Щодо сум матеріальної допомоги, які не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру

28.02.2017

Щодо сум матеріальної допомоги, які не враховуються при обчисленні розміру
заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру

Згідно із статтею 3 Закону України «Про оплату праці» (далі — Закон) “Мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці”.

Відповідно до статті 3¹ Закону (в редакції Закону України від 06.12.2016 р. № 1774-VIII) розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Тобто, якщо працівником виконана місячна норма праці, йому мають нарахувати заробітну плату не нижче розміру мінімальної заробітної плати.

Частиною другою статті 3¹ Закону визначений перелік виплат заробітної плати, які не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. Це — доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Відповідно роз’ясненню Міністерства соціальної політики (лист від 13.02.2017 р. N 322/0/101-17/282) суми середнього заробітку, які зберігаються за працівниками за час відпусток, виконання державних або громадських обов’язків, підвищення кваліфікації, службового відрядження, вихідної допомоги та компенсації за невикористані відпустки не є заробітною платою працівника, яку роботодавець виплачує йому за виконану роботу, а є середнім заробітком, який розраховується згідно з положеннями Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100 (далі – Порядок № 100).

Таким чином, суми матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та грошової допомоги при надані щорічної відпустки, які виплачуються працівникам у розмірі середньої заробітної плати, розрахованої згідно з Порядком №100, не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру, оскільки виплачуються працівникові не за виконану ним норму праці і вони не є елементами заробітної плати.

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар