Прийнято закон про службу в органах місцевого самоврядування

25.02.2017

Прийнято закон про службу в органах місцевого самоврядування

Дякуємо за перегляд реклами.

9 лютого 2017 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому проект Закону України № 2489 «Про службу в органах місцевого самоврядування».

За це рішення проголосували 253 народні депутати.

Закон набере чинність з 1 травня 2017 року.

Увага! Прийнятий Верховною Радою України 9 лютого 2017 року Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” не був підписаний Президентом України за ряду причин, 21.03.2017 р. повернутий ним з його пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою України і тому не набув чинності.

Читати також: Про стан підвищення посадових окладів працівників органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, в першому читанні законопроект було прийнято ще 23 квітня 2015 року.

За новим Законом особи, які проходять службу в органах місцевого самоврядування поділяються на виборних посадових осіб і на службовців місцевого самоврядування.

Їх фінансове забезпечення здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

Крім цих осіб при місцевих органах влади передбачається утримувати за рахунок коштів місцевого бюджету працівників органів місцевого самоврядування, які виконують функції з обслуговування, на яких дія цього Закону не поширюється.

Законом передбачається запровадження нової моделі оплати праці службовців, що повинно призвести до підвищення рівня їх соціального та матеріального захисту. При цьому у частині відносин, неврегульованих цим Законом, на них поширюється дія загальних норм законодавства про працю України.

Які ж новації в системі оплати праці службовців місцевого самоврядування передбачені в Законі?

Відповідно до Закону загальні вимоги до встановлення умов оплати праці службовців місцевого самоврядування та їх мінімальні посадові оклади визначає держава.

Враховуючи ці вимоги та мінімальні посадові оклади відповідні місцеві ради встановлюють умови оплати праці службовців місцевого самоврядування з урахуванням місцевих умов та можливостей відповідних місцевих бюджетів, виходячи з необхідності забезпечення добору та збереження висококваліфікованого персоналу.

Заробітна плата службовця місцевого самоврядування за новим Законом складається з:
1) посадового окладу;
2) надбавки за вислугу років;
3) надбавки за ранг службовця місцевого самоврядування;
4) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього службовця місцевого самоврядування;
5) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою службовця місцевого самоврядування;
6) премії (у разі встановлення).

1. Посадовий оклад

Відповідно до Закону всі посади службовців місцевого самоврядування поділяються на 3 категорії посад в залежності від зайняття яких залежатиме і рівень їх оплати праці.

Так, чим вище категорія посади, на яку призначається службовець,тим вище буде його посадовий оклад, а відтак і інші надбавки та доплати, які нараховуються згідно законодавчих актів від посадового окладу.

Законом установлені такі категорії посад службовців місцевого самоврядування:

І – а категорія — посади:
а) керуючого справами виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради;
б) керуючого справами виконавчого апарату районної, обласної ради;
в) керуючого справами секретаріату (апарату) Київської, Севастопольської міської ради;
г) керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільської, селищної, міської, районної у місті ради, їх заступників;

ІІ – а категорія — посади:
а) керівників структурних підрозділів апарату сільської, селищної, міської, районної у місті ради та її виконавчого комітету, їх заступників;
б) керівників структурних підрозділів відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільської, селищної, міської, районної у місті ради, їх заступників;
в) керівників структурних підрозділів виконавчого апарату районної, обласної ради, їх заступників;
г) керівників структурних підрозділів секретаріату (апарату) Київської, Севастопольської міської ради, їх заступників;

ІІІ – а категорія — інші посади службовців місцевого самоврядування, не віднесені до І – ї і ІІ – ї категорій.

З метою розмежування умов встановлення посадових окладів службовців місцевого самоврядування органи місцевого самоврядування поділяються на 5 груп за оплатою праці:

 • І група – Київська та Севастопольська міські, обласні ради;
 • ІІ група – міські (міст з чисельністю населення понад 200 тисяч осіб) ради та їх виконавчі органи;
 • ІІІ група – міські (міст обласного і республіканського Автономної Республіки Крим значення з чисельністю населення до 200 тисяч осіб), районні у місті ради та їх виконавчі органи, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи (крім міських рад та їх виконавчих органів, віднесених до ІІ групи), які представляють об’єднані територіальні громади;
 • ІV група – міські (міст районного значення), селищні (селищ-центрів районів) ради та їх виконавчі органи (крім віднесених до ІІІ групи), районні ради;
 • V група – сільські, селищні ради та їх виконавчі органи (крім віднесених до ІІІ і ІV груп).

Схема посадових окладів службовців місцевого самоврядування у кожній групі за оплатою праці формується з урахуванням установлених Законом:

 • мінімального розміру посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду ІІІ – ї категорії;
 • міжпосадових співвідношень такого посадового окладу з іншими посадовими окладами;
 • граничного максимального розміру посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду І – ї категорії.

Мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду ІІІ – ї категорії в кожній групі не може бути меншим:

1) у І – й групі ОМС – двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
2) у ІІ – й групі ОМС – двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
3) у ІІІ – й групі ОМС – за 1,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
4) у ІV – й групі ОМС – за 1,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
5) у V – й групі – за 1,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

Найвищий розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду І – ї категорії, становить:

 • у І – й групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці – 7,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
 • у ІІ – й групі – 7 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
 • у ІІІ – й групі – 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
 • у ІV – й групі – 3,75 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
 • у V – й групі – 2,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

2. Надбавка за вислугу років

Стаж служби в органах місцевого самоврядування дає право на встановлення службовцю місцевого самоврядування надбавки за вислугу років.

Надбавка за вислугу років встановлюється на рівні 3 відсотків посадового окладу службовця місцевого самоврядування за кожний рік стажу служби в органах місцевого самоврядування, але не більше 50 відсотків посадового окладу.

3. Надбавка за ранг службовця місцевого самоврядування

Ранги службовцям місцевого самоврядування встановлюються в залежності від їх приналежності до відповідної категорії посад службовців місцевого самоврядування.

Законом передбачено дев’ять рангів службовців місцевого самоврядування.

Їм присвоюються такі ранги:

 • службовцям місцевого самоврядування, які займають посади І – ї категорії, — 1, 2, 3 ранг;
 • службовцям місцевого самоврядування, які займають посади ІІ – ї категорії, — 3, 4, 5, 6 ранг;
 • службовцям місцевого самоврядування, які займають посади ІІІ – ї категорії, — 6, 7, 8, 9 ранг.

В залежності від присвоєного рангу службовцям встановлюється відповідний цьому рангу розмір надбавки за ранг.

Розміри надбавок за ранги службовців місцевого самоврядування визначаються відповідною радою, виходячи з розмірів надбавок за ранги державних службовців, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Зокрема на 2017 рік надбавки за ранги для державних службовців затверджені постановою Кабміну від 18 січня 2017 р. № 15 в наступних розмірах:

Ранг державного службовця Розмір надбавки, гривень
1 1000
2 900
3 800
4 700
5 600
6 500
7 400
8 300
9 200

4. Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків
тимчасово відсутнього службовця місцевого самоврядування

Відповідно до Закону така виплата встановлюється службовцю місцевого самоврядування у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього службовця місцевого самоврядування.

5. Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків
за вакантною посадою службовця місцевого самоврядування

Така виплата встановлюється службовцю місцевого самоврядування або службовцям місцевого самоврядування, між якими здійснено розподіл обов’язків за вакантною посадою, пропорційно додатковому навантаженню за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою.

6. Премії

Службовцю місцевого самоврядування можуть встановлюватися:

 • місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску службовця місцевого самоврядування в загальний результат роботи органу місцевого самоврядування;
 • премія на підставі висновку, що містить відмінну оцінку результатів його службової діяльності.

Премії службовцям місцевого самоврядування встановлюються в межах фонду преміювання відповідно до положення про преміювання.

Положення про преміювання службовців місцевого самоврядування розробляється з урахуванням Типового положення про преміювання службовців місцевого самоврядування, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері трудових відносин.

Положення про преміювання службовців місцевого самоврядування затверджується відповідною радою.

7. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань

Службовцям місцевого самоврядування може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Порядок надання та розмір такої допомоги визначаються відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою.

8. Відпустки службовців місцевого самоврядування

Службовцю місцевого самоврядування надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Стаж служби в органах місцевого самоврядування дає право на надання службовцям місцевого самоврядування додаткової оплачуваної відпустки

Так, за кожний рік служби в органах місцевого самоврядування після досягнення п’ятирічного стажу служби службовцю місцевого самоврядування надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.

Щорічні відпустки надаються службовцю місцевого самоврядування у порядку та на умовах, визначених законодавством про працю, з урахуванням особливостей, передбачених Законом.

Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати та інші види відпусток надаються службовцям органів місцевого самоврядування відповідно до загальних законодавчих актів України.

Особливості фінансового забезпечення виборних
посадових осіб місцевого самоврядування

На виборних посадових осіб місцевого самоврядування не поширюються положення Закону щодо поділу посад на категорії та присвоєння рангів службовців місцевого самоврядування.

Умови оплати праці виборних посадових осіб місцевого самоврядування

Загальні вимоги до визначення умов оплати праці виборних посадових осіб місцевого самоврядування визначає держава.

Заробітна плата виборної посадової особи місцевого самоврядування складається з:

 • посадового окладу;
 • надбавки за вислугу років;
 • місячної або квартальної премії (у разі встановлення).

1. Розміри посадових окладів виборних посадових осіб місцевого самоврядування визначаються відповідною сільською, селищною, міською, районною, районною у місті, обласною радою з урахуванням місцевих умов та можливостей відповідних місцевих бюджетів, виходячи з того, що максимальний розмір посадового окладу виборної посадової особи не може:

 • у І – й групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці – більш як у 7 разів перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду ІІІ – ї категорії у цій групі;
 • у ІІ – й групі органів місцевого самоврядування – більш як у 6 разів перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду ІІІ – ї категорії у цій групі;
 • у ІІІ групі органів місцевого самоврядування – більш як у 5,5 разу перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду ІІІ – ї категорії у цій групі;
 • у ІV групі органів місцевого самоврядування – більш як у 4 рази перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду ІІІ – ї категорії у цій групі;
 • у V групі органів місцевого самоврядування – більш як у 3 рази перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду ІІІ – ї категорії у цій групі.

В усіх групах органів місцевого самоврядування за оплатою праці мінімальний розмір посадового окладу виборної посадової особи не може бути меншим за максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду І – ї категорії у відповідній групі, крім розміру посадового окладу старости.

В усіх групах органів місцевого самоврядування за оплатою праці мінімальний розмір посадового окладу старости не може бути меншим за максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду ІІІ – ї категорії у відповідній групі.

Якщо розміри посадових окладів виборних посадових осіб місцевого самоврядування не визначено сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою, на строк до набрання чинності таким рішенням ради розмір посадового окладу сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради становить:

 • у І – й групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці – 12,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
 • у ІІ – й групі – 11 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
 • у ІІІ – й групі – 7,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
 • у ІV – й групі – 5,25 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
 • у V – й групі – 3 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

2. Надбавка за вислугу років встановлюється на рівні 3 відсотків посадового окладу виборної посадової особи місцевого самоврядування за кожний рік стажу служби в органах місцевого самоврядування, але не більше 50 відсотків посадового окладу.

3. Премії виборним посадовим особам місцевого самоврядування встановлюються у порядку, визначеному сільською, селищною, міською, районною, районною у місті, обласною радою.

Більш детально з Законом можна ознайомитись за посиланням Проект_Закону_України_№_2489_

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар