Про правила розрахунку доплати до мінімальної заробітної плати

18.01.2017

Про правила розрахунку доплати до мінімальної заробітної плати

Законом України від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” були внесені зміни до Кодексу законів про працю України, а також до Закону України “Про оплату праці”, які суттєво змінили зміст висвітленого в цих актах раніше поняття – “Мінімальна заробітна плата”.

Відповідно до змін з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Якщо розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за розмір мінімальної зарплати, проводиться доплата до її рівня.

У разі укладення трудового договору на роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі застосовується на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю, у разі застосування погодинної оплати праці.

З 01.01.2017 р. мінімальна заробітна плата набула не тільки нового змісту, також був підвищений її розмір. Так, Законом України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” у місячному розмірі її було встановлено в сумі 3200 грн., а в погодинному розмірі – 19,34 грн.

Змінами в законодавстві з 1 січня 2017 року також відновлюється для вжитку дещо позабуте таке поняття, як “доплата до мінімальної заробітної плати”, а також встановлюються правила в нарахуванні такої доплати в певних випадках .

Відповідно до “Інструкції зі статистики заробітної плати” (наказ Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5) доплата до мінімальної заробітної плати відноситься до фонду додаткової заробітної плати (2.2.1).

Використовуючи зміни в законодавстві, а також інформацію Міністерства соціальної політики від 12.01.2017 р. щодо застосування Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII з’ясуємо правила визначення доплати до мінімальної заробітної плати, яку потрібно нараховувати працівникам у певних випадках і на прикладах дамо пояснення розрахунку такої доплати.

Які ж ці правила?

1. Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за встановлений законодавством розмір мінімальної заробітної плати. Якщо заробітна плата працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці нижча за розмір мінімальної заробітної плати, то роблять доплату до рівня мінімальної заробітної плати.

Приклад 1. Посадовий оклад працівнику встановлено в розмірі 1700 грн. Доплат, надбавок та інших виплат не передбачено. У січні 2017 року працівник відпрацював усі дні відповідно графіку роботи. Нарахувати заробітну плату працівнику за січень 2017 року.

Нарахування:

– посадовий оклад : 1700 грн.

– доплата до мінімальної заробітної плати: 3200 – 1700 = 1500 грн.

Разом: 1700 п/оклад + 1500 доплата до МЗП = 3200 грн.

Отже, сума зарплати працівника за повністю відпрацьований ним січень 2017 року становитиме 3200 грн.

2. При невиконанні працівником з різних причин (перебував у відпустці, на лікарняному, працює неповний робочий час тощо) у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці. Тобто, при не повністю відпрацьованому місяці мінімальна заробітна плата розраховується пропорційно відпрацьованим робочим дням (годинам). При цьому, якщо працівник не відпрацював у місяці ні одного дня (години), то доплата до мінімальної заробітної плати йому не провадиться..

Приклад 2. Посадовий оклад працівнику встановлено в розмірі 1700 грн. Доплат, надбавок та інших виплат не передбачено. У січні 2017 року із встановлених графіком 20 робочих днів працівник відпрацював 15 робочих днів. Нарахувати заробітну плату працівнику за січень 2017 року.
Нарахування:

– посадовий оклад: 1700 : 20 х 15 = 1275 грн.

Оскільки працівник відпрацював січень 2017 р. не повністю, то суму мінімальної заробітної плати для порівняння із фактичною заробітною платою визначаємо пропорційно до відпрацьованого часу:

3200 : 20 х 15= 2400 грн.

– доплата до мінімальної заробітної плати : 2400 – 1275 = 1125 грн.

Разом: 1275 п/оклад + 1125 доплата до МЗП = 2400 грн.

Отже, загальна сума зарплати працівника у січні 2017 року становитиме 2400 грн.

3. У разі укладення трудового договору на роботу на умовах неповного робочого часу мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до встановленої (виконаної) норми праці.

Тут варто згадати про працівників – сумісників. Вони, як правило, працюють на умовах неповного робочого часу, тому щодо них виникає необхідність у нарахуванні їм доплати до рівня мінімальної заробітної плати у пропорційному відношенні до відпрацьованого часу. При цьому, необхідність у нарахуванні такої доплати потрібно визначати окремо за основним місцем роботи і окремо за сумісництвом (як зовнішнім, так і внутрішнім).

Приклад 3. Працівник працює на основному місці роботи на 0,75 ставки прибиральником службових приміщень і за сумісництвом в цьому ж закладі на 0,25 ставки гардеробником. Посадовий оклад з урахуванням зайнятості за його основною посадою встановлено в розмірі — 1200 грн. (1600 х 75%) і на посаді за сумісництвом — 400 грн. (1600 х 25%). Доплат, надбавок та інших виплат не передбачено. У січні 2017 року працівник відпрацював усі дні за графіком.

У наведеному прикладі вимоги законодавства щодо доплати до рівня мінімальної заробітної плата слід виконувати окремо за основним місцем роботи працівника та окремо на роботі за сумісництвом. Підсумовувати зарплату за основним місцем роботи і зарплату на роботі за сумісництвом, у тому числі і внутрішнім сумісникам, не потрібно.

Нарахування за січень 2017 року:

1) За основним місцем роботи:

– посадовий оклад: 1200 грн.

Оскільки працівник працює на основному місці роботи на 0,75 ставки , то суму мінімальної заробітної плати для порівняння із фактичною заробітною платою визначаємо пропорційно до встановленої (виконаної) норми праці:

3200 х 75% =2400 грн.

– доплата до мінімальної заробітної плати: 2400 – 1200 = 1200 грн.

Разом: 1200 п/оклад + 1200 доплата до МЗП = 2400 грн.

2) За внутрішнім сумісництвом:

– посадовий оклад: 400 грн.

Оскільки працівник працює за сумісництвом на 0,25 ставки , то суму мінімальної заробітної плати для порівняння із фактичною заробітною платою визначаємо пропорційно до встановленої (виконаної) норми праці:

3200 х 25% =800 грн.

– доплата до мінімальної заробітної плати: 800 – 400 = 400 грн.

Разом: 400 п/оклад + 400 доплата до МЗП = 800 грн.

Отже, загальна сума зарплати працівника у січні 2017 року становитиме 3200 грн. (2400 + 800).

4. При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

У випадку, коли працівнику встановлені доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, зазначені доплати мають виплачуватись понад розмір мінімальної заробітної плати.

Тепер більш детально з’ясуємо які види заробітної плати враховуються в сумі зарплати при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру, а які не враховуються.

Види виплат, що включаються до суми заробітної плати при розрахунку доплати до мінімальної заробітної плати.

Включаються практично всі складові заробітної плати, зокрема це:

– основна заробітна плата, яка включає нараховану винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками робітників та посадовими окладами керівників, фахівців, технічних службовців, включаючи в повному обсязі як внутрішнє так і зовнішнє сумісництво;

– надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених чинним законодавством, за:

– суміщення професій (посад);

– розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт;

– виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;

– інтенсивність праці;

– керівництво бригадою;

– високу професійну майстерність;

– класність водіям (машиністам) транспортних засобів;

– високі досягнення в праці;

– виконання особливо важливої роботи на певний термін;

– знання та використання в роботі іноземної мови;

– допуск до державної таємниці;

– дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів;

– науковий ступінь;

– за роботу у святкові та вихідні дні тощо;

– премії (місячні, квартальні тощо) та винагороди, у тому числі за вислугу років, що мають систематичний характер;

Приклад 4. Посадовий оклад працівнику встановлено в розмірі 1700 грн. У січні 2017 року із встановлених графіком 20 робочих днів він відпрацював 15 робочих днів. За січень місяць йому нарахували щомісячну премію в розмірі 800 грн. Нарахувати заробітну плату працівнику за цей місяць.

Нарахування:

– посадовий оклад: 1700 : 20 х 15 = 1275 грн.

– премія: 800 грн.

Оскільки працівник відпрацював січень 2017 р. не повністю, то суму мінімальної заробітної плати для порівняння із фактичною заробітною платою визначаємо пропорційно до відпрацьованого часу:

3200 : 20 х 15= 2400 грн.

У даному випадку премія враховується у сумі заробітної плати при розрахунку доплати до мінімальної заробітної плата.

– доплата до мінімальної заробітної плати : 2400 – (1275 + 800 = 2075) = 325 грн.

Разом: 1275 п/оклад + 800 премія + 325 доплата до МЗП = 2400 грн.

Отже, загальна сума зарплати працівника у січні 2017 року становитиме 2400 грн.

Види виплат, що не включаються до суми заробітної плати при розрахунку доплати до мінімальної заробітної плати.

Не включаються доплати та надбавки за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, зокрема це:

– доплати за роботу в шкідливих умовах праці за умов атестації робочих місць;

– доплати за використання в роботі дезінфікуючих засобів;

– доплати працівникам, які зайняті прибиранням туалетів.

Увага! Підвищення посадових окладів працівників за роботу в певних типах закладів, підрозділах та посадах, робота в яких дає право на підвищення посадових окладів на 15 відсотків у зв’язку із шкідливими та важкими умовами праці, включаються до виплат, які мають враховуватись до заробітної плати при забезпечені її мінімального розміру.

Якщо умовами оплати праці передбачено підвищення посадових окладів працівників, наприклад, за роботу в установах і організаціях, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, за роботу в певних типах закладів, за роботу у шкідливих та важких умовах праці, то зазначене підвищення враховується до мінімальної заробітної плати.

Читати також: Щодо доплат за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, які мають виплачуватися понад розмір МЗП

Не включаються також:

– доплати за роботу в нічний час у розмірах та за розцінками, установленими чинним законодавством;

– доплати за роботу в надурочний час у розмірах та за розцінками, установленими чинним законодавством;

– надбавки за роз’їзний характер робіт.

Приклад 5. Працівник працює на основному місці роботи на 0,75 ставки прибиральником службових приміщень. Посадовий оклад з урахуванням зайнятості за його посадою встановлено в розмірі — 1200 грн. (1600 х 75%). Працівнику у січні 2017 року нарахована доплата за використання в роботі дезінфекційних засобів у розмірі 10 % від посадового окладу, а також щомісячна премія в сумі 300 грн. У січні 2017 року працівник відпрацював усі дні за графіком. Нарахувати йому заробітну плату за цей місяць.

Нарахування:

– посадовий оклад: 1200 грн.

– доплата за використання в роботі деззасобів: 1200 х 10% = 120 грн.

– премія: 300 грн.

Оскільки працівник працює на основному місці роботи на 0,75 ставки , то суму мінімальної заробітної плати для порівняння із заробітною платою за січень місяць визначається пропорційно до встановленої (виконаної) норми праці:

3200 х 75% =2400 грн.

У даному випадку доплата за використання в роботі деззасобів не враховується у сумі заробітної плати при розрахунку доплати до мінімальної заробітної плати, а щомісячна премія навпаки – враховується.

– доплата до мінімальної заробітної плати: 2400 – (1200 + 300 = 1500) = 900 грн.

Разом: 1200 п/оклад + 120 доплата за використання ДЗ + 300 премія + 900 доплата до МЗП = 2520 грн.

Отже, загальна сума зарплати працівника у січні 2017 року становитиме 2520 грн.

Також не включаються суми середнього заробітку, який розраховується згідно з положеннями Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100, зокрема це:

– всі види відпускних, а також суми грошових компенсацій у разі невикористання відпусток у випадках, передбачених законодавством;

– суми заробітної плати, що зберігаються за основним місцем роботи працівників, за час їхнього навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.

Це не відноситься до державних службовців, яким на строк професійного навчання (підвищення кваліфікації) зберігається посада і виплачується звичайна заробітна плата. Це передбачено п. 7 ст. 48 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII. Тобто для них, на відмінну від звичайних працівників, за період курсів підвищення кваліфікації буде розраховуватися доплата до МЗП, як за звичайні відпрацьовані робочі дні;

– оплата працівникам, які залучаються до виконання державних або громадських обов’язків, якщо вони виконуються в робочий час;

– оплата працівникам – донорам днів обстеження, здавання крові та відпочинку, що надаються після кожного дня здавання крові або днів, приєднаних за бажанням працівника до щорічної відпустки;

– оплата, що зберігається за працівником, який підлягає медичному огляду, за основним місцем роботи за час перебування в медичному закладі на обстеженні;

Читати також: Щодо середнього заробітку, який не враховується до заробітної плати для забезпечення її мінімального рівня

Приклад 6. Призваному на строкову військову службу бувшому працівнику підприємства відповідно до ст. 119 Кодексу законів про працю України за місцем його попередньої робот щомісячно нараховується середній заробіток у сумі 2000 грн. Чи потрібно йому нараховувати з січня 2017 року щомісяця доплату до мінімальної заробітної плати в сумі 1200 грн. (3200 – 2000 = 1200)?

Ні не потрібно.

Працівник – військовослужбовець не працює у місяці ні одного дня (години), йому не нараховується заробітна плата, а отже йому не слід нараховувати таку доплату. Він отримує середній заробіток, який зберігається за ним на весь період проходження ним військової служби.

Майте на увазі! Якщо з 1 січня 2017 року працівнику – військовослужбовцю було підвищено посадовий оклад, то згідно з п. 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100, середньоденна зарплата має бути відкоригована на коефіцієнт підвищення посадового окладу з 1 січня 2017 року;

Не включаються інші заохочувальні та компенсаційні виплати, зокрема це:

– премії до святкових і ювілейних дат;

– суми матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та грошової допомоги при надані щорічної відпустки, які виплачуються працівникам у розмірі середньої заробітної плати, розрахованої згідно з Порядком № 100;

Читати також: Щодо сум матеріальної допомоги, які не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру

Не включаються виплати, що не належать до фонду оплати праці, зокрема це:

– допомога по тимчасовій непрацездатності;

– оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, установи, організації;

– допомога по вагітності та пологах;

– одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію згідно з діючим законодавством та колективними договорами (включаючи грошову допомогу державним службовцям та науковим (науково-педагогічним) працівникам);

– суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору;

Приклад 7. Посадовий оклад працівнику встановлено в розмірі 1700 грн. Доплат, надбавок та інших виплат не передбачено. У січні 2017 року із встановлених графіком 20 робочих днів працівник відпрацював 15 робочих днів, інші дні хворів. Сума лікарняних становить 300 грн. Нарахувати заробітну плату працівнику за січень 2017 року.

Нарахування:

– посадовий оклад: 1700 : 20 х 15 = 1275 грн.

– лікарняні: 300 грн.

Оскільки працівник відпрацював січень 2017 р. не повністю, то суму мінімальної заробітної плати для порівняння із фактичною заробітною платою визначаємо пропорційно до відпрацьованого часу:

3200 : 20 х 15= 2400 грн.

При порівнянні заробітної плати з визначеною сумою мінімальної заробітної плати бере участь тільки зарплата за відпрацьований час, суму лікарняних у розрахунок не включається.

– доплата до мінімальної заробітної плати : 2400 – 1275 = 1125 грн.

Разом: 1275 п/оклад + 300 лікарняні +1125 доплата до МЗП = 2700 грн.

Отже, загальна сума зарплати працівника у січні 2017 року становитиме 2700 грн.

5. При запровадженні підсумованого обліку робочого часу з обліковим періодом місяць, робота понад нормальну тривалість робочого часу за обліковий період оплачується як надурочна і зазначена виплата здійснюється понад розмір мінімальної заробітної плати.

Якщо робота при підсумованому обліку робочого часу виконується в межах встановленої працівнику тривалості робочого часу, яка є меншою нормальної тривалості робочого часу, відповідно до графіка роботи, йому нараховується заробітна плата у розмірі не нижчому від мінімальної заробітної плати.

6. Час простоїв не з вини працівника оплачується згідно з нормами статті 113 Кодексу законів про працю України не нижче двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) без проведення доплати до рівня мінімальної заробітної плати.

7. Робота за договорами цивільно-правового характеру не регулюється трудовим законодавством України, а тільки Цивільним кодексом, тому винагорода, що нараховується за такими договорами не враховується у складі заробітної плати при встановленні доплати до мінімальної заробітної плати.

8. Доплата до мінімальної зарплати нараховується щомісячно одночасно із нарахуванням заробітної плати за другу половину місяця, тобто тоді, коли відома вся сума заробітної плати за весь відпрацьований за графіком час.

Доплата до мінімальної заробітної плати враховується при обчисленні:

– середньої зарплати для оплати відпускних;

– середнього заробітку за час відрядження;

– оплати за час виконання державних і громадських обов’язків;

– вихідної допомоги тощо;

– середньої зарплати для обчислення сум лікарняних та декретних;

На сьогоднішній день залишається під сумнівом твердження Мінсоцполітики (лист від 13.02.2017 р. N 317/0/101-17/282), що суми індексації заробітної плати працівників враховуються у склад заробітної плати при встановленні її мінімального розміру.

Тим більше, що Міністерство у листі від 13.02.2017 р. N 322/0/101-17/282 спростовує зміст цього твердження.

На наше переконання суми індексації заробітної плати не повинні враховуватись в заробітній платі при визначенні її мінімального рівня, оскільки виплачуються працівникові не за виконану ним роботу і вони не є елементами заробітної плати. Адже проведення індексації заробітної плати не залежить від виконання працівником місячної (годинної) норми праці, а лише від зміни цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню. Крім того, віднесення сум виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників до складових заробітної плати було передбачене нормативними актами тільки в плані визначення джерела їх фінансування і спрощення їх обліку, і виключно тільки в цих цілях.

Читати також: Щодо включення сум індексації заробітної плати до мінімальної заробітної плати

Таким чином, суми індексації нараховуються «зверху» зарплати, яка вже визначена з урахуванням доплати до МЗП.

Доплата до мінімальної заробітної плати у складі заробітної плати обкладається податком на доходи фізичних осіб, військовим збором, а також на неї нараховується єдиний соціальний внесок на загальних підставах.

Доплата до мінімальної заробітної плати відображається у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ однією сумою у складі заробітної плати за відпрацьований період з ознакою доходу «101».

Доплата до мінімальної заробітної плати відображається в таблиці 6 звіту з ЄСВ за формою № Д4 одним рядком у складі заробітної плати за відповідний місяць.

_____________________________

Поділитися:

Інші статті:

коментарів 7

 1. Людмила Діденко сказав:

  Будь ласка, дайте
  роз’яснення щодо нарахування
  доплати до мінімальної зарплати
  працівнику, який прийнятий на роботу в дошкільний навчальний заклад
  помічником вихователя на 1,15 ставки ( працює 9год 12 хвилин),
  якому встановлено 6 тарифний розряд та надайте приклад розрахунку.

 2. Admin сказав:

  1. Розрахунок мінімальної зарплати за виконану роботу:
  3200 х 1,15 = 3680 грн. або 3200 х 552 хв. (9 год. 12 хв.) : 480 хв. (8 год.) = 3680 грн.
  2. Нараховано:
  – П/О 1,0 ставки (6 т.р.) – 2320,00
  – П/О 0,15 ставки 2320 х 0,15 = 348,00
  —————————————————————
  Разом на 1,15 ставки: – 2668,00
  – Доплата до мінімальної зарплати
  3680,00 – 2668,00 = 1012,00
  Разом нараховано: 3680,00 грн. (2320 + 348 + 1012)

 3. Людмила Діденко сказав:

  Дякую!!! Якщо можна, надайте посилання на офіційне роз’ яснення щодо даного випадку, щоб можна було показати нашому головному бухгалтеру.
  Наша бухгалтерія ссилається на те, що працівник,який прийнятий за одним трудовим договором та який виконує повну норму часу не може отримувати менше 3200. Тому розраховують так:
  2320*1,15=2668;
  3200-2668=532; 2668+532=3200.

  • Admin сказав:

   «За виконання вчителями, викладачами, вихователями, керівниками гуртків й іншими педагогічними працівниками додатково роботи понад норму робочого часу, установлену за відповідною посадою, включаючи роботу на умовах заміщення тимчасово відсутніх інших педагогічних працівників, за яку такі працівники отримують заробітну плату за фактично витрачений робочий час, доплата до мінімальної зарплати провадиться як за виконану норму робочого часу, так і за робочий час в обсязі менше норми, пропорційно до норми праці.»

   Джерело: Лист Профспілки працівників освіти і науки України від 13.04.2017 р. № 02-8/200

   Це стосується не тільки педпрацівників, а також всіх працівників закладів освіти і науки, і не тільки їх.

 4. Ольга сказав:

  Будь ласка, дайте роз’яснення щодо нарахування доплати до мінімальної зарплати працівнику, який обіймає дві неповні ставки (0,5 + 0,5) на різних посадах за основним місцем роботи, не сумісництво

  • Admin сказав:

   Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. У Вашому випадку доплата до мінімальної заробітної плати проводиться пропорційно до відпрацьованого Вами робочого часу, тобто до 0,5 МЗП або 1861,5 грн.(з 1 січня 2018 р. 3723,0 : 2) за однією посадою і стільки ж за другою посадою.

Відповісти Admin