№ 974 від 14 грудня 2016 р. “Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298”

16.01.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 грудня 2016 р. № 974

Про внесення зміни у додаток 2 до
постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. № 1298

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699, № 52, ст. 2389; 2005 р., № 40, ст. 2544; 2015 р., № 55, ст. 1806; 2016 р., № 16, ст. 626) зміну, що додається.

2. Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, здійснюється з 1 січня 2017 року.

Підвищення посадових окладів педагогічних працівників усіх інших закладів та установ освіти, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, здійснюється з 1 вересня 2017 року.

3. Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 1 вересня 2017 року.

Прем’єр-міністр України      В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2016 р. № 974

ЗМІНА,
що вноситься у додаток 2 до постанови
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298

Підрозділ 2 розділу I викласти в такій редакції:

“2. Інші навчальні заклади та установи освіти
Керівні та педагогічні працівники
Директори (начальники, завідувачі): загальноосвітніх, професійно-технічних, міжшкільних закладів усіх типів і найменувань, технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів), їх філій 14—18
Директор (завідувач) навчально-методичного закладу 15—18
Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації 15
Завідувач (директор): дошкільного навчального закладу, школи естетичного виховання, позашкільного навчального закладу 12—16
Керівник фізичного виховання 10—13
Завідувач: відділу, лабораторії, кабінету позашкільного навчального закладу 11—13
Завідувач лабораторії технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів) 11—13
Завідувач (керівник): навчально-виробничої (навчальної) майстерні; навчально-методичного кабінету; лабораторії (кабінету) навчально-методичного (методичного) закладу; відділення виробничої практики технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів) 11—14
Завідувач: навчально-консультаційного пункту; інтернату при школі; заочного відділення школи; фільмотеки 9—10
Вчителі (всіх спеціальностей), викладачі, вихователі, вихователі-методисти, логопеди, завідувач логопедичного пункту, майстер виробничого навчання, педагог з професійного навчання, методист, практичний психолог, педагог-організатор, концертмейстер, соціальний педагог 10—14
Асистент вчителя-реабілітолога, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням, асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі 10—12
Консультант психолого-медико-педагогічної консультації 14
Помічник директора з режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму загальноосвітнього навчального закладу для дітей, які потребують особливих умов виховання 9—12
Музичний керівник дошкільного навчального закладу, художній керівник, інструктор: з фізкультури, з праці, слухового кабінету 9—12
Керівник: гуртка, секції, студії та інших форм гурткової роботи; культорганізатор, екскурсовод, інструктор з туризму, акомпаніатор, старший вожатий 9—12
Перекладач-дактилолог 10
Методист університету, академії, інституту, методист із складання кінопрограм 9—12”.

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар