Щодо включення сум індексації заробітної плати до мінімальної заробітної плати

25.02.2017

Щодо включення сум індексації заробітної плати
до мінімальної заробітної плати

Міністерство соціальної політики України на запит редакцій газет «Бюджетна бухгалтерія» та «Оплата праці» щодо включення індексації заробітної плати до виплат, які враховуються при визначенні мінімальної зарплати, у своєму листі від 13.02.2017 р. N 317/0/101-17/282 (далі – лист № 317/0/101-17/282 ) повідомило, що сума індексації, включається до виплат, які мають враховуватись до заробітної плати при забезпечені її мінімального розміру.

На наше переконання таке твердження Мінсоцполітики є такими, що не відповідає і суперечить законодавчим документам України.

Так, згідно ст.3 Закону України “Про оплату праці” (далі – Закон) і ст. 95 Кодексу законів про працю України: “Мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці”.

На відміну від мінімальної заробітної плати , суми індексації заробітної плати виплачуються працівникові не за виконану ним роботу та не є елементами заробітної плати.

Проведення індексації заробітної плати не залежить від виконання працівником місячної (годинної) норми праці, а лише від зміни цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, тому сума індексації за суттю і змістом ст.3 Закону не повинна включатись до мінімальної заробітної плати.

Віднесення сум виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників, до складових заробітної плати було передбачене нормативними актами тільки в плані визначення джерела їх фінансування і спрощення їх обліку, і виключно тільки в цих цілях.

Крім того, відповідно до ст.33 Закону: “В період між переглядом розміру мінімальної заробітної плати індивідуальна заробітна плата підлягає індексації згідно з чинним законодавством“.

Відповідно до Закону України від 03.07.1991 р. № 1282-XII (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV, далі – Закон № 491- IV) індексація грошових доходів населення запроваджена для підтримання купівельної спроможності населення України в умовах зростання цін з метою дотримання встановлених Конституцією України гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення України. Об’єктом індексації грошових доходів населення, зокрема, є оплата праці (грошове забезпечення). Доплата до мінімальної заробітної плати є складовою частиною цієї оплати праці (грошового забезпечення). Отже виплата, яка пов’язана з індексацією оплати праці (грошового забезпечення) нараховується на суму оплати праці (в межах прожиткового мінімуму), у тому числі і на доплату до мінімальної заробітної плати.

Крім того, постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» (далі – Постанова № 1078) передбачено, що індексації підлягає оплата праці найманих працівників, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер. Відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати (наказ Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5) доплата до мінімальної заробітної плати відноситься до фонду додаткової заробітної плати (п.2.2.1). Отже, доплата до мінімальної заробітної плати у складі оплати праці (грошового забезпечення) є об’єктом індексації (в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб), а не навпаки.

Якщо Уряд планував включати суми індексації заробітної плати до виплат, які мають враховуватись до заробітної плати при забезпечені її мінімального розміру, то він повинен був внести відповідні зміни в Закон № 491- IV, а відтак і в Постанову № 1078, чого не було зроблено.

Щодо “вичерпного” переліку виплат, які не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру, про які йдеться у листі № 317/0/101-17/282, то ця тема теж підлягає уточненню, як така, що носить незрозумілий і сумнівний характер.

Нагадуємо, що, як правило, Мінсоцполітики всі свої листи завершує традиційною заміткою на зразок такої: “Роз’яснення та листи міністерства не є нормативно-правовими актами, вони носять рекомендаційно-інформаційний характер”, тому вважаємо, що лист № 317/0/101-17/282 , з урахуванням невідповідності його змісту законодавчим документам України, не є обов’язковим до виконання.

Враховуючи вищенаведене вважаємо, що сума індексації заробітної плати працівників не включається до виплат, які мають враховуватись до заробітної плати при забезпечені її мінімального розміру. Навпаки, відповідно до положень Закону № 491- IV і Постанови № 1078 доплата до мінімальної заробітної плати у складі оплати праці (грошового забезпечення) є об’єктом індексації (в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

 

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар