену сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.

Допомога на поховання застрахованої особи призначається сім”ї померлого, або особі, яка здійснила поховання, на підставі:

  • оригіналу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або оригіналу довідки про смерть;
  • копії свідоцтва про смерть (завірена страхувальником на підставі оригіналу).

Допомога на поховання члена сім’ї застрахованої особи (який перебував на утриманні) призначається застрахованій особі на підставі:

  • оригіналу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або оригіналу довідки про смерть;
  • копії свідоцтва про смерть (завірена страхувальником на підставі оригіналу);
  • довідки з місця проживання про проживання померлого члена сім’ї разом із застрахованою особою;
  • оригіналів довідок виданих територіальними органами Пенсійного фонду України, Державного центру зайнятості, Державної фіскальної служби, які підтверджують відсутність у померлого члена сім”ї самостійних джерел до існування.

Допомога на поховання надається в розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Протягом останніх 5 років розмір допомоги на поховання для застрахованих осіб не переглядався та становив 2200 грн, що, зважаючи на ріст цін на товари та послуги, не відповідало вимогам часу. Тому Правлінням ФСС було прийнято рішення про підвищення допомоги на поховання застрахованих осіб (крім потерпілих на виробництві) з 01 березня 2017 року до 4100 грн.

——————————-

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар